ODGOVOR NOVINARA VIJESTI

Ko je i kako radio, utvrdiće istraga

Odgovor novinara na reagovanje predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom

3693 pregleda 6 komentar(a)
Foto: -
Foto: -

Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom Ivan Perović koji prijeti tužbom zbog teksta o nezakonitom “pranju” kaznene evidencije bivšeg načelnika Komunalne policije u Tivtu Novaka Lekovića, ima problem sa distinkcijom činjenica. Ili, možda, sa spinovanjem.

Pođimo redom: apsolutno je netačno da sa spornim tekstom imao namjeru “diskreditovati” sudiju Petrovića i “predstaviti ga kao kriminalca u sudijskoj togi”, već informisati javnost o tri bitne činjenice od javnog interesa.

Prva činjenica od javnog interesa je da je kaznena evidencija g. Novaka Lekovića u prvostepenom postupku pred Osnovnim sudom u Herceg Novom oktobra 2019. nezakonito obrisana. To nisam utvrdio ja, već Viši sud uu Podgorici koji je krajem decembra 2020. jukinuo sporno riješenje Osnovnog suda Herceg Novi i vratio ga na ponovni postupak. U ponovljenom postupku, zanimljivo, Osnovni sud je odbio Lekovićev zahtjev za rehabilitaciju. Druga bitna činjenica od javnog interesa je što se Leković u međuvremenu, sa “očišćenom” kaznenom evidencijom, zaposlio u Opštini Tivat na mjestu načelnika Komunalne policije. Da bi dobio to radno mjesto, on je morao priložiti potvrdu Ministarstva pravde da nije krivično osuđivan, iako, kako smo vidjeli iz papira koji prate ovaj slučaj, on jeste imao najmanje tri krivične osude zbog svojih prethodnih sukoba sa zakonom. Treća bitna činjenica od javnog interesa u ovoj priči je to što je zbog svega ovoga, protiv predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom Ivana Perovića Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je on ovom prilikom počinio dva krivična djela, “zloupotreba položaja” i “falsifikovanje isprave”.

Pišući o svemu ovome, ja nisam tvrdio da je Perović počinio, ni da nije počinio to što mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, jer nije na meni kao novinaru da to cijenim, već na SDT-u u prvoj fazi eventualne istrage, a potom na sudu ako SDT prihvati ovu prijavu i krivično procesuira sudiju Perovića. Naprotiv, ja sam javnost u tekstu samo obavijestio o gore navedenim činjenicama i citirao djelove krivične prijave koja je podnešena protiv g. Perovića, isto kao što sam citirao i njegov odgovor na te navode a koji mi je on dao kada sam ga pozvao i zamolio za komentar. Stoga, smatram da sam postupio profesionalno i uz poštovanje svih pravila novinarskog kodeksa. Ako sudija Perović misli drugačije, svakako da on ima pravo da takvo što dokazuje na sudu u eventualnom parničnom postupku za zaštitu svog “ugleda kao čovjeka i kao sudije i kao predsjednika suda”.

Lično, smatram da na “ugled” Perovića kao sudije i predsjednika suda mnogo razornije djeluje Rješenje Višeg suda u Podgorici od 28.12.2020. kojim je ukinuto rješenje Osnovnog suda u Hereg Novom o rehabilitaciji Lekovića.

Viši sud je pored ostalog u tom Rješenju, konstatovao da vijeće sudija u kojem je Perović bio izvjestilac, u ovom slučaju napravilo bitne povrede odrebi krivičnog postupka jer pored ostalog, nije dalo razloge za svoju odluku da rehabilituje Lekovića, “a oni koji su dati su nejasni i protivrječni”. Još gore po Peroviža, Viši sud je u svom ukidnom rješenju naveo i brojne primjedbe koje se direktno mogu pripisati sudiji-izvjestiocu u ovom slučaju (“već je trebalo navesti tačan datum ili period kada je okrivljeni izvršio svako od krivičnih djela za koje je osuđen, a što se utvrđuje pribavljanjem prepisa svih pravosnažnih osuda koje se odnose na podnosioca molbe”).

Viši sud naglašava i da se Leković kao više puta osuđivano lice, nije mogao rehabilitovati samo na osnovu protoka vremena, već je vijeće čiji je Perović bio izvjestilac, moralo “utvrditi da li je osuđeni svojim vladanjem zaslužio da bude rehabilitovan i o tome se u odluci moraju dati valjani razlozi”. Vrhunac je konstatacija Višeg suda da je vijeće sudija Osnovnog suda u Herceg Novom u slučaju Lekovića, njemu iz kaznene evidencije obrisao ne samo dvije presude novskog suda za koje je bilo nadležno, već i jednu koju je protiv Lekovića donio Viši sud u Bijelom Polju, a što nikako po zakonu nikako nije moglo uraditi. Dovoljno za afirmaciju “ugleda kao sudije i predsjednika suda “ Perovića, zar ne?

I na kraju - pošto će ovaj slučaj neminovno uzrokovati i tužbu koju će po službenoj dužnosti kao oštećena strana, protiv Lekovića i svih ostalih lica uključenih u nezakonito “pranje” njegove kaznene evidencije, podnijeti Opština Tivat jer je dovedena u zabludu prilikom njegovog zapošljavanja, kao i odštetni zahtjev koji se mjeri sa par desetina hiljada eura, sudija Perović će svakako imati priliku da u sudnici i dalje objašnjava svoju ulogu u svemu. Samo ne iz sudijske fotelje, već sa optuženičke klupe.

Preporučujemo za Vas