Više ne snimaju javne površine sa Doma kulture u Donjoj Lastvi

Kontrolor AZLP je HNV-u, na čijem je čelu potrpredsjednik političke stranke Hrvatska građanska inicijativa Zvonimir Deković, dao rok od deset dana za otklanjanje otkivenih nepravilnosti

4329 pregleda 1 komentar(a)
Kamera snimala i javnu površinu, Foto: Siniša Luković
Kamera snimala i javnu površinu, Foto: Siniša Luković

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) je nakon inspekcijskog nadzora sprovedenog od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup inmformacijama (AZLP), bilo prinuđeno da sistem video nadzora koga je nelegalno instaliralo na zgradi Doma kulture u Donjoj Lastvi kod Tivta, upodobi zakonskim odredbama.

To je juče potvrđeno “Vijestima” iz AZLP, uz napomenu da je njihov kontrolor za video nadzor 22. jula izvršio nadzor HNV-a i NVO “Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum” koje su korisnici objekta Doma klulture u Donjoj Lastvi, te da je zapisnikom koji je sačinjen tri dana kasnije, konstatovao nepravilnosti u vezi sa postavljenjem sistema video nadzora na tom objektu.

Kontrolor AZLP je HNV-u, na čijem je čelu potrpredsjednik političke stranke Hrvatska građanska inicijativa Zvonimir Deković, dao rok od deset dana za otklanjanje otkivenih nepravilnosti. Zatraženo je da odgovorno lice u subjektu nadzora u skladu sa članovima 35 i 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, donese formalnu odluku o uvođenju video-nadzora, saglasno članu 39 “upodobi obavještenje o video nadzoru iznad lijevih ulaznih vrata i iznad desnih ulaznih vrata istekne javno obavještenje da se vrši video nadzor”, te da “subjekt nadzora preusmjeri kamere na način da svojim perimetrom ne zahvata raskrsnicu, odnosno javni put već isključivo pristupni ulaz NVO “Dux Croatorum” i HNV-u”.

Budući da tako postavljene kamere koje pokrivaju samo ulaz u službene prostorije te dvije organizacije u cilju zaštite bezbjednosti lica i imovine, ali ne i javnu površinu što je do tada bio slučaj sa kamerama koje je na zgradi Doma kulture postavilo HNV, AZLP je konstatovala da u tom slučaju organizaciji na čijem je čelu Deković nije potrebna formalna saglasnost Agencije za uvođenje video nadzora.

Iz AZLP su “Vijestima” juče potvrdili da im je HNV 1. avgusta dostavio obavještenje da je postupio po konstatovanim nepravilnostima iz zapisnika kontrolora Agencije, kao i dostavio i dokaze da su ispunili sve tražene preporuke AZLP-a, odnosno da nadzorne kamere sa Doma kulture više ne snimaju javne površine - Ulicu Filipa Miloševića.

”Vijesti” su prije petnaestak dana objavile da je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore na zgradi Doma kulture u Donjoj Lastvi gdje je sjedište te institucije, nezakonito postavilo video nadzor, a kojim se protivno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, snimaju i javne površine. U Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su nam tada potvrdili da se HNV, niti druge institucije sa hrvatskim nacionalnim predznakom koje su korisnici ovog objekta, tom državnom organu nisu obraćali sa zahtjevom za dozvolu za postavljanje video nadzora, kao i da će Agenija s tim u vezi, pokrenuti postupak zvaničnog inspekcijskog nadzora.

U međuvremenu je inspekcijski nadzor obavila i Komunalna policija Opštine Tivat koja je konstatovala da se bespravni video nadzor sa objekta Doma kulture u Donjoj Lastvi vrši ne sa jednom, već sa čak tri kamere, a spise predmeta je kao nadležnoj instituciji, Komunalna policija onda poslala AZLP-u.

Iz HNV-a su već ranije odbili da odgovore na pitanja “Vijesti” u vezi postvaljanja video nadzora na ovom objektu, kao i nelegalnog snimanja javnih površina u njegovoj okolini. Iz organizacije na čijem je čelu Zvonimir Deković nisu odgovorili ni na pitanje na osnovu konkretno kojeg pravnog osnova ili akta HNV i ostale organizacioje sa hrvatskim nacionalnim predznakom trenutno koriste i gazduju objektom Doma kulture u Donjoj Lastvi koji je zvanično, svojina države Crne Gore sa pravom raspolaganja Opštine Tivat, kada je 15. aprila ove godine isteklo važenje dotadašnjeg petogodišnjeg ugovora kojim je Opština HNV-u besplatno ustupila ovaj javni objekat.

Bonus video: