Javno-zdravstveni operativni centar omogućiće kvalitetniji i brži odgovor na vanredne situacije

Ekspertski tim SZO posjetio Crnu Goru u okviru Projekta za planiranje i uspostavljanje Javno-zdravstvenog kriznog operativnog centra

3412 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MZD
Foto: MZD

Javno-zdravstveni operativni centar za vanredne situacije (PHEOC), čija je izgradnja u toku, omogućiće kvalitetniji i brži odgovor na buduće zdravstvene prijetnje, saopšteno je tokom posjete ekspertskog tima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Crnoj Gori.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su da je ekspertski tim SZO posjetio Crnu Goru u okviru Projekta za planiranje i uspostavljanje javno-zdravstvenog kriznog operativnog centra.

Projekat za planiranje i uspostavljanje javno-zdravstvenog kriznog operativnog centra finansira Evropska unija (EU), a implementira SZO u saradnja sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje (IJZ).

Kako je saopšteno tokom ekspertske posjete, PHEOC je osmišljen kao mjesto gdje će se slivati sve informacije iz različitih izvora u realnom vremenu i on će obezbjeđivati analizu podataka i bolju koordinaciju resursa za odgovor na vanredne situacije u saradnji sa partnerima na nacionalnom i međunarodnom nivou. „Biće mjesto na kome će se izrađivati ključne poruke u komunikaciji rizika i mjesto sa kojeg se usmjerava implementacija javno-zdravstvenih mjera u vanrednim situacijama i organizuju obuke iz oblasti djelovanja u odgovoru na javnozdravstvene vanredne situacije“, navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući se na podršci SZO na uspostavljanju funkcionalnog Javno-zdravstvenog kriznog operativnog centra, generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam Luka Đukanović ukazao je na značaj relizacije tog projekta za zdravstveni sistem u Crnoj Gori.

Đukanović je istakao da je na objektu započeto izvođenje građevinskih radova i da se odvijaju planirarnom dinamikom, kao i da je vrijednost objekta preko dva miliona eura, a rok za njegovu realizaciju 12 mjeseci.

Ipak, kako je rekao, izgradnja samog objekta nije dovoljna, već je neophodno da postoje institucionalni, tehnički i regulatorni kapaciteti, kao i obučeni ljudski resursi na nacionalnom nivou za operacionalizaciju funkcionalnog PHEOC-a i odgovarajuća PHEOC ICT infrastruktura, te da u tim segmentima očekuju podršku od strane predloženih eksperata.

Takođe, u cilju operativnosti Đukanović je predložio da se formira Upravni odbor projekta, da se zajednički uradi plan rada za naredni period i da Minsiatrstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje formiraju operativne timove kako bi se "sve neophodne aktivnosti završavale efikasno, blagovremeno i u koordinaciji svih potrebnih učesnika", navodi se u saopštenju.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić ocijenio je da je od velike važnosti što se, nakon sprovođenja tenderskog procesa za izgradnju i početka izgradnje objekta, kao i obezbjeđivanja sredstava od strane EU, u organizaciji Nacionalne kancelarije SZO organizuje prvi sastanak u uspostavljanju Javno-zdravstvenog operativnog centra za vanredne situcije (PHEOC) za pisanje neophodne dokumentacije i funkcionalnog osposobljavanja sistema.

On je izrazio zadovoljstvo zbog početka tog procesa, s obzirom da bi sistem trebalo da bude uspostavljen do kraja 2024, "što ukazuje da će obaveze biti završene na vrijeme".

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović istakla je da je namjera da se kroz implementaciju Projekta i snažnu finansijsku pomoć EU uspostavi funkcionalani Javno-zdravstveni krizni operativni centar i osnaže nacionalni kapaciteti za koordinaciju informacija i resursa, kao podrške sistemu upravljanja zdravstvenim krizama.

Uspostavljanje operativnog centra, kako je kazala, biće garant efikasnijeg odgovora na buduće zdravstvene prijetnje. Ona je ukazala da nijedna zemlja nije bila spremna za pandemiju koronavirusa, ali da su zemlje koje su imale operativan javno-zdravstveni krizni operativni centar pokazale "više snage u borbi sa virusom i imale više uspjeha u nastojanjima da spasu živote i sačuvaju zdravlje svojih građana".

"Brajović je pozdravila napore Ministarstva zdravlja da kroz izradu nove Strategije za unaprijeđenje zdravlja prepozna ulaganje u zdravstvenu sigurnost kao nacionalni, strateški prioritet. U tom smislu, poručila je, podrška SZO i partnera biće usmjerena u razvijanje modela zdravstvene sigirnosti, kao integralni i funkcionalni segment sistema upravljanja kriznim situacijama na nacionalnom nivou", dodaje se u saopštenju.

Vodeći stručnjak SZO tima Paul Koks, na sastanku je istakao da PHEOC služi kao centralizovano čvoriste za praćenje i koordinaciju odgovora na javno-zdravstvene vanredne situacije u saradnji sa drugim institucijama zaduženim za odgovor. On je ocijenio da ovim partnerstvom, crnogorski zdravstveni sistem i Institut za javno zdravlje imaju za cilj da osiguraju da njihov Operativni centar bude opremljen najnovijim alatima i tehnologijom za otkrivanje, prevenciju i brz odgovor na prijetnje javnom zdravlju.

Stručnjaci SZO, kako je istakao, pružiće tehničku podršku i smjernice o najboljim praksama, kao i podijeliti svoje stručno znanje o pripremljenosti i odgovoru na vanredne situacije.

"Kroz ovu saradnju, očekivanja su da Institut za javno zdravlje Crne Gore poboljša ukupne kapacitete zemlje za upravljanje vanrednim situacijama u oblasti javnog zdravlja. Ovo partnerstvo je značajan iskorak u promociji globalne zdravstvene sigurnosti i obezbjedjivanju da Crna Gora bude bolje pripremljena za suočavanje sa budućim vanrednim situacijama u oblasti javnog zdravlja. Ekspertska posjeta je bila i prilika za radne sastanke sa operativnim timom koji će unutar Instituta za javno zdravlje biti zadužen za realizaciju osnovnih funkcija Centra", zaključuje se u saopštenju.

Tokom misije organizovani su sastanci i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnicima Delegacije Evropske unije.

Bonus video: