Kubici šuta zatvorili put do trgovine

Iz “Okova” više puta su podnosili prijave protiv investitora zgrade u Budvi, u kojoj je njihov poslovni prostor. Iz kompanije tvrde da Predrag Božović i njegova kćerka koriste to što se pojavljuju kao vlasnici dijela zemljišta ispod zgrade i godinama maltretiraju etažne vlasnike postavljanjem barijera, kamenih blokova, prosipanjem kamena...

23883 pregleda 12 komentar(a)
Gomila šuta na jednom od ulaza “Okova” u Budvi, Foto: Privatna arhiva
Gomila šuta na jednom od ulaza “Okova” u Budvi, Foto: Privatna arhiva

Potrošačima “Okova” u Budvi već nekoliko dana otežan je pristup trgovini, jer je, kako tvrde iz kompanije, kao više puta do sada, pred vrata njihove prodavnice istovarena velika količina šuta. Iz “Okova” za taj postupak optužuju investitora zgrade, osnivača firme “MCC Engineering” Predraga Božovića i njegovu kćerku Milenu. “MCC Engineering” je od septembra 2013. u stečaju.

”Ne možemo da radimo”, kratko su redakciji kazali iz “Okova”.

Pojasnili su da su i poslovne prostore kupili od Predraga Božovića, odnosno njegove firme “MCC Engineering”, da se Božović i njegova kćerka Milena pojavljuju kao vlasnici dijela zemljišta ispod zgrade i da na osnovu toga, kako tvrde, Božović “godinama unazad maltretira etažne vlasnike ove poslovno-stambene zgrade i onemogućava im nesmetanu komunikaciju javnim površinama oko zgrade”.

”Tako postavlja barijere, kamene blokove, razne natpise da je riječ o privatnoj imovini, barijere, metalne armirane mreže (ispred jednog od lokala na prizemlju zgrade), žardinjere, a na kraju u suterenskom dijelu ispred poslovnih prostora, počeo je da prosipa i kameni šut, čime svjesno onemogućava korišćenje prostora kompanije ‘Okov’, etažnog vlasnika”, kazali su “Vijestima” iz te podgoričke kompanije.

Milena Božović je, kako se to navodi u pozivu na sastanak Skupštine etažnih vlasnika za 31. avgust, i predsjednica Skupštine stanara. U izjavi “Vijestima”, kazala je da je kompanija “Okov”. 2008. godine kupila od firme “MCC Engineering” 400 kvadrata poslovnog prostora.

”Tako što je Predrag Božović, moj otac, njima garantovao kod NLB Banke i dao svoje mjenice kako bi mogli da uopšte kupe taj poslovni prostor. Godine 2016, nakon što je firma pošla u stečaj, zatražili smo pomoć od vlasnika kompanije ‘Okov’ Gojka Bajovića, i poslije te konverzacije on je uprkos svega što smo mi za njega uradili, pošao kod stečajnog upravnika i kupio donji dio poslovnog prostora, od čega smo mi imali mjesečna primanja. Parcela je u vlasništvu i svojini - moja oduvijek bila, i nosilac prava Milene Božović. ‘Okov’ želi da koristi moju imovinu bez novčane naknade. Nudili smo mu da plate, zakupe, ali gospodin Bajović želi da otima moju imovinu i ja moram da se zaštitim na svaki mogući način”, rekla je ona.

”Vijestima” nije odgovorila i da li su ikad protiv Bajovića i “Okova” podnijeli prijavu. Iz “Okova” tvrde da protiv njih ne postoji prijava Božovića.

Olga Krivokapić, upravnica zgrade u kojoj se nalazi i poslovni prostor “Okova”, nije željela da komentariše slučaj.

”Ti su njihovi međusobni odnosi, to je stvar suda, sa nama nema veze”, rekla je kratko “Vijestima”.

