U Bečićima i Budvi ipak će se graditi

Iz Opštine kazali da Vlada neće produžavati moratorijum na gradnju koji je isticao 5. oktobra, iako još nije urađen Prostorno-urbanistički plan Budve

13393 pregleda 11 komentar(a)
Građanske mašine uskoro ponovo u pogonu (arhivska fotografija), Foto: Vuk Lajović
Građanske mašine uskoro ponovo u pogonu (arhivska fotografija), Foto: Vuk Lajović

Jednogodišnji moratorijum na gradnju za područje koje pokrivaju planski dokumenti DUP “Budva centar” i DUP “Bečići” neće biti nastavljen, iako još nije urađen Prostorno-urbanistički plan Budve, što je bio glavni razlog da se zaustavi građevinski biznis za najatraktivniji dio metropole turizma.

”Vijestima” je u Opštini Budva rečeno da Vlada Dritana Abazovića neće produžavati moratorijum, čime praktično opštinske službe mogu ponovo da izdaju dokumentaciju, neophodnu da se započne proces dobijanja dozvole za gradnju.

Zvaničnog saopštenja Vlade juče nije bilo, iako se očekivalo da će se oglasiti, jer je 5. oktobra istekao rok koji je dala Vlada Zdravka Krivokapića, ostavljajući godinu dana za izradu Građevinski biznis Prostrorno-urbanističkog plana Budve, te uvela moratorijum na gradnju na kompletno područje Bečića i ekskluzivni dio Budve uz more od “Avale do Zavale”.

Kako saznaju “Vijesti”, Vlada, odnosno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je tražilo izjašnjenje Opštine, što iz lokalne uprave nijesu uradili, pozivajući se na stav koji je Opština, odnosno njena stručna komisija iznijela i uputila tadašnjem premijeru Krivokapiću kada je uvodio moratorijum.

Ukidanjem moratorijuma građevinski biznis praktično je dobio i drugu bitku, jer je u proteklih šest godina u dva navrata uvođena zabrana gradnje. Prvi put je to učinila Opština Budva, administracija Dragana Krapovića, kada je uveden moratorijum na eksklkuzivni dio Budve i Petrovca i to je trajalo dvije godine, ali za to vrijeme nijesu izvršene promjene planske dokumentacije, što je bio razlog stopiranja gradnje.

Vlada Zdravka Krivokapića, uprkos protivljenju Opštine, uvela je moratorijum donošenjem odluke o izradi Prostorno urbanističkog plana Opštine Budva, čime je zabranjeno građenje na dijelu prostora u granicama obuhvaćenim Odlukom o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Budva - Centar” i Odlukom o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Bečići”. Kako je tada rečeno, zabrana građenja primjenjivaće se do donošenja PUP-a Budva, a najduže 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. Ugovor je zaključen 5. oktobra 2021.godine, a zabrana građenja iz člana 4 Odluke o izradi Prostorno urbanističkog plana Opštine Budva primjenjuje se do 5. oktobra 2022. godine.

”Izrada Prostorno urbanističkog plana Budva je u fazi Nacrta. Nakon utvrđivanja Nacrta plana od strane Vlade Crne Gore, predstoji sprovođenje javne rasprave, a potom i izrada Predloga plana”, nedavno su saopštili “Vijestima” iz resornog ministarstva.

Uvođenju moratorijuma oštro se protivila administracija bivšeg gradonačelnika Marka Carevića, koji je tada upozorio premijera Krivokapića da će gradska kasa biti olakšana za najmanje četiri miliona eura, zbog nemogućnosti gradnje a time i naplate komunalija, što se sada i obistinilo.

Carević je tada u dopisu resornom ministru Ratku Mitroviću predočio mišljenje Komisije za praćenje planske dokumentacije na teritoriji Opštine Budva koja navodi razloge da uvođenje zabrane gradnje nije dobro za lokalnu upravu, a predloženo je formiranje ekspertskog tima kako bi se pronašlo održivo rješenje.

”Smatramo da nikako nije dobro jednostrano donošenje odluke o zabrani gradnje u cijelom obuhvatu DUP-a “Budva - Centar” izmjene i dopune i DUP-a “Bečići”. S obzirom na to da se radi o odluci sa dalekosežnim posljedicama po buduće funkcionisanje Opštine Budva, smatramo da je odluku ispravno donijeti jedino uz konsultacije sa predstavnicima Opštine. U ovom trenutku predmetni član 4 nacrta odluke bi bio izuzetno štetan po Opštinu Budva uzimajući u obzir da je program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora direktno vezan sa naplatom naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i on shodno budžetu Opštine Budva za 2021. iznosi 5,5 miliona eura, što predstavlja ukupno 15,3 odsto godišnjeg budžeta opštine”, naveo je tada Carević i zatražio hitno formiranje ekspertskog tima, što nije usvojeno.

”Smatramo da odvijanje ovakvih procesa mimo Opštine Budva nije dobra praksa jer smo mišljenja da je centralizacija vlasti relikt prethodnog režima i loša praksa koju ne treba nastavljati”, upozorio je tadašnji prvi čovjek Budve.

Bonus video: