uzurpacija državnog zemljišta

Masovna divlja gradnja u Radovićima, Ministarstvo žmuri

Uprkos prijavama građana i Komunalne policije, nadležni ne reaguju na krčenje šuma i nelegalnu gradnju u kontakt zoni kompleksa turističkog rezorta Luštica Bay

26354 pregleda 75 reakcija 23 komentar(a)
Pogled na divlje objekte na uzurpiranoj državnoj zemlji u Krtolima, Foto: Siniša Luković
Pogled na divlje objekte na uzurpiranoj državnoj zemlji u Krtolima, Foto: Siniša Luković

Građevinsko-urbanistička inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPU) već duže ne reaguje na masovnu uzurpaciju državnog zemjišta, krčenje šume i divlju gradnju u kontakt zoni najveće strane direktne investicije u crnogorski turizam - kompleksa turističkog rezorta Luštica Bay u Krtolima kod Tivta.

Divlju gradnju na državnom zemljištu u nekadašnjoj borovoj šumi jugoistočno od kompleksa nekadašnje kasarne “Milan Spasić” i takozvanog Novog naselja u Radovićima kod Tivta, već mjesecima prijavljuju kako građani, tako i sama Komunalna policija Opštine Tivat, ali državna Građevisko-urbanistička inspekcija u čijoj je to nadležnosti, ne reaguje na te kriminalne radnje.

Divlji graditelji su za svoje nelegalne objekte izabrali vrlo atraktivnu parcelu površine 54.474 metra kvadratna, čija će vrijednost ubrzo značajno porasti: sa sjeverozapadne strane na stotinak metara udaljenosti su im sportski tereni i novi stambeni objekti naselja Centrale u kompleksu Luštica Bay, a sa jugoistočne im je kompleks zaštićenog prirodnog dobra - uvale i plaže Pržna u kojoj je ucrtan drugi novi luksuzni kompleks po željama katarske kompanije “Qatari Diar”. U međuvremenu, Opština je u neposrednoj blizini divljih objekata na državnoj parceli čija imena nadležni inače kriju od javnosti, počela da gradi novu modernu MR2 pristupnu saobraćajnicu za kompleks Luštica Bay a za koju je prethodno Opština morala da napravi ekspropijaciju i zemljište uz naknadu, uzme privatnim vlasnicima - mještanima Krtola.

Reporter “Vijesti” je na poziv jednog od mještana Novog naselja, čija je privatna imovina i sama ugrožena divljom gradnjom na tom prostoru, obišao spornu lokaciju. Na katastratskoj parceli 424/10 KO Nikovići koja je u državnom vlasništvu, a isključivo pravo raspolaganja njome ima Vlada Crne Gore i koja je u naravi “šuma 3. klase”, već u manjoj ili većoj mjeri ugrubo je izgrađeno najmanje sedam objekata koji su podignuti mimo važeće planske dokumentacije. Od toga su većina “kuće za odmor”, odnosno vikendice čiji su investitori ljudi iz Crne Gore, Srbije, ali i iz Evrope. Međutim, tu je ugrubo već izgrađen i suteren i prizemna etaža jednog mnogo većeg objekta - najvjerovatnije stambene zgrade, koja je u osnovi dimenzija najmanje 30 sa 15 metara i koja se kompletna nalazi na državnom zemljištu.

Iz MEPU kojim rukovodi ministar Ratko Mitrović oćutali su set pitanja “Vijesti” u vezi s uzurpacijom državnog zemljišta i masovnom divljom gradnjom na parceli 424/10 KO Nikovići. MEPU su Vijesti pitale - što je inspekcija koju kontrolišu preduzela povodom više puta ponovljenih prijava građana Tivta i zapisnika Komunalne policije Opštine Tivat od 6. aprila ove godine povodom bespravne gradnje u Novom naselju Radovići na ovdašnjoj velikoj državoj katastarskoj parceli. Nije odgovoreno ni da li je Građevinsko-urbanistička inspekcija do sada uopšte tu izlazila na teren i koje je mjere preduzela na sprečavanju uzurpacije državne imovine i bespravne gradnje objekata, niti kada će na divlje podignuti objekti na području u međuvremenu bespravno iskrčene i uništene borove šume na ovoj parceli, biti porušeni i da li je UIP protiv njihovih investitora podnijela tužilaštvu krivične prijave zbog izvršena dva krivična djela - protivpravno zauzimanje zemljišta i bespravna gradnja.