Pravni tim “Okova” je u utorak, nakon najnovijeg događaja - guranja ranije izbačenog šuta pred vrata poslovnog prostora “Okova” u Budvi, Osnovnom sudu u Kotoru podnio i treći predlog za izdavanje privremene mjere. Prethodno su, krajem juna, istom Sudu podnijeli tužbu “radi smetanja državine”, takođe sa predlogom za izdavanje privremene mjere.

'Ne možemo da radimo', kažu iz podgoričke firme
"Ne možemo da radimo", kažu iz podgoričke firmefoto: Privatna arhiva

Inspekcija za stanovanje Uprave za inspekcijske poslove (UIP) na zahtjev za pokretanje inspekcijskog nadzora koji su iz “Okova” podnijeli sredinom avgusta, u konkretnom slučaju se, prema dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, oglasila nenadležnom. Dalje su podnosioca uputili na budvansku komunalnu policiju i inspekciju, što su iz “Okova” učinili više puta ranije, te ponovo u utorak, kada su se obratili i Građevinskoj inspekciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Posljednjeg dana avgusta, komunalni inspektor Marjan Šćekić izašao je na teren i naložio Mileni Božović da u roku od pet dana ukloni 25 kubika kamena, ili će u suprotnom, kako piše u zapisniku u koji su “Vijesti” imale uvid, “sprovoditi dalje upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti”.

Iz “Okova” su 30. avgusta Centru bezbjednosti Budva protiv Božovića i NN lica, rukovaoca građevinske mašine, podnijeli i krivičnu prijavu, u kojoj su hronološki naveli i sve što su, kako navode, na njihovi štetu.

Tako, pored ostalog, navode da su Božovići 13. juna uveče, bez saglasnosti Skupštine etažnih vlasnika i odobrenja nadležnog opštinskog organa, na dijelu zajedničke imovine, na parceli 1529/2 KO Budva, (List nepokretnosti 3176 KO Budva), neposredno ispred ulaza u poslovni objekat “Okova”, postavili parking barijere. Dodaju da su Božovići, tri dana kasnije, koristeći kran teretnog motornog vozila postavili betonski blok, ponovo na dio parcele koja predstavlja zajedničku svojinu etažnih vlasnika stambene zgrade (KP 1529/1, LN 3176 KO Budva), sa dvorišne strane zgrade, na dijelu parkinga koji služi za istovar robe kompanije “Okov”.

U prijavi budvanskoj policiji dodaju i da su Božovići 10. avgusta, ponovo kasno uveče, ispred ulaza u “Okov”, u suterenskom dijelu na katastarskoj parceli 1529/2 (LN 3940 KO Budva), “koja predstavlja etažnu svojinu, plato, kao i krov garaže stambene zgrade, kamionom istovarili veću količinu šuta, oko 10m3, neposredno ispred ulaza u poslovni objekat kompanije ‘Okov’, koji se nalazi u suterenu stambeno-poslovnog objekta i to na dijelu parking prostora koji je ujedno i krov garaže”.

”Čemu je u cjelosti onemogućen pristup objektu, obavljanje poslovne djelatnosti...”, piše u prijavi.

Prije desetak dana, kako dodaju, Božovići su na istu parcelu istovarili još jedan kamion šuta... “neposredno iza prethodno istovarenog”, te isto ponovili i dva dana kasnije.

”Na kraju, prijavljeni Božovići i NN lice dana 29. 08. 2022, u periodu između 22.00 i 22.30 sati, poslije istovara prethodnog šuta, u suterenskom dijelu prostora, uz pomoć specijalnog vozila, utovarivača-bagera, gurnuli prethodno istovareni kameni šut do ulaznih vrata u objekat... Zatim koristeći isto vozilo, guraju prethodno istovareni šut ispred vrata koja služe za komercijalno snabdijevanje objekta...”, piše u prijavi i dodaje se da je time onemogućeno korišćenje ulaza u poslovni prostor, ali i komercijalno snabdijevanje objekta.

Iz “Okova” pojašnjavaju da sve parcele gdje su lica protiv kojih su podnijeli prijavu činila radnje na štetu te kompanije, predstavljaju zajedniču svojinu etažnu vlasnika.

