Azilanti se ne žale često ombudsmanu

Crna Gora i dalje tranzitna zemlja u kojoj se zadržavaju sedam do deset dana

2848 pregleda 0 komentar(a)
Sastanak sa timovima Crne Gore i Albanije, Foto: Zastitnik imovinsko-pravnih interesa
Sastanak sa timovima Crne Gore i Albanije, Foto: Zastitnik imovinsko-pravnih interesa

Osobama koje traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori omogućen je pristup svim zakonom propisanim pravima, dok je većina preporuka koje je u ovoj oblasti zaštitnik ljudskih prava i sloboda uputio nadležnim organima u procesu primjene.

To su neke od ocjena nakon obilaska Centra za prihvat - odsjek Božaj - Direkcije za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na graničnom prelazu Božaj, koji su realizovali crnogorski Nacionalni mehanizam za prevenciju torture i UNHCR timovi iz Crne Gore i Albanije.

“Ove aktivnosti se oslanjaju na nalaze prošlogodišnjeg projekta ‘Analiza postupanja državnih organa u odnosu na tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori’, koji su sproveli kancelarija UNHCR-a u Crnoj Gori i institucija Zaštitnika”, saopšteno je iz institucije Zaštitnika.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije predstavili su funkcionisanje Centra za prihvat - odsjek Božaj - Direkcije za prihvat stranaca, navodeći da se u tom privremenom objektu strancima koji izraze namjeru za dobijanje međunarodne zaštite obezbjeđuju smještaj, hrana, potrebna medicinska njega, besplatna pravna pomoć i druge psiho-socijalne usluge.

Pojašnjeno je da je za većinu lica u pokretu Crna Gora i dalje samo tranzitna zemlja, pa se u prihvatnom centru uglavnom zadržavaju od sedam do 10 dana, dok najveći broj zahtjeva podnose državljani Avganistana, Palestine, Irana, Bangladeša, Sirije.

Zaštitnik Siniša Bjeković kazao je da su tražioci međunarodne zaštite u proteklom periodu podnijeli neznatan broj pritužbi, navodeći pohvalnim što je nakon Analize i preporuka upućenim nadležnim organima tokom 2022. godine većina u postupku realizacije, a da su neke već sprovedene.

“One su se uglavnom odnosile na unapređenje pristupa informacijama o pravnim procedurama i ljudskim pravima, kao i bolje uslove za organizaciju rada na otvorenom prostoru”, rekao je.

Predstavnica MUP-a Milanka Baković ocijenila je da su preporuke ombudsmana korisne i dobrodošle za unapređenje usluga koje obezbjeđuje taj Vladin resor, posebno u dijelu poštovanja međunarodnih standarda i primjene dobre prakse iz ove oblasti.

Iz Uprave policije pojašnjeno je da stranci na bilo kom graničnom prelazu kod inspektora za strance mogu izraziti namjeru za sticanje međunarodne zaštite, a ukoliko im je potreban smještaj i ostala pomoć države, u tom slučaju organizuje se prevoz i prihvat u Centru na Božaju.

Članove i članice monitoring timova posebno je zanimalo postupanje prema djeci bez roditeljske pratnje. Pojašnjeno je da nadležni Centar za socijalni rad donosi rješenje o određivanju privremenog staratelja, što je najčešće neko od članova rodbine ili socijalni radnik.

Bonus video: