Potpisan Memorandum za kvalitetniju zaštitu žrtava u pravosudnom sistemu

Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković rekla je da službe za podršku žrtvama u sudovima imaju značajnu ulogu u krivičnim postupcim

2140 pregleda 0 komentar(a)
Sa potpisivanja Memoranduma, Foto: Vrhovni sud
Sa potpisivanja Memoranduma, Foto: Vrhovni sud

Ciljevi Memoranduma o saradnji koji je potpisan između Vrhovnog suda Crne Gore i Instituta za pravne studije (IPLS) su izrada analize o usklađenosti zakonodavstva sa međunarodnim standardima prilikom zaštite prava žrtava u sudskim postupcima i predlozi za izmjene pravnog okvira.

U saopštenju Vrhovnog suda navodi se da je Memorandumom dogovorena saradnja na Projektu "Unaprijeđenje sistema zaštite žrtava u pravosudnom sistemu Crne Gore".

"Projekat je podržan kroz program 'Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – Projekat monitoringa suđenja 2021 – 2023', koji sprovode Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA), finansira ga Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave", piše u saopštenju.

Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković rekla je da službe za podršku žrtvama u sudovima imaju značajnu ulogu u krivičnim postupcima.

"Njihov rad treba pratiti u kontinuitetu, jer se jedino na taj način mogu blagovremeno davati predlozi za unaprijeđenje rada i eventualno izmjenu postojećih zakonskih rješenja, čime bi se uticalo i na funkcionisanje samih službi", rekla je Vučković.

Navode da je ona istakla kako je ovaj Memorandum o saradnji važan i zbog vremenskog ograničenja do 1. aprila naredne godine, kada se završava Projekat monitoringa suđenja 2021 – 2023, "Pristup pravdi i ljudskim pravima".

IPLS , koji je zadužen za implementaciju i koordinaciju Projekta, kako navode, izradiće sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti zaštite prava žrtava sa međunarodnim standardima i definisaće predloge za izmjene pravnog okvira, sa kojom će, prije njenog objavljivanja, upoznati Vrhovni sud. IPLS će sprovesti i monitoring rada službi za podršku žrtvama u svim sudovima u Crnoj Gori i dati preporuke za unaprijeđenje efikasnosti njihovog funkcionisanja.

Izvršni direktor IPLS-a Milorad Marković, kako se navodi, istakao je da su ovo prvi koraci koji treba da prepoznaju institucionalni okvir za pružanje podrške žrtvama u krivičnom postupku, s obzirom na to da se predloženim izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji Skupština treba da usvoji, prepoznaju službe za podršku žrtvama u krivičnom postupku.

"Analiza koju ćemo uraditi, takođe će pokazati da li ove službe treba da budu pozicionirane u sudovima, ili eventualno treba da rade pri Upravi policije ili tužilaštvu", pojasnio je Marković.

Vrhovni sud će IPLS-u omogućiti dopstup informacijama o funkcionisanju i efikasnosti rada pomenutih službi, ali i organizovati sastanke sa zaposlenima u službama u svim crnogorskim sudovima, dodaju u saopštenju.

"Vrhovni sud će istovremeno davati predloge, komentare i sugestije za unaprijeđenje zakonskog okvira i daljeg unaprijeđenja efikasnosti funkcionisanja službi za podršku žrtvama u sudovima", zaključuju u saopštenju.

Bonus video: