Evropska nedjelja imunizacije

Galić: Značaj imunizacije za javno zdravlje neprocjenjiv

Galić je to kazao na seminaru "Imunizacije: danas i sjutra", koji je IJZ uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a organizovao u Petrovcu, a koji će trajati do petka

10202 pregleda 9 komentar(a)
Sa seminara, Foto: Screenshot
Sa seminara, Foto: Screenshot

Imunizacija je najbrža, najdjelotvornija i ekonomski najopravdanija mjera koja direktno utiče na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić, dodajući da je značaj imunizacije za javno zdravlje neprocjenjiv.

Galić je to kazao na seminaru "Imunizacije: danas i sjutra", koji je IJZ uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a organizovao u Petrovcu, a koji će trajati do petka.

Kako je saopšteno iz IJZ-a, cilj seminara koji je organizovan povodom Evropske nedjelje imunizacije koja se obilježava ove nedjelje, je podizanje svijesti građana o važnosti imunizacije u prevenciji bolesti, zaštiti zdravlja, obezbjeđivanju dugog i kvalitetnog života za sve.

Galić je kazao da se Evropska nedjelja imunizacije obilježava svake godine u cilju podizanja svijesti o povećanju obuhvata vakcinacijom i time doprinijelo zaštiti od zaraznih bolesti za koje postoje djelotvorne i bezbjedne vakcine.

“Imunizacija predstavlja najbržu, najdjelotvorniju i ekonomski najopravdaniju mjeru koja direktno utiče na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti. Značaj imunizacije za javno zdravlje je neprocjenjiv”, rekao je Galić.

On je rekao da su mnoge zarazne bolesti, koje su nekada predstavljale prvorazredne zdravstvene probleme zbog obolijevanja, umiranja ili invaliditeta, danas eliminisane ili svedene na sporadične slučajeve.

Galić je istakao da se, osim individualne zaštite koja se postiže vakcinacijom, sprovođenjem programa obavezne vakcinacije djece određenog uzrasta postižu visoke stope kolektivnog imuniteta.

“Za bolesti koje se prenose s čovjeka na čovjeka, ukoliko se postigne dovoljan obuhvat vakcinacijom prenos bolesti će biti prekinut – oni koji prime vakcine će će zaštiti onu djecu koja zbog medicinskih razloga ne smiju biti vakcinisana”, rekao je Galić.

On je, kako je saopšteno iz IJZ-a, naveo da za zarazne bolesti i njihove prouzrokovače ne postoje granice.

“Kada bi se prestalo sa vakcinacijom ili kada bi obuhvati bili toliko niski, došli bi u situaciju da se neke zarazne bolesti ponovo vrate. Izuzetno je važno da se vakcinacija kod djece sprovodi po kalendaru, to jest, da se vakcinacija ne odlaže”, naveo je Galić.

On je istakao da za sve vakcine koje su u upotrebi u Crnoj Gori korist od primjene uveliko nadmašuje potencijalni rizik od nuspojava.

Ta korist, prema riječima Galića, odnosi se na sprječavanje bolesti i njenih komplikacija, koje mogu ugroziti život djeteta.

“Za sve vakcine koje su u Programu obaveznih imunizacija odnos koristi i rizika od vakcinacije je u prilog vakcinacija, a nuspojave se redovno bilježe i prate u svrhu pravovremene intervencije i zaštite zdravlja stanovništva”, dodao je Galić.

Iz IJZ-a su naveli da je njihova osnovna misija unapređenje i očuvanje zdravlja stanovništva i da zbog toga još jednom pozivaju sve članove društva da se zajedno doprinese promovisanju vakcinacije koja se pokazala kao jedna od najdjelotvornijih i najisplativijih zdravstvenih intervencija za postizanje optimalnog zdravlja cijelog društva.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, istakla je da je mjera uspjeha vakcinacije broj sačuvanih života širom svijeta.

Prema njenim riječima, raspoloživi podaci najnovijih modeliranja ukazuju da je zahvaljujući imunizaciji u 98 zemalja niskog i srednjeg nivoa razvoja spriječeno 37 miliona smrtnih ishoda u periodu od 2000. 2018. godine.

