MIŠLJENJE NA POSLJEDNJE IZMJENE OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU

ASK: Direktore da ne imenuje ministar, već školski odbori

Agencija je pozvala Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da prilikom pripreme novog zakonskog teksta u ovoj oblasti izmijeni proceduru za izbora direktora tako da iste ne imenuje ministar, već da nadležnost izbora i razrješenja direktora bude jedna od nadležnosti školskog, odnosno upavnog odbora

14224 pregleda 34 reakcija 34 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Posljednje izmjene opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje su poslanici izglasali krajem maja, sadrže nepreciznosti i neodređenosti normi koje otvaraju mogućnost narušavanja transparentnosti i integriteta u oblasti obrazovanja, kao jednoj od oblasti od posebnog rizika od pojave korupcije, utvrdila je u svom mišljenju Agencija za sprečavanje korupcije.

“Agencija primjećuje da kriterijumi izbora predstavnika školskih odbora nisu zakonom definisani, kao ni kriterijumi za razrješenje predstavnika školskih odbora bilo da se radi o predstavnicima ministarstva ili opštine, predstavnicima zaposlenih ili roditelja,” navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović.

Imajući u vidu nadležnosti školskih, odnosno upravnih odbora, neophodno je predvidjeti jasne kriterijume koje je potrebno ispuniti u cilju imenovanja i razrješenja članova u tim tijelima.

U mišljenju su se osvrnuli i na odredbu da će se izbor direktora izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

“Donošenjem zakona sa citiranim odredbama, a koji podrazumijeva da se u roku od 30, odnosno 60 dana sprovede izbor škoslkih, odnosno upravnih odbora i direktora u javnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i pomoćnika direktora, te da se nosiocima javnih ovlašćenja prekine mandata na koji su izabrani mimo utvrđivabnja kvaliteta rada ostvarenom tokom mandata, uspostavlja se opasna praksa i daje legitimitet modelu ponašanja zakonodavne vlasti koji podrazumijeva da se kroz donošnje propisa može vršiti sistemska promjena, a koji za jedini cilj ima razrješenje nosioca javnih ovlašćenja zakonom, u određenim ovlastima na koje se ovaj i eventualno budući zakoni mogu opdnositi”, navodi se u mišljenju Perović.

Dodaje da su zakonom jasno predviđeni uslovi za razrješenje direktora, a imući u vidu da je najnovijim izmjenama zadržan model po kome resorni ministar njih bira i razrješava.

Agencija je pozvala Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da prilikom pripreme novog zakonskog teksta u ovoj oblasti izmijeni proceduru za izbora direktora tako da iste ne imenuje ministar, već da nadležnost izbora i razrješenja direktora bude jedna od nadležnosti školskog, odnosno upavnog odbora, posebno imajući u vidu da su preko predstavnika u odoborima zastupljeni interesi Ministarstva, a što je najvažnije i interesi zaposlenih u obraovno-vapisnitm ustanovama, đaka i roditelja, te bi njihova odluka oslikavala najbolji interes škole.