U kasi znatno manje od pola miliona

Uprkos “investicionom bumu”, pokazalo se da su planovi lokalne uprave u Kolašinu bili nerealni

2410 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Opština Kolašin će, prema trenutnim procjenama, do kraja ove godine po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta prihodovati svega 300.000 eura.

Taj prihod je, prema odluci o budžetu, bio planiran na više od pola miliona eura. No, uprkos “investicionom bumu” koji je aktuelan u tom gradu, pokazalo se da su planovi lokalne uprave bili nerealni. Ambiciozni planovi, kako kažu u Opštini, bili su zasnovani na interesovanju investitora prošle godine. Na pad interesovanja, procjenjuju, uticali su pandemija, ali i najave o promjeni odnosa državne vlasti prema ekonomskom državljanstvu.

Sekretar za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Dragan Bulatović za “Vijesti” objašnjava da se te naknade obračunavaju po metru kvadratnom neto površine objekta i po kvadratu otvorenog prostora na parceli namijenjenog za obavljanje djelatnosti. Sve to “na osnovu revidovanog glavnog projekta i izvještaja o reviziji”.

Visina naknade se utvrđuje u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova opremanja građevinskog zemljišta, zona, vrste objekta i učešća investitora u komunalnom opremanju građevinskog zemljišta. Za Kolašin, u odnosu na druge gradove, važe vrlo manji iznosi naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - za I zonu 30 eura po metru kvadratnom, za II zonu 15, III zonu 10, a za IV pet eura.

”Naknada se uplaćuje u ukupnom iznosu jednokratno ili u mjesečnim ratama. Jednokratno plaćanje podrazumijeva plaćanje naknade u cjelokupnom iznosu u roku od sedam dana od dana donošenja rješenja, u kom slučaju investitor ima pravo na umanjenje za 10 odsto od obračunate vrijednosti naknade. Način plaćanja iznosa naknade u ratama utvrđuju se posebnim ugovorom između Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski razvoj i investitora, na osnovu rješenja Sekretarijata za prostorno planiranje komunalne poslove i saobraćaj, u skladu sa odlukom”, objašnjava Bulatović.