razmatraju da inspekcija za lovstvo bude u sastavu Ministarstva

Moratorijum nije opcija, lovišta će štititi radne grupe

Devet mjeseci nakon ubistva mečke u Beranama, iz resora Aleksandra Stijovića najavili formiranje radnih grupa - za poboljšanje komunikacije između zainteresovanih, te radne grupe koja bi radila na suzbijanju svih vidova nelegalnog lova...

31549 pregleda 15 komentar(a)
Ubijena meča u selu kod Berana, Foto: Privatna arhiva
Ubijena meča u selu kod Berana, Foto: Privatna arhiva

Moratorijum na lov, zahtjev je od kojeg civilni sektor ne odustaje. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na moratorijum nisu pristajali ni kad je to pitanje otvoreno u februaru, nakon ubistva mečke u beranskom selu Ržanica, moratorijum nisu razmatrali ni kad je u aprilu u Nacionalnom parku “Durmitor” ubijen srndać, ni nakon što je sredinom mjeseca u NP “Biogradska gora” ubijena zaštićena vrsta jelen.

Kad su ekološki aktivisti i organizacije u februaru, nakon ubistva mečke, prvi put predložili da se uvede zabrana lova, ministar Aleksandar Stijović kazao je da ima druge predloge za rješavanje problema krivolova - da treba pratiti kako se koriste lovački psi, da se poveća broj inspektora na terenu, rekao je i da kazne moraju biti veće, te da se mora raditi na povećanju svijesti.

”Mora se uvesti odgovornost i kazna. Mora se kontrolisati i lovačko oružje. Podići ćemo cijene oružja, djeca neće smjeti da idu u lov, kao što se do sada dešavalo”, kazao je Stijović tada.

Za sve to, kako je govorio u februaru, trebaće mjesec da se sagleda situacija i da se potom kreće sa rješavanjemo problema.

Devet mjeseci kasnije, na pitanja “Vijesti” šta je u međuvremenu preduzeto, iz resora Stijovića naveli su nekoliko tema koje tek treba da budu sprovedene. Kazali su da se razmatra da inspekcija za lovstvo bude u sastavu Ministarstva, najavili formiranje radnih grupa - za poboljšanje komunikacije između zainteresovanih, te radne grupe koja bi radila na suzbijanju svih vidova nelegalnog lova...

”Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u proteklom periodu detaljno sagledalo i analiziralo stanje oblasti lovstva. Intenzivirana je saradnja sa nadležnim institucijama, prije svega sa inspekcijom za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, trenutno kao nezavisnim organom, kako bi se pojačale aktivnosti inspekcijskog nadzora sa akcentom na korišćenju lovačkih pasa, lovakog oružja, kao i svih ostalih zakonskih normi i propisa. Razmatra se i mogućnost da nadležna inspekcija bude u sastavu Ministarstva, a čine se i dodatni napori da se povećao broja izvršilaca, kako bi sistem kontrole na terenu bio što efikasniji”, kazali su “Vijestima”.

Dodali su i da je, uz obuku i radionice koje je prije i na samom početku lovne sezone organizovao Lovački savez, vršena i dodatna edukacija.

”Prije svega stručnih službi čuvanja lovišta, ali i lovaca, u svrhu jačanja spremnosti Crne Gore u slučaju pojave afričke kuge svinja na njenoj teritoriji, ali i dodatne edukacije lovaca, sa ciljem podizanja svijesti na još viši nivo, kada je u pitanju značaj gazdovanja sa divljači i lovstva uopšte”, piše u odgovoru redakciji.

Tvrde i da su detaljno i sa pažnjom analizirali sve inicijative koje su pridošle od NVO.

”I kao rezultat toga odvijaju se pripremne aktivnosti na obrazovanju radne grupe, sa ciljem poboljšanja komunikacije između interesnih strana, kao i konkretnim akcijama za suzbijanju stope krivolova. Ministarstvo je iniciralo formiranje posebne radne grupe čiji će zadatak biti rad na suzbijanju svih vidova nelegalnog lova i povećanje stepena saradnje i poboljšanje komunikacije između nadležnih institucija i zainteresovaih strana, uz uključivanje zainteresovanih NVO organizacija koje se bave zaštitom životne sredine”, kazali su iz resora Stijovića.

Osvrnuli su se i na nedavni slučaj krivolova u NP “Biogradska gora”.

