"povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku"

Zamjenica zaštitnika kritikovala postupanje Privrednog suda: Na privremenu mjeru čeka se duže od dvije godine

Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko dala je preporuku sudu da "bez daljeg odlaganja” u daljem toku postupka “preduzme mjere i radnje za zakazivanje i održavanje ročišta glavne rasprave i donese odluku po predlogu tužioca za određivanjem privremene mjere od 24. aprila 2020. godine"

9572 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Privrednog suda u Podgoric, Foto: BORIS PEJOVIC
Zgrada Privrednog suda u Podgoric, Foto: BORIS PEJOVIC

Nepostupanjem Privrednog suda, podnosiocu pritužbe povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku garantovano Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko dala je preporuku sudu da “bez daljeg odlaganja” u daljem toku postupka "preduzme mjere i radnje za zakazivanje i održavanje ročišta glavne rasprave i donese odluku po predlogu tužioca za određivanjem privremene mjere od 24. aprila 2020. godine".

Pred Privrednim sudom je u aprilu 2020. godine podnijeta tužba radi poništenja ugovora o kupoprodaji montažnih objekata i kompletnog plažnog mobilijara na ulcinjskom kupalištu “Paradise beach”. Tužilac je istovremeno podnio i predlog za određivanje privremene mjere prema tuženom, zabranom preduzimanja radnji u ime “Paradise beach” koje se odnose na upravljanje i raspolaganjem istoimenim kupalištem kao i privremenim objektima, plažnim mobilijarom i infrastrukturom, kao i zabranom zaduživanja i prenosa udjela u kompaniji, kao i radnji koje mogu nanijeti štetu tužiocu.

Posljednje ročište u ovom predmetu bilo je zakazano za 14. septembar, ali je odloženo zbog odlaska sudije u penziju.

Od 14. septembra prošle godine sud nije preduzimao radnje u postupku, kako po predlogu za određivanje privremene mjere, tako ni u samom postupku niti je zakazivao, niti održavao ročišta glavne rasprave.

Tužilac se sredinom decembra obratio predsjedniku Privrednog suda urgencijom za postupanje u predmetu, zahtijevajući da sud zakaže ročište glavne rasprave i istovremeno donese odluku o privremenoj mjeri.

U izjašnjenju novog sudije navodi se da se radi o izuzetno složenom predmetu i da se ne može izjasniti kada će predmet biti završen. Posebno je istakla da parnično odjeljenje suda sada radi bez četvoro sudija, od kojih su troje razriješeni zbog odlaska u penziju, a jedan sudija je na bolovanju. Preostale sudije imaju znatno povećan obim posla, s tim što su predmeti u parničnom odjeljenju ovog suda najsloženiji predmeti u parničnoj materiji, navodi se u izjašnjenju. Najzad, istakla je da postoji nešto što se zove psihička i fizička izdržljivost svakog čovjeka, pa i sudije.

Iz spisa predmeta proizilazi da je postupak još u toku, da sud nije donio odluku po predlogu tužioca za određivanjem privremene mjere, kao ni da ročište glavne rasprave nije zakazano.

Armenko zaključuje da sud ni nakon više od dvije godine postupak nije okončao, niti je odlučio o predlogu tužioca za određivanje privremene mjere, pa ocjenjuje da je u potpunosti izostalo postupanje suda u skladu sa zakonom propisanom obavezom blagovremenog postupanja.

Ona konstatuje i da podnosilac pritužbe nije koristio pravna sredstva za ubrzanje postupka shodno Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ali je u više navrata podnosio urgencije sudu sa zahtjevom da sud donese odluku po predmetnoj privremenoj mjere i zakaže ročište glavne rasprave.

"Zaštitnik smatra da trajanje konkretnog sudskog postupka, imajući u vidu velike periode neaktivnosti i neodlučivanje o privremenjo mjeri i pored više urgencija, ukazuje na neažurnost u postupanju, a zahtjev suđenja u razumnom roku ne dozvoljava pasivnost, već traži proaktivan pristup u rukovođenju postupkom", navodi u mišljenju Armenko.