nastavak sjednice zakazan za 5. februar

Kompromisi odložili izbor novog v. d. VDT-a

Oštra polemika obilježila konstitutivnu sjednicu novog Tužilačkog savjeta

15823 pregleda 2 komentar(a)
Sa sjednice Tužilačkog savjeta, Foto: Luka Zeković
Sa sjednice Tužilačkog savjeta, Foto: Luka Zeković

Iako je postojala mogućnost da tužilačka organizacija ostane bez vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, to se nije dogodilo jer je na konstitutivnoj sjednici Tužilačkog savjeta napravljen kompromis, kako bi tužilac Dražen Burić u v. d. mandatu ostao do 5. februara, kada bi trebalo da se izabere novi v. d. VDT-a.

Tužilački savjet donio je odluku, kojom je obavezao Sekretarijat TS-a, da odmah objavi poziv zainteresovanim kandidatima, koji ispunjavaju zakonske uslove, da u narednih pet dana dostave prijave, kako bi sa tog spiska članovi novog saziva mogli da izaberu novog vršioca dužnosti VDT-a, kojem će mandat biti oročen dok se ne izabere novi vrhovni državni tužilac.

Na jednoj od najzanimljivijih sjednica Tužilačkog savjeta, gdje su gotovo tri sata vrlo oštro mišljenja ukrstili članovi iz reda tužilaštva sa jedne i predstavnici NVO, uglednih pravnika i Ministarstva pravde s druge strane, tako da je donijeta i odluka da tužiteljka Vrhovnog državnog tužilaštva Đurđina Nina Ivanović bude zamjenica predsjednika TS-a dok se ne izabere novi v. d. VDT-a.

Vršilac dužnosti VDT-a Dražen Burić iskoristio je priliku da naglasi da se njemu “nasilno prekida mandat v. d. VDT-a, jer je po starom Zakonu o državnom tužilaštvu, određen za v. d. sve do izbora novog VDT-a”. On je iznio i čvrst stav da ne dozvoli ostalim članovima TS-a da mu konstatuju prekid v. d. mandata, a da se prije toga ne odredi novi v. d. VDT-a i to iz tužilačke organizacije...

Burić
Burićfoto: Luka Zeković

Gazivodim manevar

Konstitutivna sjednica TS-a počela je zahtjevom člana iz reda uglednih pravnika Siniše Gazivode, koji je odmah tražio izmjenu predloženog dnevnog reda, čime je osujetio mogućnost ali i želju predstavnika TS-a iz tužilaštva da se još juče izabere novi vršilac dužnosti VDT-a, jer je tražio da se u što kraćem roku raspiše poziv kako bi se kandidati “ohrabrili da se prijave za krovno mjesto u tužilačkoj organizaciji”.

”Imajući u vidu našu zakonsku obavezu iz člana 184c Zakona o državnom tužilaštvu, da na prvoj sjednici odredimo v. d. VDT-a, a posebno imajući u vidu da postoji pravna praznina na koji način treba ispuniti tu zakonsku obavezu, postavlja se pitanje kako ćemo to učiniti. Više je mogućih modela, od kojih bi neki bili da svi predlažemo po jednog ili tri uslovno rečeno kandidata, ali to bi otvorilo donekle opravdanu kritiku, a možda i stvorilo sumnju u integritet tek konstituisanog TS-a i to, vjerujem, da nije nikome od nas u korist. Otvorilo bi se pitanje kako znamo da bilo koji predloženi kandidat, prije svega ispunjava uslove, a potom ukoliko ga odredimo pa ga obavijestimo da je izabran, da li je taj neko saglasan i šta da radimo ako nije. Otvorilo bi se pitanje da li smo se sjetili svih kvalitetnih kandidata, prvenstveno iz tužilačke organizacije, i dali im šansu ili se v. d. VDT-a određuje samo među korpusom pojedinaca, koje poznaje ili prepoznaje neko iz TS-a. Otvorilo bi se i pitanje da li je bilo nekih pregovora, dogovora ili lobiranja van sjednice TS-a što bi bilo, vjerujem, vrlo neugodno za svakog od nas. Zbog toga smatram da je neophodno da proceduru učinimo transparentnom, da je sprovedemo u skladu sa principom integriteta, omogućimo neku vrstu kompetitivnosti i pravnu prazninu popunimo tako što ćemo raspisati poziv koji bi bio konsultativnog karaktera, i iz kojeg bi vidjeli koja su to lica koja su zainteresovana za privremeno vršenje ove dužnosti”, predložio je Gazivoda.