”Što je još jedan pokazatelj da moramo dodatno reagovati kako bi se smanjila stopa krivolova. U koordinaciji sa nadležnim institucijama preduzeto je više aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, i najskorijem roku očekujemo da će počinioci biti privedeni pravdi”, odgovorili su “Vijestima”.

U nevladinom sektoru, kao i u februaru, ne pristaju na manje od zabrane lova. Nakon što na peticiju koju su ranije pokrenuli putem vladinog servisa e-peticije, nisu dobili odgovor, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i više drugih NVO, pokrenuli su novu peticiju na change.org.

”CZIP je u februaru na portalu ‘Glas građana - e-peticije’ kandidovao peticiju za uvođenje moratorijuma na lov, međutim, odgovor na peticiju nikada nije dobijen. Nakon niza dopisa i urgencija, CZIP je, šest mjeseci nakon kandidovanja peticije, dobio odgovor od Ministarstva javne uprave da taj resor nema mehanizam kojim bi uticao na ministarstva da odluče po podnijetoj peticiji. Izostajanje konkretnog odgovora Ministarstva poljoprivrede na podnijetu peticiju potvrdilo je stav CZIP-a da ne postoji volja i zainteresovanost da se građanima omogući da utiču na rješavanje gorućeg problema kao što je krivolov. Kako bi se glas građana ipak mogao čuti, CZIP je pokrenuo onlajn peticiju ‘Kucnuo je zadnji čas, daj prirodi svoj glas’ #Moratorijum na platformi change.org”, kazala je “Vijestima” Marija Stanišić iz te NVO.

U peticiji, ekološke NVO podsjećaju i na druga ubistva životinja u ovoj godini - ubistvo sove velike ušare i jastreba u Podgorici, medvjeda u Dragišnici.

”Ovo je samo dio dugačkog spiska nama poznatih krivolovnih radnji sa kojima je javnost upoznata. Mnogo je više onoga što ne dođe do medija i osviještenih pojedinaca. Kap je odavno prelila čašu i svi alarmi su uključeni, međutim, konkretne reakcije od strane nadležnih - nema! Krivolov se vrši i nad nelovnim i zaštićenim vrstama, pa čak i u zaštićenim područjima”, navodi se, pored ostalog, u tekstu peticije.

U obrazloženju se podsjeća da Zakon o divljači i lovstvu propisuje da je divljač u državnom vlasništvu, a briga za brojno stanje, ali i dobrobit divljači apsolutno pravo i obaveza države Crne Gore.

”Takođe, krivični zakonik propisuje u glavi XXV čitav niz krivičnih dijela čiji je cilj da zaštite divlju faunu u Crnoj Gori, kao prirodno bogatstvo i integralni dio životne sredine. Uprkos tome i obećanjima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da će preduzeti konkretne mjere da se problem riješi, jedino u čemu ‘napredujemo’ je učestalost ubijanja divljih životinja na način koji zakon prepoznaje kao krivično djelo. Stoga, zahtijevamo uvođenje moratorijuma na lov sve dok Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne riješi nagomilane probleme u oblasti lovstva”, navodi se u peticiji i dodaje da je zabrana lova “jedini način da se omogući dovoljno vremena za sprovođenje efikasne zakonodavne i institucionalne reforme lovstva”.

Traže i reviziju lovnih vrsta, nulto stanje divljači...

Uz zahtjev da se uvede moratorijum na lov, ekološke organizacije peticijom zahtijevaju i da se najkasnije do kraja 2022. sprovede revizija liste lovnih vrsta i trajanja lovnih sezona, da se organizuje adekvatan monitoring, a prije svega izradi nulto stanje divljači u lovištima od strane stručnih i kredibilnih institucija sa ciljem dobijanja podataka o stvarnoj brojnosti populacija.

”Da se ojačaju kapaciteti lovne inspekcije, koja po našem iskustvu ne vrši preventivne radnje, a još manje se bavi problemom krivolova... Da lovočuvarska/inspekcijska služba bude pod direktnim nadzorom/kontrolom Ministarstva i potpuno nezavisna od Lovačkog saveza. Temeljno dorađivanje normativnog okvira koji definiše rad i osnivanje Lovačkih saveza i društava”, piše u peticiji, uz poziv i odgovornim lovcima da daju podršku moratorijumu.