AKCIONARIMA NUDE RATE

Atlas fond: Novac do jula 2017. godine

Novac za isplatu nesaglasnih akcionara, prema Planu, trebalo bi da bude obezbijeđen prodajom akcija iz portfelja ZIF Atlas Mont, a to su Jadranski sajam, Invest banka Montenegro, Atlas Hotels Group i Društvo za uptravljanje dobrovoljnim penzionim fondom Atlas penzija.
39 pregleda 13 komentar(a)
Duško Knežević, Foto: Savo Prelević
Duško Knežević, Foto: Savo Prelević
08.02.2019. 23:39h

Atlas Mont, društvo za upravljanje (DZU)  istoimenim zatvorenim investicionim fondom, kojeg kontroliše biznismen Duško Knežević, predložio je nesaglasnim akcionarima da ih isplati u tri rate do polovine naredne godine. Za 137 nesaglasnih akcionara Atlas Mont je do kraja 2015. trebalo da isplati skoro 3,4 miliona eura.

Prema Planu izmirenja obaveza DZU Atlas Mont je predložilo da od ukupne obaveze prema nesaglasnim akcionarima od 3.385.139,88 eura, prvu ratu  od milion eura (29,54 odsto potraživanja) isplati do 15. decembra ove godine. Predviđeno je da drugu ratu od 1.385.139,88 eura (40,92 odsto) isplati do kraja marta naredne godine, a preostalih milion eura (ili 29,54 odsto) do kraja juna 2017. 

Novac za isplatu nesaglasnih akcionara, prema Planu, trebalo bi da bude obezbijeđen  prodajom akcija iz portfelja ZIF Atlas Mont, a to su Jadranski sajam, Invest banka Montenegro, Atlas Hotels Group i Društvo za uptravljanje dobrovoljnim penzionim fondom Atlas penzija.

Kapital navedenih kompanija, prema podacima iz potfelja fonda, nominalno vrijedi oko 15,9 miliona eura, ali je nezavisna revizorska kuća BDO, koju je angažovala Komisija za hartije od vrijednost (KHOV), utvrdila da ZIF Atlas Mont trenutno „nije likvidan, da posjeduje nelikvidne akcije kompanija, od kojih neke posluju sa gubicima“.

BDO se nije mogao uvjeriti da je Društvo za upravljanje u stanju da isplati nesaglasne akcionare u kratkom roku.

 Iako su ostale obaveze fonda polovinom ove godine iznosile oko 486 hiljada eura, posljednji podaci govore da na računu ima svega oko 214 eura.

Revizor BDO je konstatovao da je posljednjeg dana jula ZIF Atlas Mont bio čak 252 dana u blokadi zbog neizmirene obaveze u iznosu od 11.455 eura.

Sa nesaglasnim akcionarima, koji prihvate ponudu iz predloženog Plana da im potraživanje bude isplaćeno kroz tri rate do polovine naredne godine, biće zaključeno posebno sudsko poravnanje.

Jovović: Ovo je neozbiljno

Bivši član Nadzornog odbora ZIF Atlas Mont Aleksandar Jovović kaže da su u DZU  imali namjeru da sami plate dospjeli dug obezbijedili bi do sada barem tih prvih milion eura, a imali su na raspolaganju godinu i osam mjeseci.

 “Očekuju da akcionari vjeruju njihovom potpisu i obećanjima, a ne poštuju zakonske obaveze. Jako neozbiljno, kao i sve što radi ta grupa posljednjih par godina. Ne trpe nikakve posljedice za kršenje zakona zato se i tako ponašaju”, rekao je za “Vijesti” Jovović koji je zbog nepoštovanja odredbi Zakona o investicionim fondovima  napustio Nadzorni odbor ovog fonda.