Digitalizacija ključna za prevenciju hroničnih bolesti

Učesnici panela predstavili iskustva u korišćenju digitalnih rješenja u odgovoru na hronične nezarazane bolesti, kao i moguće modalitete korišćenja digitalnih alatki u funkciji promocije zdravih stilova života

1655 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MZD
Foto: MZD

Inovativna digitalna rješenja od ključnog su značaja za unaprjeđenje nadzora, prevencije i kontrole epidemije hroničnih nezaraznih oboljenja, ocijenio je generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja, Aleksandar Sekulić.

"Digitalne intervencije predstavljaju važan dio rješenja krize sa kojom su suočeni savremeni sistemi zdravstvene zaštite, a efikasan odgovor na epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti i smanjivanje nejednakosti u zdravlju, iziskuje inovativan pristup“, kazao je Sekulić na međunarodnoj konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije u Moskvi.

Sekulić je danas predsjedavao sesijom sa tematskim fokusom na komparativna iskustva u promociji digitalnih platformi u cilju unaprjeđenja dostupnosti, smanjivanja troškova, unaprjeđivanja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite i prevencije u kontrole hroničnih oboljenja.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, ocijenio da digitalne tehnologije imaju potencijal ubrzavanja transformacije modela pružanja zdravstvenih usluga, kao pretpostavke ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja građana.

Posebnu pažnju, prema Sekulovićevim riječima, treba posvetiti stvaranju digitalnog povjerenja, u smislu zaštite privatnosti i ličnih podataka, budući da digitalne inovacije nemaju alternativu u kontekstu sve izraženije potrebe za pružanjem zdravstvene zaštite.

Navodi se da su učesnici panela predstavili iskustva u korišćenju digitalnih rješenja u odgovoru na hronične nezarazane bolesti, kao i moguće modalitete korišćenja digitalnih alatki u funkciji promocije zdravih stilova života.

"Učesnici skupa složili su se da u dizajniranju i implementacji digitalnih rješenja, vulnerabilne kategorije stanovništva ne smiju biti zaboravljene, kao i da njihova primjena treba da bude u funkciji ostvarivanja mjerljivih efekata", kazali su iz Ministarstva zdravlja.