Saniramo pustoš i bezakonje koje je Mugoša ostavio

"Personalni dosijei nijesu sadržali zakonom propisanu dokumentaciju, čupane su stranice iz djelovodnika, službena dokumentacija prepravljana korektorom, a uništena je i određena finansijska dokumentacija. Naročito smo šokirani... jer je više članova prijavilo da su podsticani da plaćaju usluge Komore u gotovini"

41489 pregleda 25 komentar(a)
Žanka Cerović, Foto: Savo PRELEVIC
Žanka Cerović, Foto: Savo PRELEVIC

Ozbiljni propusti u radu Ljekarske komore, nezakonito i neracionalno raspolaganje novcem tog strukovnog udruženja, uništena dokumentacija, desetine hiljada eura planiranih za usavršavanje ljekara isplaćenih kao socijalna pomoć, podsticanje članova da usluge Komore plaćaju gotovinom...

Nova predsjednica Žanka Cerović tvrdi da je to samo dio nagomilanih problema Ljekarske komore koje je zatekla nakon što je 25. aprila izabrana i na tom mjestu zamijenila Aleksandra Mugošu.

Tajno preseljenje je bilo sabotaža

Cerović za “Vijesti” kaže da je njen prethodnik mnoge stvari radio bez znanja i odobrenja Skupštine Ljekarske komore, zbog čega su bili prinuđeni da sve prijave nadležnim državnim organima, ali i da sprovedu nezavisnu reviziju poslovanja.

Upitana kakvo je stanje zatekla kada je prije osam mjeseci preuzela rukovođenje Komorom, Cerović ističe da je “najprije saznala da je moj prethodnik, neposredno pred svoje razrješenje, preselio Komoru na novu lokaciju bez znanja i odobrenja Skupštine”.

”Ovo je uradio samovoljno, bez donošenja odluke o primjeni sjedišta, popisa inventara i dokumentacije, formiranja komisije za preseljenje, pa je u takvom procesu značajan dio službene dokumentacije trajno izgubljen ili namjerno uništen. Ono što je sačuvano bilo je pobacano po ormarima i stolovima, u neobilježenim fasciklama, personalni dosijei nijesu sadržali zakonom propisanu dokumentaciju, čupane su stranice iz djelovodnika, službena dokumentacija prepravljana korektorom, a uništena je i određena finansijska dokumentacija”, kazala je Cerović.

Da je riječ, tvrdi ona, o sabotaži, a ne preseljenju, govori i činjenica da je Mugoša “unajmio kompaniju koja je plaćena novcem Komore za posao uništavanja službenih podataka, registara, evidencija i obrazaca”.

”Mugoša je odbio da izvrši primopredaju dužnosti, a nije sarađivao ni u postupku popisa imovine Komore. Da li su u ovakvom njegovom postupanju sadržani bitni elementi nekog krivičnog djela prepustiću na ocjenu nadležnim institucijama”.

Upravni nadzor Ministarstva zdravlja utvrdio ozbiljne propuste

Cerović ističe da Ljekarska komora dio svojih poslova obavlja kao prenesene poslove, koji se odnose na izdavanje i oduzimanje licenci za rad ljekara, kontinuiranu medicinsku edukaciju, vođenje registara i drugih javnih knjiga.

”Pošto smo zatekli haotično stanje, naročito u dijelu koji se tiče službene dokumenacije, od Ministarstva zdravlja zatražili smo da sprovede kontrolu zakonitosti obavljanja prenesenih poslova. Ministarstvo je u dva navrata izvršilo upravni nadzor, kada je metodom slučajnog uzorka, uvidom u djelovodnike, registre i personalne dosije, utvrdilo ozbiljne propuste u radu Ljekarske komore. Želim da napomenem da moj prethodnik nije obavljao ni svoje statutarne dužnosti, pa nije pripremio Plan rada i finansijskog poslovanja Komore za 2021, niti Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020.”.

Usavršavanje knjiženo kao socijalna pomoć, usluge se plaćale i “na ruke”

Cerović naglašava da je zatečeno stanje dalo jasan znak da novo rukovodstvo treba da izvrši nezavisnu reviziju finansijskog poslovanja Komore za 2020.

”Mugoša je za tri godine raspolagao sa oko pola miliona eura, koje je Komora prihodovala prvenstveno kroz naplatu taksi za izdavanje licence i upis u registar Komore. Revizor je utvrdio da finansijsko poslovanje Komore nije bilo usklađeno sa računovodstvenim standardima, da je sredstvima Komore, raspolagano suprotno Finansijskim planu, Pravilniku o finansijskom poslovanju i drugim aktima Komore, kao i da, u većini slučajeva, nedostaju osnovni podaci i zbirke podataka, zbog čega se u konačnom uzdržao od davanja mišljenja. Ovo je izuzetno nepovoljna, tačnije najgora ocjena finansijskog poslovanja, jer se u praksi, revizori suzdržavaju od davanja negativnog mišljenja iz razloga što bi ovakav nalaz povlačio obavezu revizora da protiv odgovornih lica podnese krivičnu prijavu”.

Ona ističe da su se nakon ovakvog revizorskog izvještaja za 2020, u Komori odlučili za reviziju finansijskog poslovanja i za prethodne godine.

