ispitivaće da li je bilo propusta u liječenju pacijenata

Ministarstvo zdravlja formiralo tri Komisije za eksternu kontrolu

"U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata sa dužnom pažnjom razmatra svaku pritužbu o pružnju zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama ili odnosu zdravstvenih radnika prema pacijentima"

2671 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo zdravlja formiralo je tri Komisije za eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova i pregleda medicinske dokumentacije pacijenata koje će po žalbama građana, obaviti vanrednu kontrolu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, cilj i zadatak eksternih komisija je da ispitaju da li je bilo propusta u liječenju pacijenata, a o utvrđenim činjenicama Komisija će sačiniti izvještaj sa predlogom mjera.

"Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, propisano je da eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada sprovodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zdravlja. U smislu navedenih zakonskih odredbi Ministarstvo zdravlja je formiralo Komisije za eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, uz uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Način, postupak i organizacija sprovođenja interne i eksterne provjere kvaliteta stručnog rada, mjere koje se mogu preduzimati za otklanjanje uočenih nedostataka i druga pitanja od značaja za sprovođenje provjere kvaliteta stručnog rada, propisuje Ministarstvo zdravlja", navodi se u saopštenju.

Direktorat za kontrolu kvaliteta i bezbjednost zdravstvene zaštite, u Ministarstvu zdravlja, kako se dodaje, prati i kontroliše da li se poštuju prava pacijenata na zdravstvenu zaštitu.

"U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata sa dužnom pažnjom razmatra svaku pritužbu o pružnju zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama ili odnosu zdravstvenih radnika prema pacijentima", zaključuje se u saopštenju.