Tužilački savjet, Siniša Gazivoda
foto: Luka Zeković

On je naglasio da TS nema pravnu normu koja upućuje da je to neophodno učiniti, ali da bi to bio početak “stvaranja dobre prakse”.

”Posebna norma, koja kaže da treba primijeniti neki drugi model, takođe, ne postoji. Uostalom imamo i jedan od osnovnih ustavnih principa koji dozvoljava sve što nije Ustavom i zakonom zabranjeno”, naveo je Gazivoda.

Više kandidata, duži rok za izbor

Tužiteljka Ivanović usprotivila se tom predlogu, naglašavajući da bi tako nešto bilo nezakonito.

”Naš zadatak je jednostavan, da izaberemo danas v. d. VDT-a, svakako će to biti na kratak neki rok. Ako bi usvojili predlog Gazivode, onda bi ušli u nezakonito postupanje i to bi sve bila improvizacija”, kazala je Ivanovićeva.

Ivanović
Ivanovićfoto: Luka Zeković

Predlog advokata Gazivode podržali su član TS-a iz reda NVO Stevo Muk, pojašnjavajući da je “razuman i da može svima da pomogne”.

”U ovom predlogu ne vidim ništa nezakonito, jer smatram da bi tim pozivom dobili širi krug kandidata, ali i rok da malo promislimo”, kazao je Muk.

Predlog Gazivode nije naišao na odobravanje v. d. VDT-a Burića, koji je otvorio nekoliko pitanja - kako bi izgledao javni poziv jer u Zakonu o tužilaštvu ili Poslovniku TS-a ne postoji pravna normu za raspisivanje javnog poziva za vršioca dužnosti VDT-a.

”Nemam ništa protiv da se ovdje bira transparentno, ali mi približite kako da napišemo taj javni poziv. Zakon je odredio dnevni red - na konstitutivnoj sjednici se određuje novi v. d. VDT-a i konstatuje prekid. Ništa nemam protiv ako je neko rješenje da se vide biografije, ali to nije uređeno zakonom i poslovnikom, pa je pitanje je li zakonito”, upozorio je Burić.

On je podsjetio i da je ranije u nekoliko navrata TS određivao v. d. VDT-a, a potom se osvrnuo na brojne pravne norme koje su napisane u izmjenama i dopunama Zakon o državnom tužilaštvu, koji je stupio na snagu u junu prošle godine.

”Član 48, za taj član mi iz tužilačke organizacije smatramo da je potpuno neustavan i zato smo predali Predlog Ustavnom sudu za ocjenu takve odluke, obavijestili smo i sve međunarodne institucije jer smatramo da je u suprotnosti sa Ustavom, koji kaže da poslove tužioca i rukovodioca tužilaštava mogu obavljati samo državni tužioci shodno članu 135 Ustava. Odrediti v. d. VDT-a van tužilačke organizacije ne može i to jasno kaže i član 78 Zakona o državnom tužilaštvu, koja se odnosi na zakletvu, jer da bi neko bio tužilac mora da bude izabran, a ne određen”, rekao je Burić.

Pauza smirila strasti

Nakon 15-minutne pauze, kao da su se strasti smirile, tako da je uvodna napeta atmosfera na relaciji - tužioci - ostali članovi TS-a postala smirenija, pa je nastavak sjednice bio u duhu kompromisa sa obje strane.

Predlog Gazivode redom su podržali članovi TS-a Miloš Vuksanović, Filip Jovović, Boris Marić i Borivoje Đukanović, koji je naglasio i da je “zakonska norma 184 c Zakona o državnom tužilaštva, pojmovno i etimiološki - nepotpuna”.

Tužilački savjet
foto: Luka Zeković

”Da bi se neko odredio, mora biti predložen. Zato sam saglasan sa kolegama jer zašto bi slijepo pratili šta piše u normi. Ono što potencira kolega Gazivoda je transparentnost, mislim da je sve ovo u funkciji osnaženja rada ovog TS-a, a to javnost od nas očekuje. Ovo su najnužnije stvari, a za nas su imperativ, zakonski i ustavni, te niko nema pravo da okrene tome leđa”, kazao je Đukanović.

Na kraju je usvojen izmijenjeni dnevni red, sa četiri tačke, kako je to predložio Siniša Gazivoda, tako da je dogovoreno da se do naredne sjednice 5. februara, pribave kadrovske biografije svih tužilaca, koji imaju uslove da uđu u izbor za v. d. VDT-a, ali i da bi se izbjegla mogućnost da se izabere neko ko već ima zakonske uslove za starosnu penziju.

Nastavak konstitutivne sjednice zakazan je za 5. februar u 11 časova.