đeka sa regionalnim koordinatorom organizacije help

Zajedničkim projektima osnažiti romsku i egipćansku zajednicu

Ministar je naglasio da u Crnoj Gori ima još dosta prostora za unaprjeđenje položaja romske i egipćanske zajednice

2165 pregleda 0 komentar(a)
Mok i Đeka, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Mok i Đeka, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Rezultati projekata koje implementiramo u cilju boljeg položaja i kvalitetnijeg života pripadnika romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori motivacija su da pojačamo napore i osmislimo dalje projektne aktivnosti, kazao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka tokom sastanka sa regionalnim koordinatorom organizacije Help u Crnoj Gori Klausom Mokom.

Uspješna saradnja u implementaciji strateških politika ključna je u ostvarivanju planiranih ciljeva, naveo je ministar, sa posebnim akcentom na bolje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice.

U Crnoj Gori, kako je naglasio, ima još dosta prostora za unaprjeđenje položaja romske i egipćanske zajednice, te se moraju uložiti svi raspoloživi resursi da ostvare bolje korišćenje osnovnih ljudskih prava.

Đeka i Mok razgovarali su, kako je saopšteno iz ministarstva, o aktuelnim zajedničkim projektima i modelima buduće saradnje, a ministar je istakao važnost socijalne inkluzije romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i posebno naglasio značaj saradnje u toj oblasti sa međunarodnim partnerima.

Mok je čestitao ministru na imenovanju i naglasio važnost oblasti u kojoj Help sarađuje sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava. Rekao je da je projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju”, koji sprovode Help i ministarstvo, kontinuitet Helpovog rada na inkluziji romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, i da su efekti rada medijatora/ki u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite prepoznati i kod zajednice i kod institucija na lokalnom nivou.

Projektom koji je započeo prošle godine obučena su 43 medijatora/ke u socijalnoj inkluziji u oblasti zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, od kojih 34 trenutno ima radni angažman, podsjećaju iz ministarstva.

Dijana Anđelić, koordinatorka projekta, pojasnila je da su medijatori/ke uključeni u rad institucija na lokalnom nivou - u Biroima za zapošljavanje, Centrima za socijalni rad i Domovima zdravlja u 11 crnogorskih opština. Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Vlade Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017), a realizuje u 11 opština.

“Romska i egipćanska zajednica zbog svojih specifičnosti, najprije zbog činjenice da veći dio njih govori albanskim ili romskim jezikom, ima brojne koristi od posredovanja medijatora/ki prilikom ostvarivanja garantovanih prava, istakla je Anđelić.

Prema njenim riječima, cilj projekta je da se obezbijedi održivost mehanizma medijatora/ki kroz sistematizaciju radnih mjesta u institucijama. Time bi Crna Gora ispunila i jednu od preporuka iz posljednjeg Izvještaja Evropske komisije o napretku.

"Imajući u vidu da važnost uloge medijatora/ki u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske zajednice, Ministarstvo će dati pun doprinos iz svoje nadležnosti da sistematizuje radnno mjesto medijatora/ke u sistemu javnih službi u Crnoj Gori", rekao je Đeka.

Na sastanku je dogovoreno, kako se navodi, da iz svojih nadležnosti svi uključeni akteri pomognu stvaranju uslova za trajni radni angažman obučenih medijatora/ki.

Đeka i predstavnici Helpa razgovarali su i o drugim modalitetima saradnje.