ZA ZDRAVSTVO IZ BUDŽETA OKO 196.000.000 EURA

Privatne klinike dobiće 16 miliona

Oko 89 miliona eura trebalo bi da bude dovoljno za bruto zarade 8.000 zaposlenih u narednoj godini...
79 pregleda 0 komentar(a)
Fond za zdravstvo, Foto: Boris Pejović
Fond za zdravstvo, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 07.02.2019. 13:01h

Za zdravstvo će u 2017. godini da bude opredijeljeno oko 196,34 miliona eura, od kojih će blizu 16 da bude izdvojeno za liječenje u crnogorskim i inostranim privatnim klinikama.

Prema predlogu budžeta za narednu godinu koji je utvrdila Vlada, 72,24 miliona treba da bude izdvojeno za ljekove, medicinska sredstva, troškove ishrane pacijenata, gorivo, struju, radnu odjeću...

U taj iznos ubrajaju se i troškovi za sprovođenje nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka, skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice, kože, za sprovođenje transplantacionog programa...

Dio novca biće opredijeljen za medicinsku edukaciju i primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu kod privatnika sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) ima zaključen ugovor.

Za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala biće izdvojeno 1,70, a za bolovanja duža od 60 dana tri miliona eura.

U predlogu budžeta piše da će za naknade za putne troškove osiguranika da bude izdvojeno 3,83 miliona eura.

Dodatnih 0,49 miliona planirano je za naknade za stanovanje i odvojen život, 0,08 za jubilarne naknade, 0,10 miliona za otpremnine.

Za plate 8.000 zaposlenih u sektoru zdravstva trebalo bi da bude dovoljno oko 89 miliona eura.

“Ova sredstva obuhvataju novac za isplatu zarada za postojeći broj zaposlenih u javnim ustanovama, prijem novih specijalizanata, pripravnika, popunjavanje dijela nedostajućeg kadra”, piše u predlogu budžeta.

Navodi se da je planom razvoja ljudskih resursa predviđeno postepeno povećanje broja ljekara i ostalog medicinskog osoblja kroz trogodišnji period.

U predlogu budžeta piše da će se na taj način ublažiti deficit kadra i smanjiti obim prekovremenog rada, ali i da će sredstva kojima se plaća prekovremeni rad da budu usmjerena za redovan rad novoprimljenih kadrova.

U dokumentu piše da će 1,3 miliona da bude izdvojeno za građevinske radove i nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila.

FZO bi trebalo da dobije 0,85 miliona za adaptaciju poslovnih prostorija filijala, nabavku opreme i investiciono održavanje.

Za Institut za javno zdravlje biće opredijeljeno oko 2,5 miliona, od kojih će 0,9 da bude opredijeljeno za materijale i sredstva za vakcinaciju.