potpisan Memorandum o saradnji između kccg i"Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju"

Poliklinika Instituta za bolesti djece dobija lift

„Ova saradnja je najbolji dokaz da zajedničkim aktivnostima, razumijevanju i podršci možemo da unaprijedimo kvalitet života svih građana a posebno vulnerabilnih kategorija“, rekla je direktorica Kliničkog centra Crne Gore

4514 pregleda 2 komentar(a)
Foto: KCCG
Foto: KCCG

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljana Radulović i predsjednik NVO "Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju" iz Podgorice Savo Knežević potpisali su danas Memorandum o saradnji kojim se definiše projekat ugradnje lifta u Poliklinici Instituta za bolesti djece.

Radulović je nakon potpisivanja Memoranduma Kneževiću uručila zahvalnicu ističući da će realizacijom ovog projekta olakšati dolazak djeci, posebno onima sa smetnjama u razvoju da dođu do svog doktora radi potrebnog pregleda.

"Podsjetiću da je objekat današnje Poliklinike IBD-a izgrađen bez lifta 80-tih godina prošlog vijeka nakon što je glavna zgrada IBD-a oštećena u zemljotresu koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine. Za vrijeme tadašnje rekonstrukcije glavne zgrade ovaj objekat je korišten za bolničke i ambulantne pacijente, a nakon toga je pretvoren u Polikliniku IBD-a”, pojasnila je ona.

Radulović je dodala i da značaj tog najavljenog projekta ne treba posebno naglašavati "ako znamo da od izgradnje pa do danas ovaj objekat, koji ima dva sprata, funkcioniše bez lifta".

foto: KCCG

"To je predstavljalo veliki problem djeci i njihovim roditeljima prilikom dolaska na ambulantne preglede”, kazala je ona i u svoje ime, pacijenata, njihovih roditelja i zaposlenih IBD-a zahvalila Udruženju na donaciji kao i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što su prepoznali značaj i podržali projekat.

„Ova saradnja je najbolji dokaz da zajedničkim aktivnostima, razumijevanju i podršci možemo da unaprijedimo kvalitet života svih građana a posebno vulnerabilnih kategorija“, rekla je Radulović.

Knežević je ovom prilikom istakao da Udruženje postoji 25 godina i svojim radom i aktivnostima u nedostatku servisa podrške za život u zajednici na lokalnom nivou, organizuje različite servise podrške licima sa invaliditetom, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama članovima Udruženja.

„Razvijajući kontinuirane programe socijalizacije, rehabilitacije i obrazovanja na najbolji nediskriminatorski način doprinosimo kvalitetnijem uključivanju ove djece u društvenu zajednicu”, kazao je on.

„Na osnovu Javnog poziva Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za finansiranje nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom pod nazivom „Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom - kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata”, gdje je jedan od ciljeva poboljšana primjena propisa radi povećanja opšteg nivo pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, finansijski je podržan program našeg Udruženja pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi”, pojasnio je Knežević.

„U okviru ovog projekta planiramo da riješimo jedan od prioritetnih problema u oblasti zaštite djece sa smetnjama u razvoju od intereskcijske diskriminacije, kad je u pitanju nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Jedna aktivnost ovog programa koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti Poliklinike IBD-a koju postižemo izgradnjom vertikalne invalidske platforme ili lifta u IBD-u. Potpisivanjem Memoranduma i formalno smo počeli sa realizacijom glavne aktivnosti nabavkom lifta i ubrzanim početkom građevinskih radova na ugradnji istog”, istakao je Knežević.

Na potpisivanju Memoranduma pored Radulović i Kneževića, prisustvovali su i direktor IBD-a dr Velibor Majić i predsjednica Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom Jelena Raičević.

"Uspostavljanje saradnje između potpisnika Memoranduma odnosi se na sve aktivnosti za realizaciju odobrenog programa od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upravi“, a vezano za izgradnju lifta", navodi se u saopštenju Kliničkog centra.