U obrazloženju prijave, dodaju da je “Okov” vlasnik više poslovnih prostora (67, 68, 69, 70, 71, 72 i 183) na katastarskoj parceli 1529/1 iz Lista nepokretnosti 3176 KO Budva, ukupne površine 2.050 metara kvadratnih. Poslovni prostori se, dodaju, nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi, koja se dijelom nalazi i na parceli 1529/1, gdje su poslovni prostori te kompanije.

Ta parcela, uz parcele 1529/2, 1528/11 i 1528/10 KO Budva, pojašnjavaju, pripadaju Urbanističkoj parceli (UP), na kojoj je napravljena stambeno-poslovna zgrada, u kojoj se i nalazi poslovni prostor “Okova”.

”DUP-om Rozino 1, broj bloka 7, urbanistička parcela 3, utvrđeno je da ove katastarske parcele predstavljaju dio UP i kao takve predstavljaju svojinu etažnih vlasnika stambene zgrade broj 1, evidentirane na kat. parceli br. 1529/1 KO Budva. Ovo je predviđeno i Zakonom o svojinsko pravnim odnosima, gdje je jasno naznačeno u članu 171 da na urbanističkoj parceli na kojoj je stambena zgrada izgrađena, vlasnici posebnih djelova stambene zgrade imaju zajedničku nedjeljivu svojinu”, kazali su.

U prijavi, iz “Okova” dodaju i da pravo zajedničke svojine na UP, etažnim vlasnicima, “pripada po samom zakonu... te njihovo knjiženje u katastru nepokretnosti nema konstitutivno dejstvo”.

”Što će reći da su vlasnici po sili zakona i bez obzira ko je upisan kao vlasnik zemlje ispod i oko objekta”, navode iz te kompanije.

Podsjećaju i da Zakon o održavanju stambenih zgrada, predviđa da “etažni vlasnik, pravo svojine na posebnom dijelu, zajedničkim djelovima stambene zgrade i urbanističkoj parceli na kojoj je izgrađena stambena zgrada... ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi i ovim zakonom”.

Isti zakon zabranjuje radove “koji mogu prouzrokovati štetu stabilnosti ili sigurnosti stambene zgrade, koji joj mijenjaju arhitektonski izgled ili koji prouzrokuju da određene zajedničke djelove zgrade ne može upotrebljavati čak ni jedan vlasnik”.

Ukazuju i na tekst iz DUP-a Rozino I, kojim je definisano da ‘krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila’, te da se parcle objekata ne mogu ograđivati.

”S tim u vezi, protivnik obezbjeđenja je potpuno suprotno datim urbanističkim parametrima, a apsolutno nezakonito s aspekta Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, oduzeo državinu i onemogućio korišćenje zajedničke etažne svojine vlasnicima, a posebno predlagaču, koji ima u svojini, bez tereta i ograničenja 6 (šest) posebnih djelova objekta u suterenu, kojima ne može da priđe”, navode iz “Okova”.

Pojašnjavaju da plato na koji izlaze poslovni prostori te kompanije, predstavlja i krov garaže.

”Dakle, ispod istih su garažna mjesta vlasništvo više fizičkih i pravnih lica. Plato kao takav, dakle, krov garaže, predstavlja neraskidivi dio stambeno-poslovne zgrade, dio urbanističke parcele, odnosno predstavlja zajedničku svojinu etažnih vlasnika koji mora biti njima dostupan. Da bismo ilustrovano prikazali kako izgleda ovo pravo, to bi bilo isto kao i pravo na hodnicima, liftovima, krovu stambeno-poslovne zgrade i sl. Pravo na krovnu ploču garaže je, dakle, isto kao i pravo na zajedničkim holovima, liftovima, krovu stambeno-poslovne zgrade i sl. Ovo pravo je nedjeljivo i niko od vlasnika nema pravo da ga ogradi ili zabrani drugom vlasniku da ga koristi”, kazali su “Vijestima”.

Bonus video: