CEDIS neće da ugasi "velikog brata"

Nelegalno postavljene nadzorne kamere na stubu za struju u danilovgradskom selu Grlić, sumnja se da pripadaju navodnom članu kriminalne grupe koji je u zatvoru... CEDIS odbija da ih ukloni uprkos rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka i presudi Upravnog suda, kažu da čekaju odluku Vrhovnog

53074 pregleda 869 reakcija 21 komentar(a)
Nelegalno postavljene kamere na stubu za struju, Foto: Boris Pejović
Nelegalno postavljene kamere na stubu za struju, Foto: Boris Pejović

Mještani danilovgradskog sela Grlić sumnjaju da su više od godinu i po pod budnim okom “velikog brata”, ali Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) odbija da ukloni kamere nelegalno postavljene na njihovom betonskom stubu, uprkos odlukama nadležnih.

Pet nadzornih kamera postavljeno je na stubu pored kuće koja je, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, vlasništvo navodnog člana kriminalne grupe. On se tereti za nekoliko teških krivičnih djela i trenutno je u Istražnom zatvoru u Spužu.

Ekipa “Vijesti” je vidjela da kabl od kamera na stubu vodi do kuće navodnog člana kriminalne grupe.

Ako su u funkciji, kamere nelegalno snimaju javnu površinu i prolaznike, što je potvrdila i Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP).

kamere Grlić
foto: Boris Pejović

Upravni sud prije nešto više od mjesec odbio je žalbu CEDIS-a na rješenje AZLP, potvrđujući da su kamere nezakonito postavljene i da ih moraju ukloniti.

Iz CEDIS-a se pak pravdaju da nemaju stručno osposobljene za demontažu video-nadzora, ističu da nijesu dužni da uklone kamere koje je neko postavio i da čekaju odluku Vrhovnog suda...

Na postojanje kamera i navodno neovlašćeno snimanje više puta su upozoravali i mještani, koji su zbog toga upućivali i dopise Upravi policije, tražeći da budu uklonjene jer, kako navode, smatraju da im je ugrožena bezbjednost i pravo na privatnost.

Vladimir Keković zatražio je od Uprave policije prije nešto više od deset dana da uklone kamere jer, kako ističe, ne želi da ga snimaju dok sa porodicom prolazi putem.

Kamere su nelegalno postavljene na stubu kraj puta koji je jedini prilaz do Kekovićeve kuće.

”Tražim da se kamere maknu, ne želim da me snimaju dok prolazim tuda i na to imam pravo. Ukoliko nadležni kamere ne maknu do utorka, ja ću to sam uraditi”, kazao je Keković za “Vijesti”.

Ne želim da me snimaju: Vladimir Keković
Ne želim da me snimaju: Vladimir Kekovićfoto: Boris Pejović

Iz CEDIS-a su potvrdili “Vijestima” da su upoznati sa postojanjem kamera na stubovima, koje je, kako navode, postavilo NN lice.

U odgovoru, međutim, navode i da je “obavljen razgovor sa osobom za koju se smatra da je postavila kamere”.

”S obzirom da naša kompanija obavlja poslove iz drugačije djelatnosti, mi nemamo ekipe koje su stručno osposobljene za poslove montaže i demontaže video-nadzora, te nijesmo ga postavljali niti je on naše vlasništvo. CEDIS je još u februaru 2020. godine ovim povodom na terenu napravio Zapisnik o zatečenom stanju, a nakon komunikacije sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, i tom prilikom je obavljen razgovor sa osobom za koju se smatra da je postavila kamere. Tada je obećano da će one biti uklonjene”, navode iz kompanije.

Ističu da kamere nijesu uklonjene i da su u martu 2020. godine uputili dopis AZLP, koja je u aprilu naložila kompaniji da sa stuba ukloni video-nadzor.

