javni poziv glavnog grada

Za štampanje poreskih rješenja skoro 130.000 eura

Raspisan javni poziv za za izradu obrazaca, štampanje, kovertiranje i uručivanje poreskih rješenja i o prinudnoj naplati za 2022. godinu

3098 pregleda 3 komentar(a)
Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Milan Šupić, Foto: BORIS PEJOVIC
Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Milan Šupić, Foto: BORIS PEJOVIC

Glavni grad je raspisao javni poziv za izradu obrazaca, štampanje, kovertiranje i uručivanje poreskih rješenja i o prinudnoj naplati za 2022. godinu, a koji je vrijedan 129.629 eura.

Kako se navodi, to podrazumijeva obavezu ponuđača da izradi 200.000 obrazaca (informativna količina) rješenja poreza na nepokretnost, rješenja o visini naknade za puteve. Takođe, podrazumijeva i izradu obrazaca rješenja o komunalnoj naknadi i obrazaca rješenja o prinudnoj naplati poreza u formi i sadržaju koje dostavi Uprava lokalnih javnih prihoda, na čijem čelu je Milan Šupić.

”U roku ne dužem od dva dana od dana obavještenja, preuzme podatke u elektronskoj formi od Uprave lokalnih javnih prihoda Podgorice, a koji se odnose na porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica, komunalnu naknadu, naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta i prinudnu naplatu poreza sa teritorije Crne Gore”, piše u dokumentaciji.

Kako se navodi, obaveza ponuđača je i da odštampa rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnosti, obavještenje o eventualnom dugu poreskih obveznika, rješenja za komunalnu naknadu, rješenja o visini naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta i rješenja o prinudnoj naplati poreza za navedenu godinu za pravna i fizička lica na pribavljenim obrascima koristeći podatke koje preuzme od Uprave lokalnih javnih prihoda.

Pored toga, navodi se, treba da kovertira rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnosti sa obavještenjem o dugu poreskog obveznika, rješenja o visini naknade za puteve i rješenja o prinudnoj naplati poreza u formi pošiljke sa povratnicom.

”Ponuđač treba da pisano izjavi da je saglasan da rok za štampanje i kovertiranje (pakovanje u koverte), ovih rješenja i rješenja o prinudnoj naplati bude najduže deset dana nakon dana preuzimanja varijabilnih podataka u elektronskoj formi”.

Upravi lokalnih javnih prihoda treba da dostavi 10.000 (informativna količina) predštampanih obrazaca rješenja poreza na nepokretnosti koja se od ostalih razlikuju jedino po tome što sadrže perforacijom odvojen prostor za dostavnicu, kao i da dostavi 5.000 obrazaca rješenja o komunalnoj naknadi sa perforacijom.

”U roku od 60 dana izvrši uručivanje rješenja i rješenja o prinudnoj naplati poreskim obveznicima najmanje jednom sedmično vrši povraćaj dostavnica (odvojeno po prihodima) kao dokaza o uručenim rješenjima i rješenjima o prinudnoj naplati sa podacima o broju rješenja, odnosno rješenja o prinudnoj naplati i datumu uručenja u elektronskoj formi”.