Femić: Inspekcije ćute o nelegalnoj betonjerci

Izvršni direktor “VIP betona” optužio institucije da dozvoljavaju nelegalne djelatnosti. Iz firme “Keker” to demantuju i tvrde da rade zakonito i u javnom interesu

8757 pregleda 54 reakcija 14 komentar(a)
Postrojenje Kekera u Bakovićima, Foto: Privatna arhiva
Postrojenje Kekera u Bakovićima, Foto: Privatna arhiva

Nadležni mjesecima tolerišu to što je kolašinsko preduzeće “Keker” u Bakovićima kod Kolašina postavilo nelegalni objekat za proizvodnju betona sa pratećim postrojenjima, tvrde u firmi “VIB beton”. Iz firme “Keker”, međutim, tvrde da rade zakonito, što su i potvrdile razne inspekcije i da su potrošili puno novca pomažući lokalnu upravu.

U saopštenju koje je potpisao izvršni direktor “VIB betona” Nikola Femić, navodi se da je nelegalna betonjerka postavljena na parceli koja je eksploataciono polje i da već pola godine pozivaju državne i lokalne organe “na primjenu zakona i suzbijanje nelegalnog poslovanja preduzeća “Keker”.

”Obraćali smo se Upravi za inspekcijske poslove (2.04.2021), Urbanističko-građevinskoj inspekciji Ministarstva ekologije i prostornog planiranja (20.05.2021), ali zakon se nije primjenjivao. Nedugo zatim, zbog nepostupanja i proglašavanja nenadležnom, a potom poslije kupljenog vremena u korist nelegalnog graditelja, proglašavanja nadležnom, inspekciji Ministarstva ekologije i prostornog planiranja argumentovali smo svaki aspekt ovih nezakonitosti. To smo učinili 2. i 12. ove godine. Nažalost, ponovo bez uspjeha”, tvrdi Femić.

On kaže da se “naočigled postupajućeg građevinskog inspektora i njegovih kolega, podiže i nadograđuje nelegalni objekat preduzeća “Keker”.

Prema Femićevim riječima, o svemu tome više puta informacije su poslali i predsjedniku opštine, sekretarima i inspekcijama kolašinske lokalne uprave.

”Apostrofirali smo njihovu nadležnost kod odvijanja nelegalne proizvodnje i prodaje bez odobrenja nadležnog organa i direktnog stavljanja u povlašćeni položaj navedenog privrednog društva. No, ta nezakonitost ostala je na snazi sve do dana današnjeg, uprkos što je o svemu zvanično obaviješten tržišni inspektor i Uprava za inspekcijske poslove, a prije dva dana i Ministarstvo javne uprave koje vrši nadzor nad Upravom za inspekcijske poslove”, objašnjava izvršni direktor firme “VIB beton”.

Femić poziva ministre Ratka Mitrovića i Tamaru Srzentić, predsjednika Opštine Milosava Bulatovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove sa inspektorima da, kako kaže, primijene zakon. Takođe, od policije i nadležnog tužilaštva traži “da procesuiraju svakoga ko se o zakon ogriješio”. U slučaju preduzeća “Keker”, tvrdi Femić, “dokumentacija je spremna”.

”Posljednjih dana može se čuti fraza da niko neće ostati iznad zakona i da niko nije jači od države. Pozivamo sve zainteresovane da dođu do Kolašina i da se lično na terenu uvjere kako izgledaju i kako se nezakonito bogate povlašćeni pojedinci sa svojim političkim i institucionalnim mentorima. Pozivamo i poslanike iz Kolašina, koji su takođe često medijski prisutni u ulozi garanta zakonitosti, da reaguju i, kroz funkciju kontrole organa izvršne vlast, spriječe ovo očigledno bezakonje”, napisao je izvršni direktor “VIB betona”.

On podsjeća da je “preduzeće “Keker” “od ranije poznato javnosti kao eksploatant bez naknade mineralnih sirovina na više kamenoloma u Kolašinu”. Sve to, kako tvrdi, “uz prećutnu saglasnost i odobrenje Opštine”.

Vlasnik preduzeća “Keker” Sava Keker “Vijestima” je kazao da je betonjerka koju je, tvrdi, postavio na svojoj parceli u kamenolomu, mašinsko mobilno postrojenje, a ne građevinski objekat. U prilog svojoj tvrdnji pokazuje i stav vještaka građevinske struke Aleksandra G. Maraša, koji je konstatovao da je to postrojenje “gradilišna, bezmontažna betonara”. Vještak je napisao i da je katastarska parcele 118 KO Bakovići “optimalno rješenje u pogledu tehnoekonomske opravdanosti”. Keker kaže da su ga zbog tog postrojenja do sada posjećivale “sve moguće inspkecije”.

Prema Kekerovim riječima, više od pet mjeseci je nastojao da od Opštine dobije urbanističko-tehničke uslove za to postrojenje, a na posljednji zahtjev od 1. jula odgovoreno mu je sredinom avgusta. U tom odgovoru, koje je dobio, kako tvrdi, prije nekoliko sedmica, napisali su da mu ne mogu izdati UT uslove. Iz Sekretarijata ga obavještavaju i da je Opština pristupila izradi izmjena i dopuna plana privremenih objekata. Objašnjava da ima sertifikat za prizvodnju betona.

”U svojem gradu se osjećam kao građanin petog reda. Uradio sam sve što je bilo potrebno, čak i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Neću se baviti firmom ‘VIB beton’, jer se ja konkurencije ne plašim i uvijek sam rado pomago kolegama. Svima u Kolašinu je poznato kako radim i kako sam stvarao svoja preduzeća. Izuzetno su zlonamjerne i optužbe o nelegalnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Poznato je svima da ja godinama održavam, na primjer, gradsku deponiju. U taj posao, minule tri godine, potrošio sam sigurno blizu 100.000 eura svojeg novca”, objašnjava Keker.

On tvrdi i da je većinu materijala koji je eksploatisao ugradio u neke lokalne puteve, jer je angažovan na njihovom održavanju.

Iz Opštine juče “Vijestima” nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa radom Kekerove betonjerke u Bakovićima. Međutim, lani, komentarišući obim i način eksploatacije mineralnih sirovina, kazali su da su njegovom preduzeću dali dva odobrenja za taj posao, jedno koje se odnosi na parcelu u privatnom vlasništvu, a drugo je dato za četiri opštinske parcele.

Kako su rekli, odobrenje za eksploataciju na opštinskim parcelama dato je “uz uslov da odobrenu količinu materijala koriste za održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata”. Iz Opštine su objasnili i da je preduzeće “Keker” oslobođeno plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina. U prvom slučaju “jer je riječ o eksploataciji sa privatne parcele za lične potrebe”, dok se u drugom slučaju “radi o održavanju lokalne infrastrukture od javnog interesa”.