Lundberg: Usvajanje nove Strategije zaštite i zdravlja na radu ključan uslov za uspješno zatvaranje Poglavlja 19

Ministar rada i socijalnog staranja poručio je da se samo zajedničkim djelovanjem može napraviti korak dalje u pravcu obezbjeđivanja sigurnog i zdravog radnog mjesta

2179 pregleda 2 komentar(a)
Sa održanog događaja, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Sa održanog događaja, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Zaštita i zdravlje na radu se sprovodi i unapređuje uporedo sa razvojem privrede, tehnološkim razvojem, uz podršku tripatitnog dijaloga.

To je saopštio ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović dodavši da samim tim uloga svih mora biti vidljivija, jer se samo zajedničkim djelovanjem može napraviti korak dalje u pravcu obezbjeđivanja sigurnog i zdravog radnog mjesta.

Adrović, sa saradnicima, prisustvovao je, kako je saopšteno, danas prezentaciji ekspertskih analiza iz oblasti zaštite i zdravlja na radu koju je organizovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada.

Adrović je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja, u uvodnom obraćanju istakao važnost unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

On je tom prilikom uputio zahvalnost Međunarodnoj organizaciji rada što je prepoznala značaj zaštite i zdravlja na radu i investirala u njihovo unapređenje.

"Ovim projektom stavljamo akcenat na tri ključna problema u sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, a to je institucionalna razuđenost nadležnosti, čijim rješavanjem stvaramo kvalitetnije temelje za primjenu propisa u ovoj oblasti", kazao je Adrović.

Dodao je da je predmet tog projekta takođe i realizacija aktivnosti koja se odnosi na jačanje kapaciteta nosioca zaštite i zdravlja na radu, što je bila tema razgovora.

Treća aktivnost u okviru tog projekta vezaće glavne institucije koje će, kako je poručeno, svako u svom domenu, kroz jedinstven softverski sistem, crpiti određene podatke o povredama na radu i samim tim strateški djelovati.

Napomenuo je da se zaštita i zdravlje na radu sprovodi i unapređuje uporedo sa razvojem privrede, tehnološkim razvojem, uz podršku tripatitnog dijaloga i da samim tim uloga svih mora biti vidljivija, jer se samo zajedničkim djelovanjem može napraviti korak dalje u pravcu obezbjeđivanja sigurnog i zdravog radnog mjesta.

Nacionalna koordinatorka Međunarodne organizacije rada, Nina Krgović, ukazala je na uložene napore ka ispunjavanju zahtjeva iz završnih mjerila Poglavlja 19, te bitna načela Programa dostojanstvenog rada.

"Međunarodna organizacija rada prepoznaje zaštitu i zdravlje na radu kao osnovno, temeljno pravo kojim se štite zaposleni širom svijeta i usmjerava napore da kroz projekte posebno posvećene ovoj temi u najvećoj mjeri doprinese unapređenju ovog sistema. U skladu sa navedenim izazovima u sistemu zaštite i zdravlja na radu, Vlada je zatražila podršku Međunarodne organizacije rada u oblasti međunarodnih radnih standarda koji se odnose na zastitu i zdravlje na radu", istakla je Krgović.

Rezidentni koordinator sistema Ujedinjenih Nacija u Crnoj Gori, Peter Lundberg, kazao je kako se čini da je ta tema, u periodu nakon pandemije, postala važnija nego ikada.

On je poručio da smo u potrazi za daljim unapređenjem stanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu, ne samo u Crnoj Gori, a usvajanje nove Strategije zaštite i zdravlja na radu krajem ove godine predstavlja važan i ključan uslov za uspješno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 19 na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.

"Razvoj ekspertskih analiza je pozitivan korak ka jačem društvenom standardu zaštite i zdravlja na radu, koji će, nadamo se, pomoći da se nacionalni sistem dovede u red sa međunarodnim standardima rada i direktivama EU", istakao je Lundberg.

Načelnica za poslove zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Danijela Šuković, podsjetila je da su zaštita i zdravlje na radu temeljno socijalno pravo zaposlenih i da su u Crnoj Gori prepoznati kao djelatnost od javnog interesa.

"Naime, sagledavajući oblast zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori kroz prizmu svih činioca koji se na direktan i/ili indirektan način bave ovim pitanjem, sa posebnim akcentom na obaveze koje proizilaze iz pristupnih pregovora, došli smo do zaključka da, prije svega, treba djelovati u pravcu unapređenja institucionalnog okvira, kao i unapređenja kada su u pitanju nosioci zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima", kazala je Šuković.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u narednom periodu će, kako je saopšteno, nastaviti intenzivno da radi na realizaciji aktivnosti u pravcu pune primjene Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i propisa donijetih na osnovu njega, čime će doprinijeti obezbjeđenju sigurnog i zdravog rada za sve zaposlene u Crnoj Gori.