Prijestonica Cetinje: Odbijen zahtjev MCP za upis prava svojine na Vlašku crkvu i na crkve na Ljubotinju

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje predložila je da se zahtjev odbije kao neosnovan

16218 pregleda 35 komentar(a)
Crkva u Ljubotinju, Foto: Prijestonica Cetinje
Crkva u Ljubotinju, Foto: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje saopštila je da je Uprava za katastar i državnu imovinu odbila zahtjev Mitropolije crnogorsko primorske za upis prava svojine na Vlašku crkvu i na crkve na Ljubotinju.

"Uprava za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Cetinje, kao prvostepeni organ, postupajući u predmetu po zahtjevu pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske za upis prava svojine iz prava korišćenja na katastarske parcele upisane u LN broj 3593 KO Cetinje I i 413 KO Ljubotinj I, donijela je rješenje kojim se odbija zahtjev MCP kao neosnovan", navodi se u saopštenju Prijestonice Cetinje.

Dodaju da se radi o parcelama na kojima se nalaze Vlaška crkva i pripadajuće groblje na Cetinju, odnosno crkve na Ljubotinju sa pripadajućim grobljima.

"Naime u konkretnom slučaju, pravoslavna Mitropolija crnogorsko primorska obratila se Upravi za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Cetinje zahtjevom od 6. juna 2022. godine, za upis prava svojine na parcelama iz LN broj 3593 KO Cetinje I i 413 KO Ljubotinj I koja, faktički, predstavljaju gore navedene crkve i njihova pripadajuća groblja. Područna jedinica Cetinje Uprave za katastar i državnu imovinu, podnijeti zahtjev dostavila je na izjašnjenje Prijestonici Cetinje, odnosno Direkciji za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje", piše u saopštenju.

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje, kako se navodi, podneskom br 07-421/22 – 1090/3 od 9. avgusta 2022. godine jasno je ukazala da pravoslavna Mitropolija crnogorsko primorska nije aktivno legitimisana stranka u ovoj upravnoj stvari, da nije dostavila akt o registraciji i ukazala je na činjenicu da se u navedenim listovima nepokretnosti evidentirani spomenici kulture.

"Shodno svemu tome Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje predložila je da se zahtjev odbije kao neosnovan", navode iz Prijestonice.

Dodaju da je Uprava za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Cetinje cijenila i ostale dokaze sprovedene u dokaznom postupku i na osnovu svih dokaza donijela rješenje kojim se odbija zahtjev pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske kao neosnovan.

"Prijestonica Cetinje smatra da je u ovoj pravnoj stvari doneseno zakonito i pravično rješenje i iskazuje nadu da će Uprava za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Cetinje i po osnovu drugih zahtjeva donijeti rješenja kojim se odbijaju zahtjevi MCP kao neosnovani, budući da isti nemaju pravno logično, niti životno utemeljenje. Podsjećamo da je Uprava za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Cetinje u septembru donijela rješenje kojim se odbija zahtjev pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske br. 130 od 24. 5. 2020. godine za upis prava svojine iz prava korišćenja na katastarsku parcelu broj 1892, upisane u LN broj 236 KO Čukovići", zaključuje se u saopštenju.