Bez naloga suda ne smiju da identifikuju preko IP adrese

”Lični podaci mogu biti dostavljeni po zahtjevu UP... samo na osnovu sudskog naloga i to u obimu i na način kako je propisano zakonom”, navodi se u mišljenju koje potpisuje Radonjić

58120 pregleda 27 reakcija 10 komentar(a)
Zahtjev se odnosio na identifikaciju korisnika, Foto: Shutterstock
Zahtjev se odnosio na identifikaciju korisnika, Foto: Shutterstock

Dostavljanje ličnih podataka Upravi policije za identifikaciju svih lica koja sa određene IP adrese pristupaju određenom profilu na jednoj od društvenih mreža nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, utvrdio je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Jedan od telekomunikacionih operatera iz Crne Gore obratio se u maju AZLP-u za davanje mišljenja u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u slučaju kada se Uprava policije obrati zahtjevom za dostavljanje ličnih podataka lica koje je sa određene IP adrese pristupilo određenom profilu na nekoj od društvenih mreža (Tviter, Instagram i sl.) navodeći tačno vrijeme pristupa sa te adrese, a sve u cilju obrade ličnih podataka shodno ovlašćenjima UP.

”Kako se u zahtjevu navodi, traže se lični podaci: ime i prezime, broj lične karte, jmbg, adresa i opština, broj ugovora i slično, međutim iza navedene IP adrese nalazi se veći broj korisnika, kojih može biti od 50 do 200, te se postavlja pitanje je li dozvoljeno dostavljanje ličnih podataka za sva ta lica kad u većini slučajeva jednu IP adresu koristi veći broj korisnika, dok u manjem broju su korisnici sa plaćenom statičkom IP adresom, a periodično se zahtjevom traže i lični podaci lica za veći broj IP adresa”, navodi se u dokumentu. Takođe, u zahtjevu se navodi da je UP odgovoreno da dostavljeni podaci za utvrđivanje identiteta lica nisu dovoljni, te da je zahtjev potrebno konkretizovati i dostaviti protokol uz vremensku tačnost minimalno na nivou minuta.

S tim u vezi, traži se mišljenje o tome da li je u skladu sa Zakonom dostavljanje navedenih podataka za sva lica koji koriste dostavljenu IP adresu bez obzira da li su sva lica pristupala navedenom nalogu u navedeno vrijeme.

U mišljenju koje potpisuje predsjednik Savjeta AZLP Sreten Radonjić navodi se da dostavljanje podataka od strane operatora putem formalnog zahtjeva policije koji nije potkrijepljen nalogom sudije za istragu predstavlja kršenje ustavne garancije prava na privatnost u elektronskim komunikacijama.

”Lični podaci mogu biti dostavljeni po zahtjevu UP, kao organu koji ima svojstvo korisnika ličnih podataka, samo na osnovu sudskog naloga i to u obimu i na način kako je propisano zakonom”, navodi se u mišljenju.