potpisan Memorandumom o razumijevanju

Suđenja za organizovani kriminal i korupciju uz prisustvo OEBS-a

Djelotvoran i efikasan odgovor pravosuđa na korupciju i organizovani kriminal, ostaje veliki izazov za crnogorske pravosudne organe u njihovim naporima da unaprijede vladavinu prava i vrate povjerenje javnosti u rad pravosuđa, poručila je Vučković

15508 pregleda 29 reakcija 7 komentar(a)
Vučković i Vag, Foto: Tuzilastvo.me
Vučković i Vag, Foto: Tuzilastvo.me

Predstavnici Organizacije za Evropsku bezbjednost i saradnju, Misija u Crnoj Gori, prisustvovaće suđenjima za organizovani kriminal i korupciju u crnogorskim sudovima, identifikovati sistemska pitanja, obezbjediti preporuke i dostaviti nalaze svim relevantnim učesnicima u cilju rješavanja utvrđenih nedostataka u pravosuđu, kako bi se povećala efikasnost sudskih i tužilačkih kapaciteta u istrazi, krivičnom gonjenju i suđenju tih predmeta.

Ovo je, kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, precizirano Memorandumom o razumijevanju između Misije OBSE-a u Crnoj Gori i Vrhovnog suda Crne Gore o saradnji u implementaciji projekta "Podrška djelotvornijem pravosuđu u predmetima korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori kroz praćenje sudskih postupaka".

Memorandum za Projekat, koji finansira Evropska unija, potpisale su šefica Misije OEBS-a, ambasadorka Dominik Vag i vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković.

Djelotvoran i efikasan odgovor pravosuđa na korupciju i organizovani kriminal, ostaje veliki izazov za crnogorske pravosudne organe u njihovim naporima da unaprijede vladavinu prava i vrate povjerenje javnosti u rad pravosuđa, poručila je Vučković.

"Na to nas opominje i EU koja je ocijenila da je Crna Gora ostvarila ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali da je politički uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na pravosuđe i dalje problematičan. EU uticaj na nezavisnot pravosuđa vidi, između ostalog, u krivičnopravnoj politici Crne Gore prema korupciji, koja često rezultira kaznama koje su ispod zakonskog minimuma, kao i u sporazumima o priznanju krivice, koji često rezultiraju blažim kaznama i time stvaraju utisak nekažnjivosti“, ocijenila je Vučković.

Predmeti organizovanog kriminala i korupcije su među najozbiljnijim i najsloženijim predmetima za pravosuđe, posebno jer postaju sve sofisticiraniji u načinu vršenja djela i podrazumijevaju modernu poslovnu praksu koja se koristi za izbjegavanje kažnjavanja i oduzimanja imovine stečene krivičnim putem, poručuju iz Misije OEBS-a.

Ključnim pravosudnim i drugim zainteresovanim subjektima neophodni su tačni podaci na koji način se pravosuđe bori sa ovim izazovima, smatra šefica Misije Dominik Vag.

"Kroz praćenje slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, projekat će identifikovati sistemska pitanja, razviti preporuke zasnovane na dokazima, kako na regionalnom nivou, tako i posebno za Crnu Goru, i podijeliti ove nalaze i preporuke. Zauzećemo inkluzivan pristup kada su u pitanju ključni nalazi i preporuke", ocijenila je Vag, istakavši da OEBS posjeduje ogromno iskustvo i stručnost u ovoj oblasti.

Misija će sprovoditi medijske i terenske kampanje u cilju informisanja javnosti o nalazima i preporukama dobijenih na osnovu aktivnosti monitoringa, čime će se obezbijediti neophodan javni nadzor rada sudova u procesuiranju predmeta korupcije i organizovanog kriminala.

Više detalja o projektu, njegovim ciljevima, planovima i implementaciji može se naći u informativnom listu i veb stranici projekta.