Za rad Regionalne kancelarije 44 hiljade eura godišnje

Radnu grupu su činili predstavnici vlada i nevladinih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana
69 pregleda 1 komentar(a)
mladi, Foto: Shutterstock
mladi, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 05.03.2017. 11:34h

Crna Gora će godišnje obezbjeđivati oko 44 hiljade EUR za rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih, čije je sjedište u Tirani. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije sjutra će, na sjednici na Cetinju, razmatrati poslanici crnogorskog parlamenta. Kancelarija ima za cilj da podrži regionalnu razmjenu mladih i njihovih ideja, kao osnov za perspektivu buduće saradnje u regionu Zapadnog Balkana, i da omogući intenziviranje regionalne saradnje i institucijama koje su posvećene mladima. „Kancelarija će imati ulogu u obezbjeđivanju sprovođenja zajedničkih regionalnih projekata za mlade ljude sa akcentom na načela demokratske vladavine, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija i koordinaciji saradnje mladih na Zapadnom Balkanu“, kaže se u obrazloženju. Zajedničku deklaraciju o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana potpisali su na Bečkom samitu 27. avgusta 2015. godine premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Cme Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Nakon potpisivanja Zajedničke deklaracije uspostavljena je Regionalna radna grupa sa zadatkom da izradi konkretne predloge misije, strukture, aktivnosti i finansiranja buduće kancelarije. Radnu grupu su činili predstavnici vlada i nevladinih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana. Nakon dogovorenog konačnog teksta, Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisali su premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, 4. jula 2016. godine u Parizu, kada je usvojen i Statut Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Organi kancelarije su Upravni odbor, Sekretarijat, Savjetodavni odbor i Radne grupe. Upravni odbor je najviši organ za donošenje odluka i sastoji se od dva predstavnika iz svake ugovorne strane – jedan predstavnik Vlade direktno zadužen za politiku mladih i jedan predstavnik mladih. Ukupni godišnji budžet kancelarije za prvi trogodišnji budžetski period iznosi dva miliona EUR. Albanija će obezbjeđivati 17,3 odsto, Bosna i Hercegovina 15,4, Kosovo 10,2, Makedonija 13,8, Cma Gora 4,4 i Srbija 38,9 odsto sredstava. Crna Gora je, u skladu sa Sporazumom, obavezna da na godišnjem nivou obezbjedi 44 hiljada EUR, što predstavlja 4,4 odsto od ukupnih nacionalnih kontribucija ugovornh strana. Iz budžeta Cme Gore je, za osnivanje lokalne kancelarije, potrebno izdvojiti sredstva za zakup prostorija i režijske troškove, što će, prema procjenama, na godišnjem nivou iznositi do 15 hiljada EUR. Regionalna kancelarija za saradnju mladih, kako je predviđeno Sporazumom, počela je sa radom početkom ove godine u Tirani. Na sjednici na Cetinju poslanici će verifikovati nekoliko međunarodnih sporazuma i konvencija, a na dnevnom redu si izbori i imenovanja.