u ovoj godini uništeno 6,48 tona zbog smanjene stabilnosti baruta

U skladištima Vojske Crne Gore višak skoro 1.500 tona ubojnih sredstava

U informaciji Vlade navodi se da je od te količine prodato 814,71 tona, ali nije preuzeto od strane komisionara i kupaca

12422 pregleda 9 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

U skladištima Vojske Crne Gore, zaključno sa 30. julom, nalazi se 1.482,91 tona viškova ubojnih sredstava.

Kako se navodi u informaciji Vlade, od te količine je prodato 814,71 tona, ali nije preuzeto od strane komisionara i kupaca.

U organizaciji Ministarstva odbrane preventivno će se uništiti 287,87 tona, dok je 172,96 tona predloženo za uništenje preko ITF fonda (Međunarodna organizacija iz Slovenije).

U Informaciji Vlade se navodi da će se 207,37 tona koristiti za obuku ili ponuditi na prodaju.

"Jedan od većih bezbjednosnih rizika Crne Gore i dalje predstavlja višak ubojnih sredstava koji se nalazi u skladištima Vojske Crne Gore. Ovaj problem je danas znatno manji u odnosu na 2006. godinu, ali je i dalje prisutan. Predmetnom informacijom obuhvaćeni su podaci za period od 31.12.2021. godine do 30.06.2022. godine, kao i zbirni podaci o uništavanju viška naoružanja i vojne opreme za period od juna 2006. do juna 2022. godine. U periodu od obnove nezavisnosti Crne Gore do 30.06.2022. godine viškovi ubojnih sredstava u skladištima Vojske Crne Gore smanjeni su za 10.443,23 tone ili 87,57 odsto. Od ukupno 10.443,23 tone viškova ubojnih sredstava, 4.020,96 tona je uništeno, 6.344,79 tona je prodato, dok je 77,48 tona donirano partnerskim zemljama", navodi se u Informaciji.

Dodaje se da je u periodu od 31.12.2021. do 30.06.2022. godine količina viškova ubojnih sredstava smanjena za 80,36 tona.

"Od strane kupaca preuzeto 68,66 tona, uništeno 6,48 tona i donirano partnerskim zemljama 5,22 tone. U skladištima Vojske Crne Gore se, zaključno sa 30.06.2022. godine, nalazi 1.482,91 tona viškova ubojnih sredstava, od čega: 814,71 tona ubojnih sredstava je prodato, ali nije preuzeto od strane komisionara i kupaca; 287,87 tona će se preventivno uništiti u organizaciji Ministarstva odbrane; 172,96 tona je predloženo za uništenje preko ITF fonda; 207,37 tona će se koristiti za obuku ili ponuditi na prodaju. Vlada Crne Gore i Međunarodna organizacija (ITF Enhancing Human Security) iz Republike Slovenije potpisale su 19.07.2018. godine Memorandum o razumijevanju na području protivminskog djelovanja, uništavanja konvencionalnog oružja i fizičke bezbjednosti i upravljanja zalihama. Preko ovog programa do sada su realizovane dvije faze u ukupnoj količini od 125,54 tona viškova ubojnih sredstava. Ministarstvo odbrane je dostavilo Međunarodnoj organizaciji (ITF Enhancing Human Security) pregled viškova ubojnih sredstava, u količini od 172,96 tona, koje treba prioritetno rješavati u okviru III faze ITF fonda".

Dodaje se da se početak ove faze očekuje u drugoj polovini ove godine.

"Preventivnim uništavanjem rješava se municija koja se hitno mora uklanjati po prioritetima iz skladišta Vojske Crne Gore, usljed nestabilnosti baruta. Takva municija se mora u propisanom roku uništiti. U periodu od 31.12.2021. godine do 30.06.2022. godine, preventivno je uništeno 6,48 tona ubojnih sredstava, zbog smanjene stabilnosti baruta. Od juna 2006. godine do juna 2022. godine preventivno je uništeno 402,03 tone ubojnih sredstava", piše u Informaciji.