Fond rada mora na popravni ispit

Inspektorka konstatuje da je propisano da UO javno radi i odlučuje, te da isključenje javnosti nije moglo da bude uređeno Poslovnikom

15796 pregleda 0 komentar(a)
Stara zgrada Vlade, Foto: Savo Prelević
Stara zgrada Vlade, Foto: Savo Prelević

Upravni odbor Fonda rada mimo zakona i statuta je u aprilu ove godine tajno glasao o direktoru te ustanove, što je početkom novembra utvrdila i upravna inspekcija. Vanredna kontrola pokazala je i da je Odluka o neizboru direktora u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom o Fondu rada.

U zapisniku o inspekcijskom pregledu, u koji su “Vijesti” imale uvid, ukazuje se Upravnom odboru (UO) da u roku od pet dana otkloni nepravilnosti koje su utvrđene, a nakon toga dužni su da pisanim putem obavijeste inspekciju o preduzetim radnjama i mjerama...

Inspekcija je kontrolu po službenoj dužnosti započela krajem prošlog mjeseca, po inicijativi kojom im je ukazano da je procedura glasanja prije pola godine sprovedena mimo Statuta Fonda rada.

”U inicijativi se navodi da je Uprava za kadrove sprovela javni konkurs za potrebe Fonda rada, a za radno mjesto direktor/ica, te da je na sjednici UO održanoj 8. 4. 2022. sprovedena procedura glasanja u skladu sa Poslovnikom o radu, te da je tajno glasanje suprotno Statutu Fonda i da su predata četiri prazna glasačka listića, iako Poslovnik propisuje zaokruživanje ‘za ili protiv’”, piše u dokumentu.

Na spornoj sjednici, prema zapisniku, svih osam članova UO saglasili su se da tajno glasaju o predlogu za imenovanje direktora Fonda rada.

Aleksa Marojević je pojasnio tehniku glasanja, te predložio da glasanje bude tajno. S obzirom na to da su tri kandidata na glasačkom listiću, da bi bio izabran, kandidat mora da ima najmanje pet glasova. Ako u prvom krugu nijedan ne bude imao pet glasova sprovodi se i drugi krug, a ako ni tada nijedan kandidat ne bude imao pet glasova smatraće se da niko od njih nije dobio potrebnu većinu... Prisutni članovi UO su se jednoglasno složili da glasanje bude sprovedeno tajnim putem, kao i sa tehnikom glasanja...”, navodi se u zapisniku.

U dokumentu piše da je svih osam prisutnih članova glasalo, te da su po dva glasa dobili Ana Mrdović i Zoran Ratković, dok su četiri listića predata prazna, pa UO nije donio odluku o izboru direktora.

Ratković je sada član UO Fonda rada.

Inspektorka Jovana Krivokapić utvrdila je da je glasanje sprovedeno suprotno Zakonu o Fondu rada i Statutu te ustanove.

”Polazeći od načela javnosti rada Fonda iz člana 3 Zakona o Fondu rada kojim je propisano da je rad Fonda javan, te da se javnost Fonda obezbjeđuje na način utvrđen posebnim zakonom i Statutom, kao i da je Statutom propisano da UO radi i odlučuje na sjednicama javnim glasanjem (član 12), to se Poslovnikom o radu UO kao propisom kojim se detaljnije uređuje organizacija, zadaci, način rada i odlučivanja nije moglo propisati isključenje javnosti u pogledu donošenja odluka...”.

Krivokapić je zaključila i da Poslovnik o radu Fonda propisuje da se tajno glasanje vrši glasačkim listićima zaokruživanjem “za ili protiv”, ali ne poznaje mogućnost predaje praznih listića... Konstatovala je i da je Odluka o neizboru direktora/ce donijeta suprotno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i Zakonu o Fondu rada...

Prema zakonu, Fond rada je samostalan organ uprave, a nadzor nad njim vrši Ministarstvo.

Od devet članova UO četiri su predstavnika Vlade, dva su iz reprezentativnih sindikalnih organizacija, dva iz Unije poslodavaca i jedan predstavnik zaposlenih iz Fonda rada.

”Vijesti” su u aprilu pisale o neobičnoj situaciji na sjednici UO, kada niko od kandidata za direktora nije imao potrebnu većinu... Jedan od članova kazao je tada “Vijestima” da ih je predstavnica bivšeg MER-a u Upravnom odboru Jevrosima Pejović, koja je u tom resoru bila vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje, pozvala da ne glasaju ni za jednog kandidata već da budu uzdržani, plasirajući to kao stav ministarstva i bivšeg ministra Jakova Milatovića. Iz MER-a su tada odgovorili da pravila glasanja omogućavaju da se pored glasanja za jednog od kandidata, član UO može i uzdržati od glasanja.

”Svi prisutni članovi UO su učestvovali u glasanju, stoga nije tačan navod da je neko od predstavnika Vlade, konkretno Pejovićeva, bio izuzetak. Postupak glasanja je bio tajan i oba kandidata su dobila po dva glasa, dakle nijedan nije zadovoljio uslov da za njega glasa najmanje pet članova”, naveli su tada iz tadašnjeg MER-a.

Na pitanje šta će se dalje desiti sa izborom direktora Fonda, kazali su da oni nisu organ upravljanja ove institucije, već UO, u kojem predstavnici Vlade ne čine većinu, zbog čega se ne mogu izjasniti, ali će biti otvoreni za saradnju.

Ostaje da se vidi da li će UO Fonda ispoštovati rješenje Upravne inspekcije.

Bonus video: