NEPRIHVATLJIVA PREDSTAVKA RUSKOG DRŽAVLJANINA

Sud u Strazburu donio odluku u korist Crne Gore

Navodi se da je Sud prihvatio navode Vlade koje je iznijela u svojoj odbrani i utvrdio da podnosiocu predstavke nije bilo povrijeđeno pravo na pristup sudu, predviđeno članom šest Konvencije
73 pregleda 0 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 28.09.2017. 13:52h

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odlučio je u korist Crne Gore i proglasio neprihvatljivom predstavku ruskog državljanina Vladimira Andreeviča Kolosova, koji se žalio na više povreda konvencijskih prava.

Kako je saopšteno iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Kolosov se žalilo smatrajući da mu je povrijeđeno pravo na pristup sudu, na pravično suđenje i na neometano uživanje svoje imovine.

Navodi se da je Sud prihvatio navode Vlade koje je iznijela u svojoj odbrani i utvrdio da podnosiocu predstavke nije bilo povrijeđeno pravo na pristup sudu, predviđeno članom šest Konvencije.

„Utvrdivši da odluka Višeg suda u Podgorici kojom je odbijena žalba podnosioca predstavke nije bila proizvoljna i očigledno neosnovana,u kom pravcu je predstavku proglasio očigledno neosnovanom u skladu sa članom 35 stav tri u vezi stava četiri Konvencije“, kaže se u saopštenju.

Sud je, kako se navodi, takođe utvrdio da nije bilo povrede prava na pravično suđenje i prava ne neometano uživanje imovine, utvrdivši da je Kolosov propustio da uloži žalbu u zakonom predviđenom roku.

"Iz kog razloga je Sud odbio njegove žalbe u odnosu na navodne povrede u skladu sa članom 35 stav jedan u vezi stava četiri Konvencije, zbog neisrpljivanja domaćih pravnih lijekova“, dodaje se u saopštenju.

Iz Kancelarije su kazali da na tu odluku Evropskog suda podnosilac predstavke nema pravo žalbe.

„Odluka Kolosov protiv Crne Gore objavljena je danas na sajtu Evropskog suda za ljudska prava, a nakon što bude prevedena na crnogorski jezik, biće objavljena na sajtu Vrhovnog suda Crne Gore i u Službenom listu“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas