SLUČAJ "ĐINA VRBICA"

Četiri NVO podnijele žalbu Ministarstvu prosvjete zbog "ćutanja administracije"

0 komentar(a)
Đina Vrbica, vrtić, Foto: Luka Zeković
Đina Vrbica, vrtić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.08.2017. 11:34h

Nevladine organizacije Roditelji, Građanska alijansa, ADP Zid i 4 Life podnijele su Ministarstvu prosvjete Crne Gore žalbu zbog povrede pravila postupka, tj. ćutanja administracije.

"Kako u roku od 15 dana nije donijeto rješenje, shodno članu 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, predložili smo da Savjet Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, sprovede postupak i naloži donošenje rješenja. Smatramo neprihvatljivim odnos Ministarstva prosvjete prema nevladinom sektoru u ovom slučaju i ignorisanje zahtjeva, što ne ide u prilog dobroj komunikaciji i saradnji državnih institucija i civilnog sektora. Ovakav odnos naročito ne ide u prilog transparentnosti rada Ministarstva prosvjete, koje bi, s obzirom na polje rada, moralo da bude primjer otvorenosti, komunikacije i saradnje sa zainteresovanom javnošću. Usljed nemogućnosti ostvarivanja prava organizacija civilnog društva na pristup informacijama, za dalji postupak u ovom slučaju nadležnost preuzima Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama", navodi se u saopštenju koje potpisuju NVO.

Podsjećaju da su Udruženje Roditelji, Građanska alijansa, ADP Zid i NVO 4 Life, 7. jula podnijeli Ministarstvu prosvjete Zahtjev o slobodnom pristupu informacijama, a 27. jula rgenciju, kojima su tražili da im se omogući uvid u biografije kandidata, Programe razvoja ustanova, kao i Izvještaj savjetnika u Ministarstvu prosvjete na dostavljenu dokumentaciju kandidata, koji su podnijeli prijave na konkurs za izbor direktora JPU „Đina Vrbica“.

"Prema čl.10.stav 2., Zakona o slobodnom pristupu informacijama „pravo pristupa informaciji obuhvata:pravo traženja i primanja informacija bez obzira na svrhu i podatke koji su u njima sadržani“, a prema čl.13 istog Zakona, organ vlasti je dužan da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informacciji ili njenom dijelu. Napominjemo da je prema odredbi iz čl.31 ovog Zakona, organ vlasti dužan da po zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva", navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas