Biće popisani nelegalni ispusti otpadnih voda

Uradiće katastar trovača Vezišnice

Cilj projekta je da se na primjeru Vezišnice skrene pažnja na nepravilno upravljanje komunalnim otpadnim vodama

883 pregleda 0 komentar(a)
Raniji ispust Termoelektrane u Vezišnicu, Foto: Green Home
Raniji ispust Termoelektrane u Vezišnicu, Foto: Green Home

Nevladina organizacija “Da zaživi selo” izradiće katastar nelegalnih ispusta komunalnih otpadnih voda u Vezišnicu, zvanično najzagađeniju rijeku u Crnoj Gori, u okviru projekta “Zajedno za čistiju i bistriju Vezišnicu” koju realizuje u partnerstvu sa NVO “Legalis”.

Cilj projekta je da se na primjeru Vezišnice skrene pažnja na nepravilno upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

”Rijeka Vezišnica je lijeva pritoka rijeke Ćehotine. Duga je oko 12 kilometara, a njenim čitavim tokom, od njenog nastajanja u mjestu Odžak do njenog ušća u Ćehotinu u mjestu Komini, sve komunalne otpadne vode iz okolnih naselja idu direktno u ovu rijeku, bez ikakvih prečišćivača. Posljednjih 15 godina na tom slivnom području rijeke Vezišnice niklo je mnoštvo novih objekata stambene namjene, a skoro svi ti objekti nemaju adekvatno upravljanje otpadnim komunalnim vodama, već vrše direktno izlivanje tih voda u korito rijeke. Komunalne otpadne vode čine upotrijebljene vode iz domaćinstava, ustanova, škola, bolnica, ugostiteljstva i dr. Ove otpadne vode naselja najviše karakteriše velika bakteriološka zagađenost koja najvećim dijelom potiče od ljudskih funkcija. One mogu da sadrže uzročnike zaraznih bolesti i parazita, a naročito u ljetnjem periodu kada je vodostaj rijeke mali. Ove otpadne vode nose sa sobom i hemijsko zagađenje (usljed korišćenja raznih hemikalija, deterdženata za pranje i čišćenje), koje i hemijski zagađuju vodotok (mijenja se ph vrijednost vode, smanjuje se količina kiseonika u vodi). Sve ovo je važno za floru i faunu rijeke Vezišnice, za lokalno stanovništvo, za korišćenje vode za potrebe navodnjavanja, kao i za rekreaciju na vodi (kupanje, ribolov)”, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO napominju da se na tom području i dalje podižu kuće i vikendice i da svi oni, na negativnim primjerima prethodnika, postupaju na isti način sa izlivanjem otpadnih komunalnih voda direktno u korito Vezišnice.

”Usljed ovog problema dolazi i do smanjenja ribljeg fonda, kao i cjelokupne flore i faune rijeke Vezišnice. Problem nije nerješiv, već je potrebno ukazati na uzroke, na sam problem i ponuditi rješenja svima koji ne upravljaju na dobar način sa komunalnim otpadnim vodama, tvrde u NVO “Da zaživi selo”.

Osim izrade Katastra nelegalnih ispusta komunalnih otpadnih voda u rijeku Vezišnicu planiraju da izrada edukativne brošure o problematici i rješenjima sa otpadnim komunalnim vodama na područjima gdje ne postoji gradski kolektor.

U planu je i anketiranje 100 domaćinstava u naseljima uz rijeku Vezišnicu o problemu komunalnih otpadnih voda, snimanje i prikazivanje u javnosti dokumentarnog filma o ekološkoj problematici rijeke Vezišnice, sa akcentom na nelegalne komunalne otpadne vode, kao i organizovanje dva predavanja na temu problema komunalnih otpadnih voda u rijeci Vezišnici.