U OZBILJNOM ZAOSTATKU

Đukanović nezadovoljan radom nekih ministarstava, radiće i u avgustu

Iz prikaza realizacije aktivnosti u II kvartalu 2016. godine, po resorima se vidi da su Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija "trn u oku" premijeru
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 09.02.2019. 09:15h

Premijer Milo Đukanović nezadovoljan je radom pojedinih ministarstava, koja će da bi nadoknadila propušteno raditi i u avgustu, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Iz prikaza realizacije aktivnosti u II kvartalu 2016. godine, po resorima se vidi da su Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija "trn u oku" premijeru.

Od ukupno sedam aktivnosti Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na čijem je čelu Branimir Gvozdenović, realizovalo je dvije aktivnosti (procenat izvršenja: 28,6 odsto).

Ministarstvo finansija, kojim sada rukovodi Raško Konjević, realizovalo je četiri od 12 aktivnosti (33,3 odsto), a Ministarstvo rada i socijalnog staranja, resor Borisa Marića, jednu od tri aktivnosti (33,3 odsto).

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu Goran Danilović, realizovalo je dvije od pet aktivnosti (40 odsto), a Ministarstvo ekonomije, na čijem je čelu Vladimir Kavarić realizovalo je osam, od ukupno 12 aktivnosti (66,7 odsto)

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, kojim nakon ostavke Igora Lukšića rukovodi Đukanović završilo je dvije od četiri aktivnosti (50 odsto).

Sve aktivnosti realizovala su ministarstva nauke (ukupno 1), poljoprivrede i ruralnog razvoja (1), saobraćaja i pomorstva (2), pravde (4), prosvjete (2) i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije (2).

"Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2016. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2016. godine. Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu o ovoj tački dnevnog reda, izrazio nezadovoljstvo realizacijom Programa rada Vlade u II kvartalu, rekavši da su neka ministarstva svoje obaveze završila na vrijeme, dok su neka u ozbiljnom zaostatku. Na predlog predsjednika Vlade usvojen je radni zaključak da avgust bude iskorišćen da pojedina ministarstva nadoknade propušteno, a da ažurirani izvještaj o realizaciji obaveza Vlada razmotri na sjednici koja bi trebalo da bude održana tokom idućeg mjeseca", saopštteno je iz Vlade.

Dodaje se da je usvojen Drugi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018.

"Vlada je donijela Strategiju razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine. Kao okosnice razvoja informacionog društva ovim dokumentom definisani su: infrastruktura za širokopojasni pristup, informaciona bezbjednost, ljudski kapital, e-poslovanje, e-uključivanje, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-uprava kao i istraživanje, inovacije i razvoj. Glavni cilj je iskorišćavanje benefita modernih tehnologija radi jačanja nacionalne konkurentnosti i podizanja kvaliteta života svih struktura društva. Postavljeni ciljevi su prilagođeni aktuelnom stanju u razvoju informacionog društva u Crnoj Gori, uz uvažavanje ostvarenog napretka i zahtjeva ključnih evropska strateških dokumenata".

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

"Ovim Predlogom otklanjaju se pravno-administrativne smetnje za zajedničko djelovanje snaga Crne Gore i država članica NATO u skladu sa članom 5 Sjevernoatlanskog ugovora. Takođe, pruža se mogućnost angažovanja deklarisanih jedinica Vojske Crne Gore u kolektivnoj odbrani, bez ograničenja u sistemu popune jedinica u vremenu predviđenom međunarodnim aktima koji proističu iz članstva Crne Gore u NATO. Povodom ove tačke dnevnog reda, ministar Goran Danilović izuzeo je mišljenje iz principijelnih razloga, zbog protivljenja učešću jedinica Vojske Crne Gore u mirovnim misijama koje nijesu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija", saopšteno je iz Vlade.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je donijela Uredbu o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

"Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za razvoj nevladinih organizacija za period septembar 2014- decembar 2015. godine. Imajući u vidu specifičan format Savjeta i izazove u njegovom radu, Vlada je zadužila organe državne uprave da u postupku pripreme nacrta propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, konsultuju Savjet radi davanja mišljenja".

Usvojen je i Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014–2016. godine.

Vlada je, kako je saopštenom ocijenila da je stepen realizacije aktivnosti i dalje nizak, iako je postignuto poboljšanje u poređenju sa Prvim izvještajem.

"Savjet za razvoj nevladinih organizacija zadužen je da upozori organe državne uprave nadležne za nerealizovane mjere iz Akcionog plana, da najkasnije do kraja IV kvartala 2016. godine, preduzmu potrebne aktivnosti za njihovu realizaciju i o tome informišu Savjet".

Ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović podnio je Vladi usmenu informaciju o najavljenom štrajku radnika Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica.

"Ministar je upoznao Vladu o dosadašnjem dijalogu sa predstavnicima rukovodstva i sindikata, kao i namjeri radnika da stupe u štrajk 25. avgusta, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Vlada se upoznala sa informacijom i konstatovala da je ovo pitanje neophodno razmotriti u redovnoj proceduri", zaključuje se u saopštenju Vlade.