”Protiv toga rješenja CEDIS je podnio prigovor Upravnom sudu, jer kako smo ranije obrazložili, video-nadzor na predmetnom stubu nije u vlasništvu CEDIS-a već je nezakonito postavljen od NN lica, te kompanija nije u obavezi niti ima stručna lica koja se bave djelatnošću demontaže i montaže video-nadzora. Upravni sud je u julu tekuće godine prigovor odbio i naložio CEDIS-u da ukloni kamere”, odgovorili su “Vijestima” iz kompanije.

CEDIS je protiv presude Upravnog suda, kako su naveli, 9. avgusta ove godine podnio zahtjev Vrhovnom sudu za ispitivanje odluke Upravnog suda, i da još čekaju odgovor.

”Naglašavamo da će Služba održavanja Regiona 2, u skladu sa poslovima iz svoga domena, stručnoj ekipi koja bude vršila demontažu pomenutih kamera, obezbijediti beznaponsko stanje niskonaponske mreže uz prethodnu najavu sredstvima informisanja”.

kamere Grlić
foto: Boris Pejović

Prema dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, CEDIS je AZLP prošle godine poslao prigovor na rješenje od 18. marta te godine, kojim je utvrđeno da su kamere postavljene nezakonito i da ih moraju ukloniti.

Upravni sud je rješenjem iz aprila prošle godine odbio žalbu CEDIS-a na odluku iz marta, utvrđujući da je na betonskom stubu, koji je u vlasništvu kompanije, NN lice postavilo kamere.

”Kamere svojim opsegom zahvataju javnu površinu suprotno članu 35, 37 i 40 Zakona o zaštiti ličnih podataka. Subjektu nadzora je ukazano da se kamere instalirane na betonskom stubu kojim gazduje CEDIS, na lokalnom putu kroz naselje Filendar uklone u roku od 15 dana od prijema zapisnika”, navedeno je u rješenju AZLP.

Upravni sud, u vijeću sastavljenom od sudije predsjednice vijeća Gordane Pot, Dragana Đuretića i Branke Lakočević kao članova, donio je 6. jula ove godine presudu kojom se tužba CEDIS-a odbija.

Navodi se da su iz CEDIS-a u tužbi istakli da oni nijesu postavili video-nadzor, već NN lice, a da je ta firma u postupku u svojstvu vlasnika objekta na kojem su postavljene kamere.

”Iz kog razloga smatraju da nisu bili u obavezi da pribavljaju obavještenje iz čalana 17 stav 1, kao ni saglasnost iz člana 28 stav 1 tačka 2a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a takođe nije bio u obavezi da utvrđuje da li je lice koje je postavilo video nadzor pribavilo potrebnu dokumentacju od strane nadležnog organa”, piše u presudi, kojom se tužba odbija.

Kako se navodi, iz CEDIS-a su istakli da u predmetnom postupku nijesu rukovaoci zbirke ličnih podataka, te u konkretnom slučaju ni subjekt nadzora u smislu odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Međutim, kako je piše u presudi, Sud je našao da je isto rješenje donijeto bez povrede pravila postupka, da se zasniva na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju na koje je pravilno primijenjeno materijalno pravo i da su u obrazloženju dati jasni i potpuni razlozi za odluku u dispozitivu koji navodima tužbe nijesu dovedeni u sumnju...

Navodi se da po inicijativi od 24. januara 2020. godine, koju je podnio MUP- Uprava policije, odnosno Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad, AZLP izvršio nadzor 5. marta prošle godine, kojim je konstatovano da je betonski stub na kojem su postavljene kamere u vlasništvu CEDIS-a i da se njima snima javna površina, što je suprotno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

”Vijesti” su ranije objavile serijal tekstova o tome kako su nepoznate osobe, najvjerovatnije pripadnici kriminalnih klanova, nezakonito postavile kamere i nadgledale javni prostor na više lokacija u Kotoru, a za koje je novinarka Jelena Jovanović dobila prvu nagradu EU za istraživačko novinarstvo za 2016.