Verige službena tajna

Bivši direktor državne kompanije “Monteput” Jonuz Mujević 24. novembra odbio zahtjev MANS-a da dostavi kopiju glavnog projekta i studije izvodljivosti, a istog dana je smijenjen

52559 pregleda 22 komentar(a)
Foto: Monteput
Foto: Monteput

Bivši direktor državne kompanije “Monteput” Jonuz Mujević odbio je da Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dostavi kopiju glavnog projekta i studije izvodljivosti za izgradnju mosta preko Bokokotorskog zaliva, vijadukta i pristupnih puteva, tvrdeći da se radi o službenoj tajni i autorskom djelu.

To je uradio 24. novembra, a istog dana ga je Vlada smijenila i za vršioca dužnosti direktora kompanije imenovala Milana Ljiljanića.

MANS je od “Monteputa”, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, zatražio kopiju glavnog projekta i studije izvodljivosti za izgradnju mosta preko Bokokotorskog zaliva, vijadukta kao dijela projekta Primorska varijanta Jadransko-jonskog auto-puta - Brza saobraćajnica duž Crnogorskog primorja.

Radi se o projektu koji se najavljuje još od 1999. godine, a ljetos ga je ponovo aktuelizovao ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić.

Gotovo pet decenija traži se način premošćavanja Boke kotorske na relaciji rt Sv. neđelja - rt Opatovo, u neposrednoj blizini tjesnaca Verige.

MANS je zahtjev uputio Ministarstvu kapitalnih investicija, a taj resor ga proslijedio “Monteputu”.

Državna kompanija je ovu dokumentaciju, međutim, proglasila poslovnom tajnom, a dodatno se pozvala i na to da se radi o autorskom djelu.

”Ovdje posebno ističemo kao važnu činjenicu da Glavni projekat predstavlja autorski dokument, koji nije dobio upotrebnu funkciju, preciznije, nije u fazi realizacije, niti je na osnovu tog projekta izgrađen objekat, pa bi njegovo objavljivanje podleglo mogućim zloupotrebama”, stoji u rješenju kojim se odbija zahtjev MANS-a.

Takođe, ističu iz “Monteputa” u obrazloženju, studija opravdanosti gradnje mosta nije usvojena kao zvaničan dokument, pa “ne može poslužiti ciljevima koji opravdavaju objavljivanje dokumentacije u posjedu organa koji objavljaju javnu djelatnost”.

”Ista će biti dostupna javnosti kad se usvoji kao dokument na osnovu kojeg će se realizovati projekat”, preciziraju iz “Monteputa”.

Poručuju i da pravo javnosti da zna, odnosno da bude informisana o projektima od javnog značaja, u konkretnom slučaju “ne može biti od većeg značaja u odnosu na ograničenje pristupu traženim podacima.

”S obzirom na to da tražena dokumentacije nije izvjesno dokumentacija na osnovu koje će se realizovati projekat izgradnje mosta Verige, već je u trenutnoj fazi, dokumentacija sastavljena od strane autora, kao određeni vid autorskog djela, ali bez upotrebne funkcije, dok se eventualno ne donese odluka da će se izgradnja vršiti na osnovu te dokumentacije, u kojem bi slučaju pravo javnosti da zna bilo apsolutni prioritet...”, kažu iz “Monteputa”, tvrdeći i da su uradili test štetnosti.

Toj kompaniji nije jasno ni na koji je način MANS “prepoznao interes ostvarivanja prava na pristup predmetnim informacijama, s obzirom na to da iste nijesu od javnog značaja, sve dok ne bude izvjesno da će biti korišćene u realizaciji projekta od javnog interesa”.

”Trenutni status tražene dokumentacije može se okarakterisati kao isključivo pojedinačni autorski dokumenti, na nivou privatnog, a ne javnog karaktera, dok se eventualno ne iskoriste u javnu svrhu”, zaključuju u “Monteputu”.

Bivša Vlada i njeno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 2019. su saopštili da ne odustaju od mosta, te da je odredbama Prostornog plana posebne namjene obalnog područja definisana obaveza izrade posebne tzv. HIA studije za sve veće objekte, pa tako i za most preko Bokokotorskog zaliva. Definisana je, kako je tada navođeno, i obaveza da se urađeno idejno rješenje i HIA studija prije dalje realizacije dostave na uvid Unesku.

Premijer Zdravko Krivokapić, predstavljajući kapitalni budžet prethodne sedmice, prikazao je i mapu, na kojoj se i brza cesta koja obilazi gradove na primorju, od albanske do hrvatske granice, i na kojoj se kroz Boku nalaze dva kraka - jedan koji obilazi Kotor iznad grada i ide prema Herceg Novom, a drugi koji preko Luštice prelazi zaliv i izlazi kod Kumbora odakle nastavlja prema Herceg Novom i Hrvatskoj.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija, na čijem je čelu Bojanić, krajem juna su kazali “Pobjedi” da je “tokom 2009. završena Studija vizuelnog uticaja mosta Verige na Unesko, prirodni i kulturno-istorijski region Kotora, a koja je imala za cilj da vizualizira i procijeni sa nezavisne pozicije most Verige i priključne saobraćajne objekte u tjesnacu Verige, koji su planirani na udaljenosti od približno 2,5 km od zaštićenog prirodnog i kulturnog regiona Kotora”.

Iz tog resora su naveli da se u izvještaju misije Unesko iz 2008. navodi da predviđeni most ne predstavlja prijeteću opasnost za područije svjetskog nasljeđa Uneska.

Podsjetili su i da su za provjeru mogućeg tunelskog rješenja prelaza zaliva, od nadležnog ministarstva izdati tehnički parametri na osnovu kojih je urađen projektni zadatak.

”Idejnim rješenjem tunelskog prelaza i prethodnom studijom opravdanosti izgradnje, dokazalo se da je varijanta prelaza Bokokotorskog zaliva tunelom višestruko nepovoljnija sa prostorno-urbanističkog, tehno-ekonomskog, saobraćajno-tehničkog, ekološkog, funkcionalnog i bezbjednosnog aspekta”, kazali su tada predstavnici Ministarstva.

Premošćavanje zaliva sastavni je dio brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, od granice sa Hrvatskom do granice sa Albanijom.

Iz Bojanićevog resora su tada kazali i da, prema preliminarnim rezultatima Studije opravdanosti za Jadransko-jonski koridor kroz Crnu Goru i Albaniju, prosječna procijenjena vrijednost realizacije projekta brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja je oko 13,2 miliona eura po kilometru.

Saobraćajnica bi trebalo da bude dugačka oko 110 kilometara, pa bi prema preliminarnim podacima mogla koštati oko 1,45 milijardi eura.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija su istakli da bi projekat brze saobraćajnice duž primorja trebalo da rastereti gradska jezgra i preusmjeri saobraćajne tokove ka obilaznicama oko pojedinih primorskih gradova.

Bonus video: