Potrebna rekonstrukcija vodovodne mreže u Nikšiću

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević istakao je da Nikšić ima dobre hidroenergetske resurse i da potencijale koje je priroda dala moramo učiniti boljim i kvalitetnijim u narednom periodu

5120 pregleda 1 komentar(a)
Sa današnje konferencije, Foto: Svetlana Mandić
Sa današnje konferencije, Foto: Svetlana Mandić

Trenutno naš sistem vodosnabdijevanja funkcioniše na granici funkcionalne sposobnosti. Lošija hidrološka situacija, ili povećanje neprihodovane vode, u narednom periodu dovešće do toga da sistem u ljetnjem periodu neće biti u mogućnosti da snabdije sve korisnike vodom za piće, kazao je Darko Kovač, rukovodilac službe nikšićkog Vodovoda na konferenciji koju je to društvo organizovalo povodom Svjetskog dana voda.

Da bi se održala efektivnost vodovodnog sistema, prema riječima Kovača, potrebno je sprovesti njegovu rekonstrukciju sa promjenom koncepcije rješenja, a jedno od mogućih rješenja koje je predstavio podrazumijeva uvođenje rezervoara na Uzdomiru, zatvaranje pumpne stanice Duklo i otvaranje stanice Centar. Neophodno je uraditi zamjenu prioritetne dionice mreže i sprovoditi aktivnu kontrolu gibitaka.

Podsjetio je da je prošle godine rekonstruisano oko 3.300 metara vodovodne mreže, a da okvirna cijena rekonstrukcije jednog metra primarnih cjevovoda, sa pratećom infrastrukturom u gradskim uslovima, iznosi oko 150 eura. Neprihodovanu vodu, koja je trenutno na nivou od 73 odsto, čine prividni (70%) i stvarni (29%) gubici vode i nefakturisana ovlašćena potrošnja (1%)

Kovač je podsjetio da je prvo organizovano snabdijevanje vodom u Nikšiću počelo 1931. godine, da je prva značajnija rekonstrukcija bila 1953, a posljednja u periodu 1982-'83. Dužina distributivne mreže iznosi 750 kilometara, priključne linije 160 kilometara, a oko 65 hiljada stanovnika su pokriveni uslugom vodosanbdijevanja.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je da su u pripremi brojni projekti, kada je Vodovod u pitanju, a jedan od njih je rekonstrukcija vodovodne mreže.

"Rekonstrukciju gradskog vodovoda ćemo vjerovatno kandidovati naredne godine u državni budžet. Mislim da smo sada na putu oporavka ove važne kompanije koju smo, kada smo stupili na dužnost, zatekli u lošem stanju, i da ćemo u narednom periodu stvoriti nove perspektive i za Vodovod i za naše sugrađane kroz pokretanje djelatnosti čija će bazična osnova biti proizvodnja pijaće vode“, kazao je Kovačević.

Vodovod Nikšić, Marko Kova
foto: Svetlana Mandić

Istakao je da Nikšić ima dobre hidroenergetske resurse i da potencijale koje nam je priroda dala moramo učiniti boljim i kvalitetnijim u narednom periodu.

Predsjednik SO Nemanja Vuković naglasio je da će se sistemskom rekonstrukcijom vodovodne mreže riješiti problem vodosnabdijevanje u ljetnjim mjesecima, ali i apelovao na racionalno korišćenje vodnih resursa i podizanju svijesti o očuvanju životne sredine.

Ljeti potrošnja vode u Nikšiću iznad evropskog prosjeka

Iako je Nikšić bogat vodoizvorištima građani još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri prepoznali očuvanje tog resursa, istakao je Željko Cicmil, izvršni direktor Vodovoda.

„To se posebno ogleda u ljetnjim mjesecima kada prevezilazimo evropski nivo i na dan trošimo od 150 do 300 litara po stanovniku“, kazao je Cicmil.

Milijana Abramović, PR DOO Vodovod i kanalizacija, koja je bila i moderatorka konferencije, kazala je da su željeli da daju lokalni doprinos Svjetskom danu voda, kao i da je ovogodišnji moto „Budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu“. Istakla je da iako je Crna Gora jedna od najbogatjih zemalja, kada su u pitanju vodni resursi, da oni nijesu neiscrpni, posebno ako se ima u vidu „neodgovorno i nesavjesno ophođenje građana kada je u pitanju korišćenje vode za piće“. Zbog toga je to društvo odlučilo, kako je rekla, da posebnu pažnju posvete edukaciji najmlađih jer se mora od njih krenuti ukoliko želimo da taj resurs sačuvamo.

Vodovod Nikšić, Marko Kova
foto: Svetlana Mandić

Direktorica Dom zdravlja Nikšić Vera Bulatović govorila je o zdravstvenom aspektu vode, supstance koja je najzastupljenija u ljudskom tijelu i koja zauzima 70 odsto kod odraslog muškarca, a 77 odsto kod odrasle žene. Rekla je da je važno održavati ravnotežu između unesene i izgubljene vode u organizmu, kao i da je preporuka da se konzumira oko 1,5-2 litra vode dnevno.

„Konzumiranje čiste vode je prvi i najvažniji lijek na svijetu. Dragocjen je izvor zdravlja i neophodan uslov čovjekovog opstanka...Ali voda nije savršena. Ona može da se razboli i tako prenese bolest ostalim živim bićima“, kazala je Bulatović.

A za njenu „bolest“ najkrivlji je čovjek.

Vodovod Nikšić, Marko Kova
foto: Svetlana Mandić

Zaštiti Zetu, krvotok Nikšićkog polja

Predsjedik Društva mladih ekologa Nikšić, Miodrag Karadžić, istakao je da je Nikšićko polje, posle Skadarskog jezera, najznačajnije migratorno područje za ptice selice u Croj Gori, ali i šire, i da na njemu, zajedno sa jezerima Slano i Krupac, nekada tokom perioda seobe boravi i do 20 hiljada ptica u isto vrijeme, od kojih se neke i gnijezde na tom podučju.

„Vode nikšićkog polja nijesu samo pogodno tlo za ptice, već i za druge predstavnike biljnog i životinjskog svijeta. Nikšićko polje je najveće kraško polje u Crnpj Gori i jedno je od najbogatijih polja sa površinskim vodama u Dinaridima“, kazao je Karadžić.

Podsjetio je da je rijeka Zeta proglašena parkom prirode u dijelu opština Danilovgrad i Podgorica a da je, kako je istakao, opština Nikšić u tom periodu „neopravdano propustila priliku da to uradi“.

Rijeka Zeta
Rijeka Zetafoto: Svetlana Mandić

„Zeta je krvotok Nikšićkog polja, a svi znamo kada se poremeti rad krvotoka do čega će doći...Ne postoji veći značaj nekog infrastrukturnog objekta od značaja zaštite Zete. Dosadašnje naučne analize argumentuju ovaj zahtjev, a stavljanje Zete pod zaštitu je investicija za budućnost i naša odgovornost prema budućim generacijama“, poručio je Karadžić.

Apelovao je na predsjednika Opštine da autoritetom pokrene aktivnosti koje će u krajnjem imati za cilj stavljanje gornjeg toka rijeke Zete pod zaštitu.

Vodovod Nikšić, Marko Kova
foto: Svetlana Mandić

Nagradna igra: Redovan platiša, najbolji štediša

Vodovod je za redovne platiše pripremio nagradnu igru „Redovan platiša, najbolji štediša,“ koja će trajati od 3. aprila do 31. maja tekuće godine, a pravo učešća imaju sva domaćinstva koja zaključno sa aprilskim računom izmire sva dugovanja.

Pripremili su 195 nagrada, poput vaučera za kupovinu bijele tehnike, za kupovinu u prehrambenim objektima, kao i umanjenja računa za vodu, a izvlačenje dobitnika biće 5. juna.