Ona je dodala da podaci nedvosmisleno potvrđuju da ulaganje u imunizaciju donosi zagarantovanu dividendu.

Brajović je kazala samo jedan dolar uložen u planiranje i sprovođenje programa imunizacije donosi 20 dolara kroz sačuvano zdravlje i živote.

“Zahvaljujući ovom moćnom oružju, do sada su iskorijenjene i eliminisane opasne zarazne bolesti”, rekla je Brajović.

Ona je podsjetila da su se zemlje članice SZO u regionu Evrope obavezale na eliminaciju malih boginja i rubele.

Prema podacima SZO, do sada je 29 zemalja EURO Regiona eliminisalo endemsko obolijevanje od malih boginja.

Brajović je, kako su kazali iz IJZ-a, pozdravila odluku Crne Gore na stvaranju pretpostavki za uvođenje HPV vakcinacije od septembra tekuće godine.

Kako je kazala, uprkos činjenici sto su sa programima imunizacije ostvareni sjajni rezultati, SZO je zabrinuta, budući da značajan broj zemalja EURO regiona registruje značajan pad obuhvata vakcinacijom, nejednaku dostupnost vakcinama i opadanje povjerenja u vakcinaciju.

“Ulje na vatru dodala je i pandemija sa svojim pogubnim uticajem na sprovođenje j esencijalnih servisa uključujuči i imunizaciju”, rekla je Brajović.

Brajović je navela da podaci Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju jasno ukazuju da je 25 godina napretka u povećanju obuhvata vakcinacijom eliminisano, što je uvertira povećanja rizika ponovnog javljanjavakcino-preventabilnih oboljenja i ugrožavanja napretka za postizanje drugih globalnih zdravstvenih ciljeva.

Ona je istakla da je nizak obuhvat MMR vakcinom u Crnoj Gori razlog za posebnu zabrinutost.

To, prema njenim riječima, treba da brine sve kreatore javnih politika jer slabosti u sprovođenju imunizacije otvaraju vrata ne samo za vakcino preventabilne bolesti,već i siromaštvo i produbljivanje nejednakosti.

“Ne smijemo zaboraviti da je realizacija najmanje 14 od 17 ciljeva nacionalne agende održivog razvoja uslovljena mjerom uspjeha u sprovođenju programa imunizacije”, dodala je Brajović.

Brajović je, kako je saopšteno iz IJZ-a, navela da ulaganje u imunizaciju mora biti nacionalni, strateški prioritet i zadatak svih.

“U mjesecima i godinama pred nama, programi imunizacije u Crnoj Gori i u regionu moraju insistirati na povećanju obuhvata, catch up imunizaciji u populaciji djece i odrsalih, kao i integrisanju migranata i izbjeglica u ove servise”, rekla je Brajović.

Brajović je kazala da se Crna Gora, usvajajući SZO Program rada i Mapu puta za unaprjeđenje zdravlja u zemljama zapadnog Balkana, kao platformu za sprovođenje Evropske agende za imunizaciju do 2030. godina, dodatno obavezala da intezivira aktivnosti i napore na promociji imunizacije.

Ona je dodala da je uspješno sprovođenje imunizacije okosnica zdravstvenog sistema i od nemjerljivog značaja za efikasnu pripremljenost i odgovor tokom zdravstvenih kriza, ali i ključ prevencije “dvostrukih epidemija” nakon popuštanja mjera i otvaranja društava u toku kovida.

Prema njenim riječima, efikasan odgovor na izazove koji prate program imunizacije u Crnoj Gori i region traži redefinisani pristup u skladu sa principima sadržanim u Evropskoj agendi imunizacije.

”Koji podrazumijeva djelovanje na lokalnom nivou, promociju jednake dostupnosti vakcinama, kao i insistiranje na imunizaciji u svim fazama života, kao imperativa kako niko ne bi bio zaboravljen”, zaključila je Brajović.

Iz IJZ-a je saopšteno da će pored domaćih stručnjaka iz te oblasti učešće na seminaru će uzeti eminentni stručnjaci SZO koji će predstaviti relevantna komparativna iskustva zemalja uključujući Portugal, Škotsku, Dansku i Španiju.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati i izazovi u sprovođenju programa imunizacije u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.