Crna Gora dio Glovo globalnog Fonda za uticaj

  • Kampanja podrške malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, realizovana iz sredstava Fonda za uticaj, doprinijela je značajnom povećanju porudžbina na aplikaciji i konkretnim rezultatima za razvoj lokalnih biznisa.
  • Lokalnom strategijom zaštite životne sredine, društva i upravljanja Glovo Montenegro planira da pokrene niz aktivnosti koje se odnose na životnu sredinu, partnere, kurire, njihove zaposlene i zajednicu.
  • Od sredine 2021. do kraja 2023. godine, kroz Fond za uticaj će ukupno biti izdvojeno do pet miliona eura za projekte širom svijeta.
15238 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Glovo
Foto: Glovo

Glovo, jedna od vodećih svjetskih multikategorijalnih aplikacija koja je prisutna i na crnogorskom tržištu, najavila je pokretanje Fonda za uticaj, prve globalne incijative te vrste u industriji dostave. Kroz ovaj Fond, određeni iznos zarade Glova od svake porudžbine opredjeljuje se za projekte koji se bave pozitivnim uticajem na zajednicu i održivošću.

Fond za uticaj i planovi u Crnoj Gori

Kada je u pitanju Crna Gora, kroz Fond za uticaj je podržano više projekata, i to u prvom redu program usavršavanja za kurire i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima. Kuriri su imali pristup različitim tipovima online kurseva i predavanja, dok su partneri, kroz seriju kampanja na aplikaciji, imali priliku da značajno povećaju svoju vidljivost, a samim tim i broj porudžbina. Kampanja podrške malim i srednjim preduzećima, sprovedena od 15. novembra do 15. decembra 2022. godine, rezultirala je značajnim povećanjem porudžbina, za preko 100%. Uz to, u toku trajanja kampanje zabilježeno je povećanje prikaza partnera na aplikaciji za preko 50%, kao i povećanje svih stopa konverzije koje ukazuju na to da se veći dio saobraćaja na aplikaciji pretvorio u konkretne rezultate koji doprinose razvoju biznisa za partnere.

Planovi u narednom periodu na nivou Glovo Montenegro koji se odnose na Fond za uticaj usmjereni su na nastavak pružanja podrške različitim projektima i inicijativama od značaja za lokalnu zajednicu i okruženje. “Prvi značajan korak u Crnoj Gori, a koji se odnosi na širenje uticaja i jačanje održivosti, jeste razvoj lokalne strategije zaštite životne sredine, društva i upravljanja. Ovom ESG strategijom želimo da nastavimo da stvaramo nove mogućnosti kojima kreiramo održiviji, inkluzivni rast, kako za nas, tako i za partnere sa kojima sarađujemo. Kroz ovu inicijativu, planiramo da pokrenemo niz aktivnosti koje se odnose na životnu sredinu, partnere, kurire, naše zaposlene i zajednicu, a koje su u skladu sa vizijom samog Fonda i ciljevima održivosti Glova na globalnom nivou,” rekla je izvršna direktorica Glova za Crnu Goru, Bojana Radović.

Šest stubova Fonda za uticaj

Od sredine 2021. do kraja 2023. godine, kroz Fond za uticaj će ukupno biti izdvojeno do pet miliona eura za projekte širom svijeta koji se odnose na podršku lokalnim zajednicama, borbu protiv klimatskih promjena, digitalizaciju malih lokalnih preduzeća, rodnoj ravnopravnosti u tehnološkom sektoru i podršku programima usavršavanja znanja i vještina kurira. „Od ključnog je značaja da kompanije osnaže one kojima je pomoć potrebna i zaštite planetu. Kao jedinstven primjer u industriji, Fond za uticaj će obezbijediti vitalno finansiranje za pružanje doprinosa rješavanju društveno-ekoloških izazova kao što su podrška lokalnim zajednicama, digitalizacija malih i srednjih preduzeća, borba protiv klimatskih promjena, smanjenje rodnog jaza u tehnološkom sektoru i usavršavanje kurira širom svijeta. Korisnici Glova će svakom narudžbom podržati inicijative koje stvaraju pozitivne promjene unutar zajednica i u životnoj sredini,” rekao je Sebastien Pellion, šef odjeljenja za uticaj i održivost u Glovu.

U 2023. godini, Fond za uticaj će se fokusirati na Glovo Access program, kroz koji se nevladinim organizacijama stavljaju na raspolaganje usluge kurira za distribuciju proizvoda ugroženim porodicama. Pored toga, sredstvima opredijeljenim kroz Fond će se ubrzati smanjenje karbonskog otiska do 2030. godine u kompletnom lancu vrijednosti kroz upotrebu električnih vozila i obezbjeđivanje pakovanja napravljenog od održivih i ekoloških materijala. Daljim sprovođenjem Glovo Local programa nastaviće da se omogućavaju pravi alati i obuka restoranima i prodavcima na aplikaciji, koji će im pomoći da digitalizuju i razvijaju svoje poslovanje, dok će kroz finansiranje obuka za mlade žene one dobiti priliku da započnu karijeru u tehnološkom sektoru. Određena sredstva biće usmjerena i na sprovođenje kurseva i obuka za kurire usmjerenih na njihov profesionalni razvoj i sticanje vještina koje su im potrebne za kvalifikovanije poslove i pozicije, ali i za pomoć Ukrajini.

O Glovu

Glovo je jedna od prvih multikategorijalnih aplikacija koje povezuju restorane, apoteke, prehrambene lance i prodavnice široke namjene, uključujući i kategoriju „bilo šta“ koja korisnicima omogućava da naruče šta god žele u svom gradu. Osnovan u Barseloni 2015. godine, Glovo posluje na 25 tržišta u više od 1300 gradova u Jugozapadnoj i Istočnoj Evropi i Africi. Misija Glova je da svim stanovnicima grada u kojem posluje učini brzo dostupnim sve ono što taj grad nudi. Na taj način, korisnici Glova mogu uživati u svom odabiru proizvoda kada i gdje to oni žele.