PRVA PRESUDA PO TUŽBI AKCIONARA

Atlas Mont da plati 1,3 miliona eura

Ukupan dug Atlas Monta svim akcionarima je 3,4 miliona
0 komentar(a)
Duško Knežević, Foto: Savo Prelević
Duško Knežević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 19.04.2016. 14:03h

Privredni sud donio je prvostepenu presudu prema kojoj je obavezao društvo Atlas Mont, koje upravlja istoimenim zatvorenim investicionim fondom, da za 15-ak nesaglasnih akcionara isplati ukupno 1,3 miliona eura nakon pravosnažnosti presude.

Ovu obavezu, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, DZU Atlas Mont je trebalo da ispuni još do kraja prošle godine.

Na prvostepenu presudu DZU Atlas Mont ima pravo žalbe Apelacionom sudu.

Do kraja 2015. godine DZU Atlas Mont je trebalo da isplati ukupno oko 3,4 miliona eura za tačno 137 nesaglasnih akcionara koji su zahtijevali krajem 2014. otkup svog vlasničkog udjela zbog neslaganja sa daljim pravcima razvoja zatvorenog investicionog fonda.

Većinski vlasnik društva (DZU Atlas Mont), koje upravlja istoimenim fondom, je privatna firma Atlas Fin čiji je stopostotni vlasnik, upravo Knežević.

Nezadovoljni akcionari koji već četiri mjeseca čekaju na isplatu svog vlasničkog uloga u zatvoreni investicioni fond kontrolišu ukupno 19,7 odsto akcija Atlas Monta.

Zbog nepoštovanja odredbi Zakona o investicionim fondovima, Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) je naložila DZU Atlas Mont da ih svakodnevno obavještava o isplatama nesaglasnim akcionarima, naložila im i dodatni rok za isplatu nesaglasnih akcionara, ali ta mjera, u krajnjem, nije imala nikakvog efekta.