ŽALBA MERKUR EVROPE NA ODLUKU PRIVREDNOG SUDA

Mrvaljević tvrdi da nije dužan

Mak gradnja potražuje 570 hiljada eura jer je bila podizvođač skopskoj Pelagoniji koja je gradila za firmu Merkur Evropa
255 pregleda 0 komentar(a)
Budva, Foto: Vuk Lajović
Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 19.10.2016. 16:48h

Kompanija Merkur Evropa iz Budve, biznismena Milana Mrvaljevića, žalila se Apelacionom sudu na novu odluku Privrednog suda koji je usvojio tužbeni zahtjev preduzeća Mak gradnja i presudio da im Merkur nadoknadi 570.078 eura, sa kamatama, po osnovu radova od prije sedam godina.

Mak gradnja je bila podizvođač u tom poslu skopskoj firmi Pelagonija gradnja, a potraživanje je preuzela po osnovu Ugovora o cesiji iz jula 2009. godine. Ovaj sudski spor traje pet godina, a prethodno je Apelacioni sud dva puta ukidao prvostepene presude.

"Usvajajući tužbeni zahtjev, prvostepeni sud se poziva na odredbu člana 681. Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), pokušavajući na taj način tuženog predstaviti kao dužnika po osnovu 'izvođenja grubih građevinskih radova, lamella A, B1, B2, B3 i B4- Objekat Rasadnici u Budvi', na koji način zasniva aktivnu legitimaciju… Međutim, sud pogrešno tumači član 681 citiranog zakona, propuštajući da navede pod kojim uslovima poizvođač može neposredno od investitora tražiti isplatu, da li su uslovi za takvo ovlašćenje ispunjeni i da li tuženi u tom času duguje posleniku. Stoga ukazujemo da prednje ovlašćenje podizvođač ima samo 'ako su ta potraživanja priznata'. Međutim, navodno tražbeno pravo tužioca nije priznato, ni od izvođača radova (Pelagonija Gradnja) niti od investitora (Merkur Evropa), pa se sud ne može pozivati i aktivnu legitimaciju zasnivati na citiranom članu ZOO", ističe se u žalbi Apelacionom sudu koju je u ime tuženog potpisao advokat Marjan Marković.

Iz Merkura smatraju da je u prvostepenoj odluci data pogrešna ocjena nalaza izjašnjenja vještaka arhitektonske struke.

"Kako se radi o izvođenju radova na stambeno-poslovnom objektu, to je sud u smislu Zakona o vještacima morao odrediti za vještaka građevinskog inženjera-smjer visokogradnja na što je na raspravi i u podnescima ukazano sudu i detaljno obrazloženo… Međutim, vještak je mimo jasno određenog zadatka predmeta spora i tužbenog zahtjeva vještačio i analizirao ugovorne odnose drugih pravnih lica koji su po osnovu zaključenih ugovora, u kojima tuženi nije bio ugovorna strana, izvodili radove na objektu Rasadnici", navodi se u žalbi.

Privredni sud u trećem suđenju nije dozvolio novo vještačenje vještaka građevinske struke, zbog čega je traženo izuzeće sutkinje Milice Popović, ali je taj zahtjev odbio predsjednik Suda Blažo Jovanić.

Traže i da se predmet vrati u Privredni, ali kod novog sudije

Imajući u vidu da sudski spor traje već pet godina, a da je Apelacioni sud već dva puta ukidao prvostepene presude, tužena Merkur Evropa predložila je da se njena žalba usvoji, preinači presuda Privrednog suda i odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan.

Žalbom Merkur Evropa traži da se prvostepenom sudu (Privredni sud) predmet vrati na ponovno odlučivanje, ali i da Apelacioni sud naredi da se nova glavna rasprava održi pred drugim sudijom Privrednog suda.