Ogromni suteren i prizemlje jednog od divljih objekata
Ogromni suteren i prizemlje jednog od divljih objekata foto: Siniša Luković

”Ko su sve poimenično investitori bespravnih objekata na gorepomenutoj državnoj parceli i da li među njima ima i bliskih srodnika g. Ljubiše Konatara, direktora Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planirana i urbanizma”, još je jedno pitanje na koje su iz MEPU izbjegli da odgovore “Vijestima”.

Prema tvrdnjama mještana koji su novinara “Vijesti” upoznali sa ovim problemom, jedan od divljih gradiutelja na uzurpiranom državnom zemljištu u Krtolima je navodno, i brat visokog funkcionera MEPU, Ljubiše Konatara.

Zanimljivo je da na Geoportalu Uprave za nekretnine i državnu imovinu Crne Gore nema većine nelegalno izgrađenih objekata na parceli 424/10 KO Nikovići, što potvrđuje da su oni napravljeni u posljednjje dvije godine - nakon završetka orto-foto snimka te teritorije i da kao takvi, ne spadaju u bespravno izgrađene objekte koji se mogu legalizovati po sada važećim propisima. Stoga, svi ti objekli moraju bi biti porušeni, ali nadležna državna inspekcija i resor ministra Ratka Mitrovića, za sada ne pokazuju nikakve namjere da to i učine i spriječe dalju devastaciju državne imovine u Krtolima.

”Vijesti” posjeduju primjerak zapisnika o izvršenom komunalnom nadzoru koji je 6. aprila na tom području obavio službenik Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat i u kojem je konstatovano da se na dijelu državne parcele 424/10 KO Nikovići najbližem susjednim privatnim objektima čiji su vlasnici tražili reakciju Komunalne policije, nalazi “izgrađen objekat suteren + prvi nivo dimenzija 10 sa 9 metara, a bez odobrenja nadležnog organa”. Komunalna policija je u zapisniku navela da je “utvrđeno da je investitor objekta M. B.” iako mještani tvrde da to nije tačno jer je M.B. preminuo prije nekoliko godina, te da je investitor zapravo izvjesni L. S. iz Kolašina. U svakom slučaju, Komunalna policija Opštine Tivat konstatovala je da će zapisnik njihovog službenika sačinjen na licu mjesta, “biti proslijeđen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na dalje postupanje i nadležnost”.

Ipak, MEPU i Građevinsko-urbanistička inspekcija koja je podređena direktoru Direktora za inspekcijski nadzor i licenciranje MEPU Ljubiši Konataru, do danas nisu ništa učinili da spriječe divlju gradnju i uzurpaciju vrijedne velike državne parcele u Krtolima, niti su odgovorili na pitanja “Vijesti”.

Za državnu zemlju ćute, a odgovaraju za malu privatnu parcelu

Dok su upadljivo oćutali set pitanja u vezi s uzurpacijom i masovnom divljom gradnjom na državnoj zemlji, iz MEPU su “Vijestima” odgovorili na jedno pitanje u vezi s divljom nadogradnjom privatnog objekta na jednoj od obližnjih malih privatnih parcela, a koja ugrožava susjedne privatne objekte stanovnika Novog naselja Radovići. Ti ljudi su takođe ovim povodom u više navrata tražili reakciju nadležne inspekcije.

”Dana 19. 5. 2021. godine, izvršena je inspekcijska kontrola rekonstrukcije stambenog objekta na kat. parcelama br: 366/1, 366/2, 367, 365, 368/1 i 368/3 KO Nikovići i zapisnički utvrđeno činjenično stanje. U daljem postupku inspekcijskog nadzora, donijeto je rješenje o zabrani br: UPI 071/8-202/1 od 23.06.2021. godine, kojim se subjektu nadzora Slavku Laboviću zabranjuje građenje stambenog objekta 1 (rekonstrukcija u smislu dogradnje i nadogradnje), na kat. parcelama br: 366/1, 366/2, 367, 365, 368/1 i 368/3 KO Nikovići u Opštini Tivat, upisanog u listu nepokretnosti br.125, jer se objekat gradi bez prijave građenja i dokumentacije iz člana 91, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, odgovorili su iz PR tima MEPU.

Ističu i da je nakon što je Labović primio rješenje o zabrani radova, “postupajuća inspektorka dana 27. 09. 2021. godine izvršila kontrolni inspekcijski pregled na licu mjesta i zapisnički konstatovala da se mjera zabrane izvođenja građevinskih radova, donijeta Labović Slavku rješenjem o zabrani od 23. 06. 2021. godine, poštuje”.

Preporučujemo za Vas