Državi 90 eura od taksi i uplata

U Ministarstvu javne uprave optimistični u pogledu broja transakcija na vebsajtu eplacanje.gov.me, kažu da one ukazuju na spremnost sistema

18513 pregleda 61 reakcija 2 komentar(a)
Na stranici se mogu platiti administrativne takse, naknade i ostali javni prihodi, Foto: eplacanje.gov.me
Na stranici se mogu platiti administrativne takse, naknade i ostali javni prihodi, Foto: eplacanje.gov.me

Za dva mjeseca od kako je sa radom počeo veb portal eplacanje.gov.me, putem kojeg građani i privreda elektronskim putem, uz upotrebu platnih kartica, mogu da plate administrativne takse, naknade i ostale javne prihode, u državni budžet na taj način uplaćeno je nepunih 90 eura.

Iznos se odnosi na 23 transakcije, koje nude dva dva ministarstva u Vladi Crne Gore - Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo pravde.

Iz resora javne uprave na čijem je čelu Maraš Dukaj optimistični su u pogledu broja obavljenih transakcija i uplata i kažu da one ukazuju na spremnost sistema da podrži dalje naplate.

“Od početka implementacije sistema uspješno su odrađene 23 transakcije u vrijednosti od 89,30 eura i to: Ministarstva pravde administrative takse/naknade i Ministarstva javne uprave administrativne takse i naknade. Ovi podaci su nam pokazatelj da je sistem u potpunosti fukcionalan i spreman da podrži sve naplate koje se odnose na javne prihode”, rekli su “Vijestima”.

Sistem je spreman, od drugih zavisi da li će biti dio njega: Dukaj
Sistem je spreman, od drugih zavisi da li će biti dio njega: Dukajfoto: Ministarstvo javne uprave

Na stranici eplacanje.gov.me sada su dostupne usluge Ministarstva javne uprave i Ministarstva pravde.

Kod javne uprave, moguća su plaćanja naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima (III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja) i za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima (V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja). Takođe, moguće je platiti troškove ponovnog polaganja stručnog ispita za kandidate za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja, ponovnog polaganja stručnog ispita za kandidate za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja, ponovnog polaganja ispita za kandidate za vršenje poslova komunalne policije V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja i za III, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, kao i troškove provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije III i IV, te V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

Kod Ministarstva pravde, to su taksa za izdavanje uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije za fizička lica i pravna lica, administrativna taksa za ovjeru pečatom apostille, uplate za izdavanje prepisa uvjerenja za položeni pravosudni i stručni ispit, uplata za notarski ispit, uplata za polaganje ispita za javne izvršitelje, kao i za popravni usmeni dio, uplata za polaganje ispita za tumače, za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika, uplata za pravosudni ispit, te pravosudni ispit popravni pisani i usmeni dio.

Procedura

Korisnik na platformi bira kategoriju, odnosno resor, potom i konkretnu uslugu koju plaća, te izborom dugmeta “dodaj” potvrđuje iznos takse. Nakon izbora jedne, moguće je dodati i druge usluge i platiti ih istovremeno, kroz jednu sesiju.

Korisnik će dobiti prikaz sa ukupnim iznosom za plaćanje, a neophodno je unijeti i podatke - tip korisnika - pravno ili fizičko lice, u odnosu na to matični broj (JMB) ili PIB, adresu elektronske pošte, ime, prezime, adresu, grad. Nakon što prihvati uslove korišćenja servisa, korisnik bira opciju “idi na plaćanje”, kada unosi i broj kartice kojom plaća uslugu.

Po uspješnom plaćanju, korisnik dobija i potvrdu na adresu elektronske pošte, koju je naveo tokom popunjavanja formulara.

“Građanin nakon uspješno izvršene uplate putem portala dobija potvrdu da je uspješno izvršena transakcija i notifikaciju na e-mailu (status, broj porudžbine, iznos i valuta, tip kartice, autorizacioni kod banke i vrijeme transakcije). Takođe, sistem koristi servis Centralne banke Crne Gore za evidenciju i kontrolu uplata. Na ovaj način, korisnici (službenici) ovog sistema imaju mogućnost kontrole kroz centralizovani pregled i evidenciju svih uplata što će u daljem procesu smanjiti broj zloupotreba, a samim tim se i odraziti na prihode u budžetu”, pojasnili su iz MJU.

Kako su kazali, korisnici su najviše zainteresovani za plaćanje administrativne takse za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije kod Ministarstva pravde.

Iako se ta usluga ne nalazi na platformi eplacanje.gov.me, rekli su i da je, na osnovu uvida u Centralni sistem za kontrolu naplate koji je povezan sa CBCG, najviše uplata koje se odnose na izdavanje dokumenata kod Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na pitanje da li postoji interesovanje drugih resora i institucija da budu dio servisa eplacanje.gov.me i kada se to može očekivati, iz Ministarstva javne uprave rekli su da su dopisi dostavljeni svim ministarstvima, organina državne uprave i jednicima lokalne samouprave.

“Dobili smo odgovore od nekoliko ključnih institucija koje će nakon dostavljanja podataka biti i korisnici ovog sistema. MJU intenzivno radi na pripremi uputstava, brošura, prezentacija i promotivnih događaja, a sve u cilju povećanja broja institucija koje će koristiti sistem za elektronsko plaćanje. Imajući u vidu da je sistem u potpunosti spreman za upotrebu, uključivanje drugih institucija, zavisiće isključivo od njihove spremnosti da dostave sve neophodne podatke koji bi bili unijeti u sistem”, rekli su iz resora Dukaja.

Kako su kazali, servis za elektronsko plaćanje ne mora biti implementiran na stranici eplacanje.gov.me, već može biti dio stranica drugih institucija.

“Samo okruženje pruža mogućnost i drugim institucijama da se integrišu i unaprijede svoje onlajn sisteme na jednostavan način da kroz programsko okruženje integrišu onlajn plaćanja u svojim servisima (lokalne samouprave, MUP i ostale institucije), pa će se građanima omogućiti, da pored zahtijevanja određenih usluga onlajn, budu u mogućnosti i da odmah izvrše uplate potrebnih taksi i/ili naknada”, rekli su iz MJU.

Nisu odgovorili i koji je format dokumenta koji korisnik dobija nakon što elektronski izvrši uplatu i da li se on, ako je to recimo elektronska potvrda, može valjano dalje koristiti u komunikaciji sa drugim institucijama.

Iz Ministarstva pravde ranije su predstavili uslugu izdavanja uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije u bespapirnom obliku. Tada su rekli da se, kako je propisano, e-dokument može koristiti u svim postupcima i radnjama za koje se traži upotreba dokumenata u izvornom obliku.

Kako su tada pojasnili, za dobijanje digitalno potpisanog uvjerenja iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije potrebno je priložiti popunjen i elektronski potpisan zahtjev sa naprednim ili kvalifikovanim elektronskim potpisom podnosioca zahtjeva, kopiju lične karte/pasoša odgovornog lica i podnosioca zahtjeva, te potvrdu o uplati administrativne takse. Ako zahtjev ispunjava tehničke i pravne uslove, podnosilac će dobiti obavještenje o prijemu i elektronski dokument sa podacima iz evidencije. Na kraju, podnosiocu zahtjeva, kako su tada rekli, biće uručen elektronski dokument dostavnice sa svim dokazima o izvršenim radnjama dostave.

Takva usluga obavlja se putem portala edostava.me.

Bonus video: