Vojinović: Spremni smo da podržimo sve reforme koje će sistem visokog obrazovanja uvesti u evropski prostor

Organizovan sastanak u okviru projekta Podrške agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni Evropskih standarda i smjernica (ESG)

2638 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Ministarstvo prosvjete
Sa sastanka, Foto: Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete spremno je da podrži sve reforme koje će crnogorski sistem visokog obrazovanja suštinski uvesti u evropski prostor, poručio je resorni ministar Miomir Vojinović.

On je to kazao na sastanku sa predsjednikom Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) Karlom Ditrihom, predstavnicima Evropskog registra za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) Jolantom Silkom i Goranom Dakovićem i direktorom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Goranom Danilovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, sastanak je organizovan u okviru projekta Podrške agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni Evropskih standarda i smjernica (ESG).

"Projekat je u skoro dvogodišnjem trajanju rezultirao sa četiri radionice na temu ključnih Evropskih standarda, Nacionalnim akcionim planom Crne Gore za primjenu ESG-a, a rezultat posjete biće ključni input za primjenu rješenja u zakonskom okviru za obezbjeđenje kvaliteta", kaže se u saopštenju.

Vojinović je istakao značaj članstva crnogorske Agencije za obezbjeđenje kvaliteta i evropske asocijacije i registre kao potvrde dostignutog nivoa kvaliteta.

“I spremnost Ministarstva da podrži sve reforme koje će crnogorski sistem visokog obrazovanja suštinski uvesti u evropski prostor visokog obrazovanja”, dodaje se u saopštenju.

Prema riječima Vojinovića, u Strategiji razvoja visokog obrazovanja do 2026. godine, koja je u završnoj fazi izrade, naglašeno je da se sve aktivnosti obezbjeđenja kvaliteta zasnivaju na odgovornosti i poboljšanju, koji zajedno stvaraju povjerenje u rad ustanova visokog obrazovanja.

“Ministarstvo prosvjete kontinuiranim radom na zakonima i podzakonskim aktima vrši usaglašavanje sa svim važećim dokumentima iz EHEA prostora”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da se sa posebnom pažnjom radi na nacrtu Zakona o visokom obrazovanju, koji bi trebalo ne samo da omogući dalji rast i razvoj Agencije, već da obezbijedi uslove za dobijanje kvalitetnijeg i konkurentnijeg visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Danilović je podsjetio na svrhu primjene standarda, a to je kvalitet znanja i osposobljenost studenata.

On je saradnju Agencije sa ustanovama visokog obrazovanja i njihovo razumijevanje procesa istakao kao ključne za uspješne postupke eksterne evaluacije.

Danilović je kao primjer naveo reakreditaciju Univerziteta Crne Gore, koji je evaluiran za četiri mjeseca i u čijoj su evaluaciji učestvovala 54 eksperta, od čega više od 90 odsto inostranih.

Pomoćnica direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Tijana Stanković govorila je o izazovima sa kojima se sistem obezbjeđenja kvaliteta suočava i predlozima za unapređenje zakonskog okvira.

“Prvenstveno postizanje nezavisnosti Agencije u operativnom smislu i u donošenju odluka, uključenosti svih zainteresovanih strana u proces i to prioritetno studenata, naknadnu kontrolu ispunjenosti preporuka i unapređenja nacionalnih standarda u smislu jasnoće i jednostavnosti”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, predstavnici EQAR-a i ENQA-e su bili zainteresovani za dinamiku usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju, bez kojeg proces implementacije ESG ne može početi.

"Ove dvije organizacije su izrezile spremnost da podrže crnogorske institucije na tom izazovnom i dugotrajnom putu", kaže se u saopštenju.

Navodi se da će zaključke sa sastanka i ocjenu Nacionalnog akcionog plana za implementaciju ESG-a, evropski stručnjaci dostaviti do kraja jeseni, kada se projekat završava.

Bonus video: