OMBUDSMAN UPUTIO PREPORUKU MUP-U

Promjena genitalija nije uslov za promjenu imena

Zaštitnik navodi i da se medicinskom dokumentacijom o hirurškom zahvatu promjene genitalija ne može uslovljavati građansko pravo, kakvo je promjena imena
68 pregleda 11 komentar(a)
šućko baković, Foto: Boris Pejović
šućko baković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ocijenio je diskriminatorskim postupanje službenika podgoričke filijale Ministarstva unutrašnjih poslova jer jednoj trans osobi, Vanji, nisu omogućili da promijeni ime.

Trans osoba se krajem marta obratila MUP-u tražeći promjenu imena, u drugo koje se percipira kao ime namijenjeno osobama "suprotnog" pola. Iz NVO Kvir Montenegro su tada kazali "Vijestima" da je, nakon što je predala zahtjev, trans osoba pozvana da se vrati u MUP kod službenice, te da joj je saopšteno da ime ne može da promijeni bez podnošenja medicinske dokumentacije kojom se potvrđuje promjena pola. Nakon toga joj je rečeno i da može da traži rodno neutralno ime.

Iz MUP-a su tada kazali da "crnogorski državljanin može da promijeni ime iz muškog u žensko i obratno jedino uz dokaz iz zdravstvene ustanove da je hirurški promijenio pol“ i da je to jedini relevantan dokaz. Iz Kvira su negirali takve tvrdnje, navodeći da "u tom smislu ne postoje bilo kakva zakonska ograničenja ni prepreke". Navode Kvira potvrdilo je i nedavno mišljenje ombudsmana, koji je postupanje službenika podgoričke jedinice za lične isprave, ocijenio diskriminišućim.

"Zaštitnik se upustio u odlučivanje o meritornoj osnovanosti pritužbe kojom je u bitnom ukazano da je Vanja, trans osoba i članica LGBTIQ zajednice, pretrpjela diskriminatoran tretman u upravnom postupku po osnovu njenog rodnog identiteta", navodi se, pored ostalog, u mišljenju ombudsmana, Šućka Bakovića.

Iz Kancelarije zaštitnika su u obrazloženju mišljenja, pored ostalog, naveli da trans osobe uključuju i osobe koje ne žele da se podvrgnu operativnim zahvatima promjene pola. Dodaju i da "koncept rodnog identiteta pruža mogućnost razumijevanja da pol koji je dat prilikom rođenja ne mora korespondirati sa unutrašnjim i individualnim shvatanjem roda i rodnog izražavanja". Iz kancelarije ombudsmana navode da organi javne vlasti i upravnih organa u postupku odlučivanja o pravima i obavezama građana moraju "sa dužnom pažnjom uvažiti njihovo rodno samoodređenje, odnosno njihov rodni identitet, koji nužno ne mora slijediti biološko određenje pola dobijenog rođenjem".

Zaštitnik navodi i da se medicinskom dokumentacijom o hirurškom zahvatu promjene  genitalija  ne može uslovljavati građansko pravo, kakvo je promjena imena.

Zaštitnik je dao preporuke MUP-u da u svim budućim slučajevima "postupa po Zakonu o ličnom imenu, Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti polova, u skladu sa kojim propisima se trans osobama neće ograničiti ili uskratiti pravo na promjenu imena u željeno, sve dok ispunjava za to predviđene uslove".

Preporučeno je i da službenici sve zahtjeve obrazlože upravnim aktom, na koji građani mogu da ulože pravna sredstva radi preispitivanja njihove zakonitosti.

MUP-u je preporučeno da kontaktira Vanju i uputi je na mogućnost promjene ličnog imena u željeno i da uvaži njen rodni identitet, nezavisno od medicinske dokumentacije kojom bi potvrdila operativno prilagođavanje pola rodnom samoodređenju.

Očekuju da se sprovedu preporuke

U Kviru su zadovoljni mišljenjem zaštitnika i navode da je njime "dokazano da novo rukovodstvo MUP-a, odnosno Direktorat za lične isprave u konkretnom slučaju nije postupio u skladu sa zakonom". "Vjerujemo da se odlučivalo u skladu sa ličnim uvjerenjima koja su negativna", kazao je "Vijestima" Danijel Kalezić, izvršni direktor NVO "Kvir Montenegro". Vanja i ta NVO očekuju da MUP ispoštuje mišljenje ombudsmana.