Protest Pljevljaka Alije Šljuke: Tvrdi da je nezakonito ostao bez penzije

On tvrdi da nadležni ne žele da mu izdaju potrebnu dokumentaciju koja mu je neophodna da bi ostvario pravo na penziju

8105 pregleda 6 komentar(a)
Alija Šljuka isprad Uprave prihoda, Foto: Goran Malidžan
Alija Šljuka isprad Uprave prihoda, Foto: Goran Malidžan

Pljevljak Alija Šljuka danima protestuje u prostorijama područne jedinice Poreske uprave u Pljevljima jer, kako tvrdi, nadležni ne žele da mu izdaju potrebnu dokumentaciju koja mu je neophodna da bi ostvario pravo na penziju kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

”Prinuđen sam da svakodnevno štrajkujem u prostorijama kako bih ostvario svoje pravo na penziju jer smatram da sam ispunio uslov za odlazak u penziju jer imam 15 godina radnog staža i 67 godina starosti”, rekao je Šljuka, koji kako tvrdi od 2016. godine nema nikakvih primanja.

On nakon isteka radnog vremena mora da napusti prostorije Poreske uprave u pratnji policije, jer mu nadležni ne dozvoljavaju da u zgradi ostaje van radnog vremena, s obzirom na to da se u njoj nalazi važna dokumentaciju poreskih obveznika.

Šljukić tvrdi da je u januaru prošle godine prvi put podnio zahtjev za izdavanje dokumentacije na osnovu koje bi ostvario pravo na penziju.

”Oni su mi rekli da u njihovim knjigama postoje podaci za devet godina a naknadno su dostavili podatke za još jednu godinu. Nešto radnog staža ostvario sam radeći u drugim firmama. Poslije toga konstatovali da nedostaje godina i mjesec i 15 dana da bih imao 15 godina radnog staža i ostvario penziju. Ja tvrdim da imam dovoljno radnog staža što bi se moglo utvrditi da oni dozvoljavaju da se uzvrši uvid u razduženaj odnosno uplate koje sam ja izmirao po osnovu poreza i doprinosa”, kazao je Šljuka, koji kako ističe da ima brojne zdravstvene probleme.

Kaže da je naknadno pristao da uplati 1.550 eura koliko mu je prema tvrdnji Poreske uprave nedostajalo da bi ostvario pravo na penziju, iako i dalje tvrdi da je sav dug ranije izmirio.

”S obzirom na to da već duže nemam nikakvih primanja, ja sam uz pomoć dobrih ljudi prikupio taj novac i uplatio. Priznanicu sa iznosom duga popunila mi je svojom rukom jedna od radnica i ja tu priznanicu još čuvam. Kada sam novac uplatio i došao da podignem potrebnu dokumentaciju koju sam trebao da dostavim Fondu PIO rekli su mi da moram da platim kamatu za tu godinu, za koju sam uplatio doprinose. Ja sam odbio da to uradim jer smatram da sam izmirio sve svoje obaveze”, rekao je Šljuka.

Ne zna za koji iznos kamate ga duži Poreska uprava jer ga to, kako je rekao ne zanima, s obzirom na to da smatra da je kompletan dug izmirio.

Šljuka je od početka osamdesetih godina prošlog vijeka do 2004. imao svoj servis za popravku televizora i ostalih elektronskih uređaja.

”Za to vrijeme redovno sam sebi uplaćivao radni staž. Kada sam januaru prošle godine otišao u Fond PIO smatrajući da imam uslov za ostarednje penzije rekli su mi da u njihovoj evidenciji moje ime ne postoji i da ni dana nemam radnog staža. Ja sam pristupom informacijama dobio dio dokumentacije koji se odnosio na devet godina radnog staža što je proslijeđeno Fondu. Naknadnom mojom intervencijom još jednu godinu su proslijedili”, rekao je Šljuka.

Kazao je da će od protesta jedino odustati ako mu se ispuni jedan od tri zahtjeva.

Traži da mu se izda M-4 obrazac, uputi unutrašnja kontrola koja će obaviti nadzor nad radom službenika Područne jedinice u Pljevljima protiv kojih je podnio krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja ili da Specijalno tužilaštvo krene u ispitivanje njegovih tvrdnji o navodnim nepravilnostima u Područnoj jedinici u Pljevljima.

Uprava prihoda i carina odbacila je kao netačne tvrdnje Šljuke da mu ne žele izdati određene potvrde ili obrasce kako bi kod Fonda PIO ostvario pravo na penziju, navodeći da isključivo rade u skladu sa zakonom.

”Svaki zahtjev Alije Šljuke je pažljivo razmotren, a Fondu PIO u Pljevljima su dostavljen M4 obrasci za periode za koje je uplatio poreske obaveze ... U upravnoj stvari vezanoj za Aliju Šljuku radi se o tome da je imenovani uplatio dio duga koji se odnosi na poreske obaveze iz 2002. godine tek 2. 3. 2023. i 9. 3.2023.godine a da tom prilikom nije uplatio i kamatu na navedeni dug. Odredbama člana 42 Zakona o poreskoj administraciji je propisano da je poreska obaveza poreskog dužnika da plati porez, kamatu, troškove postupka na način propisan zakonom, što u ovom slučaju nije urađeno. Za izdavanje M 4 obrasca u ovoj upravnoj stvari konsultovali smo se sa kolegama u Sektoru za operativu u oblasti naplate, koji su nam sugerisali da se M4 ne izdaje dok poreski obveznik ne izmiri glavni dug i iznos kamate obračunat na neplaćeni dug po osnovu doprinosa za PIO”, piše u odgovoru “Vijestima”.

Navode da je Šljuka prestao sa obavljanjem djelatnosti 23. 9. 2004. godine.

”Šljuka nije uplaćivao poreske obaveze po rješenjima poreskog organa koja su mu uredno dostavljana. Dakle u momentu prestanka obavljanja djelatnosti imao je neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa fizičkih lica koja obavljaju samostalnu djelatnost. Upozoravan je da izmiri prispjeli dug, ali nije postupao po upozorenjima, pa je poreski organ 9. 1. 2007. donio zakjučak o obezbjeđenju poreskog potraživanja (hipoteka), na koji se nije žalio, niti je pokretao bilo kakav upravni postupak do 19.11.2018. godine kada je podnio zahtjev za prestanak poreske obaveze po osnovu zastare, koji je odbijen Rješenjem poreskog organa na koje se nije žalio. Službenici poreskog organa su postupali po zahtjevima pomenutog poreskog obveznika koje je podnosio u 2021. i 2022.godini”, navodi se u odgovoru Uprave.