”Ovdje želim da ukažem da, pored toga što je ovakvo poslovanje nezakonito, Mugoša je sredstvima Komore raspolagao i neracionalno, suprotno cilju za koji je Komora osnovana. Tako je moj prethodnik sredstva koja su planirana za edukaciju članova Ljekarske komore kompletno transferisao za rashod - socijalna pomoć. Po tom osnovu je isplaćeno oko 150.000 eura. Mugoša je takođe prekoračujući svoja statutarna ovlašćenja raspolagao sa 20.000 eura koje je, bez saglasnosti Skupštine, donirao tadašnjem NKT-u. Kao što sam već najavila, još uvijek smo u fazi prikupljanja i analize računovodstvenih podataka koje ćemo početkom sljedeće godine staviti na uvid javnosti”.

U Komori su, tvrdi Cerović, “naročito šokirani” prijavama pojedinih članova.

”To ukazuje na ozbiljne nepravilnosti, potencijalno i na izvršenje određenih krivičnih djela na organizovan način. Radi se o činjenici da je više članova prijavilo da su podsticani da plaćaju usluge Komore u gotovini, iako Komora zvanično nije imala prijavljene prihode po ovom osnovu, preciznije u finasijskim izvještajima se negira blagajničko poslovanje”.

ASK se “sprda sa institutima koje treba da promoviše”

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) donijela je krajem avgusta mišljenje u kojem navodi da je ugrožen javni interes postupcima ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović i epidemiološkinje Milene Popović Samardžić, koja je krajem prošle godine na jednoj od sjednica imenovana za vršiteljku dužnosti predsjednice Skupštine Komore.

”Zamislite državu u kojoj direktorica ASK donosi mišljenje kojim se Ministarstvo zdravlja sumnjiči da je ugrozilo javni interes podrškom Skupštini Ljekarske komore”, komentariše Cerović.

ASK je, navodi ona, uz to “ostao nedorečen u čemu se sastojala ova podrška i na kakvu korupciju se misli”.

”Prosto je zapanjujuća činjenica kako je moj prethodnik, kao zainteresovano lice, razriješeni funkcioner Komore zavrijedio status zviždača. Postavlja se pitanje da li će status zviždača ubuduće dobijati i drugi razriješeni javni funkcioneri. Pored toga što se ovakvim postupanjem ASK očigledno sprda sa institutima koje treba da promoviše, da stvar bude gora, mišljenje je u potpunosti bazirano na iskazu ovog lica bez prethodnog izjašnjenja Ljekarske komore. Nakon što je mišljenje ASK-a ‘zviždač’ u svom maniru medijski zloupotrijebio, a onda ga dostavio kao dokaz u sudom postupku, što mu je očigledno i bila jedina upotrebna vrijednost, Ljekarska komora je ASK-u dostavila dokumentaciju čiji nedostatak je navodno ‘ukazivao na postojanje korupcije’ i zatražila ponovljanje postupka. Međutim, od ASK-a nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. Nažalost, navedeno zapravo više govori o (ne)ozbiljnosti ove institucije i potrebi da se ista reformiše, nego o Ljekarskoj komori”.

Nadležni ćute, ogroman novac za zakup prostorija

Upitana da li postoje naznake da će se Komora nakon više od dvije decenije osloboditi “podstanarskog staža”, Cerović kaže da je status udruženja 26 godina od osnivanja “žalosna je slika višedecenijskog odnosa crnogorskog društva prema ljekarskoj profesiji”.

”U cilju rješavanja podstanarskog statusa obratili smo se Vladi, Opštini Podgorica i Upravi za nekretnine. Nažalost, nijedna od tih institucija nije ponudila da, kroz poklon, korišćenje ili prodaju, riješi postanarski status Ljekarske komore. Ukoliko ni u narednom periodu ne naiđemo na razumijevanje nadležnih institucija, pokrenuću rješavanje ovog pitanja kreditnim zaduživanjem Komore i prikupljanjem ponuda na javnom tenderu. Komora je za vrijeme svog postojanja, isplatom basnoslovnih zakupnina, mogla višestruko riješiti pitanje podstanarskog statusa. Samo u posljednjih četiri godine za rentiranje poslovnog prostora izdvojili smo 60.000 eura. Ja ću težiti da prekinem takvo naše zavisno stanje i sigurna sam, svom nasljedniku, ostaviti značajno više od 49 stolica koje sam zatekla kao imovinu Ljekarske komore”.

Ona kaže i da novo rukovodstvo ima jasno postavljene prioritete.

”Neki od njih su poboljšanje socioekonomskog statusa ljekara, stvaranje uslova za profesionalno napredovanje i stručno usavršavanje, ostanak mladih doktora, ali i bezbjedno radno okruženje u kome će pružati zdravstvenu zaštitu. Iniciraćemo donošenje zakona od značaja za našu profesiju, kao što je Zakon o ljekarima, mijenjaćemo pravilnik kojim se reguliše postupak dodjele specijalizacija, ali ćemo korektivno djelovati i na druge sistemske zakone kao što je Zakonik o krivičnom postupku. Takođe, poradićemo i na manje popularnim, ali neophodnim reformama koje se tiču ljekarskog esnafa, poput aktivnijeg učešća Komore u disciplinskom kažnjavanju manjeg broja ljekara koji krše Kodeks medicinske etike ili pak ne pružaju zdravstvenu zaštitu kakva se po kvalitetu od njih očekuje. Mogu obećati da Ljekarsku komoru više neće zaobilaziti donosioci odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti tako da ćemo učestvovati u donošenju svih odluka i propisa koji se tiču ljekarskog esnafa”.