ŽELE IZMJENE ZAKONA O FINANSIRANJU PARTIJA

DRI traži da godišnje provjeri samo pet stranaka

Sadašnje rješenje, prema kojem rade reviziju oko 20 partija godišnje, zahtijeva angažovanje velikih resursa, kaže Kovačević
1 komentar(a)
novac, Foto: Shutterstock
novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.01.2016. 21:15h

Državna revizorska institucija (DRI) traži da joj se zakonom omogući da na godišnjem nivou obavi reviziju najviše pet političkih partija, jer sadašnje rješenje, prema kojem radi reviziju oko 20 partija godišnje , zahtijeva angažovanje velikih resursa te institucije.

Prema postojećem rješenju u Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43) DRI je obavezna da obavi reviziju završnih računa svih partija čiji ukupni godišnji prihodi prelaze deset hiljada eura.

Član Senata DRI Nikola Kovačević u razgovoru za “Vijesti” je kazao da su predložili da se izmijeni član 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kako bi godišnje radili reviziju četiri do pet partija.

“Taj predlog smo dali po preporuci SIGMA i Direktorata za budžet EK, jer revizija ovolikog broja partija angažuje velike resurse DRI, a iznos revidiranih budžetskih sredstava je relativno mali. U 2015. godini, shodno Zakonu, izvršili smo reviziju godišnjeg završnog računa za 2014. godinu za 20 partija. Podržavam predlog za izmjenu zakona i uvjeren sam da će ga parlament konsenzusom podržati”, kazao je Kovačević.

On očekuju da će se izmjene Zakona usvojiti tokom rada Radne grupe za pripremu narednih izbora.

Kovačević očekuje da će se izmjene Zakona usvojiti tokom rada Radne grupe za pripremu narednih izbora

“Ako se to sada ne završi u pripremnoj fazi, onda se izmjene Zakona neće desiti u izbornoj godini. DRI je već utvrdila plan revizija za narednu godinu, shodno postojećem zakonskom rješenju. Budući da je krajem 2014. i u 2015. registrovan jedan broj novih partija, procjenjujemo da ćemo imati obavezu da vršimo reviziju godišnjih finansijskih izvještaja većeg broja partija od planiranih. Ako se promijeni Zakon, onda će se plan revizija njemu prilagoditi”, kazao je Kovačević.

Na pitanje “Vijesti” da li može biti problematično rješenje da se obavlja revizija nekoliko partija, pošto iz nje mogu biti izuzete najjače, Kovačević je odgovorio da to ne bi trebalo da donese probleme.

“Shodno utvrđenim kriterijumima, svaka partija će biti revidirana iako će uvijek postojati različita mišljenja pojedinaca ili pak nekog od političkih subjekata”, istakao je Kovačević.

On je objasnio da su osnovni kriterijumi za godišnji plan revizija DRI da li je subjekat revizije u ranijem periodu bio obuhvaćen revizijama, obuhvat javnih sredstava kojima je subjekat revizije raspolagao, rezultati ranije sprovedenih revizija i stepen realizacije preporuka. Uz to, tu su i informacije o radu subjekta revizije koje se dobiju od Skupštine, Vlade, drugih državnih organa, opština i drugih subjekata koji ukazuju na potrebu kontrole.

“Kriterijumi za reviziju su i saznanja o radu subjekta revizije iz medija, civilnog sektora, dopisa građana, značaj teme revizije sa stanovišta javnog interesa... Pored ovih kriterijuma vodiće se računa da godišnje bude revidiran jedan broj pozicionih i opozicionih partija”, kazao je Kovačević. Prema podacima iz revizorskih izvještaja, 20 partija za 2014. godinu je ukupno dobilo 5,3 miliona eura, od čega je 3,4 miliona iz državnog budžeta i 1,8 miliona iz opštinskih budžeta. Budžetom za 2015. godinu opredijeljeno im je 4,5 miliona, kao i sredstva iz opštinskih budžeta čiji iznos DRI u postupku revizije€ tek treba da utvrdi.

Utvrditi status NVO i grupe birača kao političkih subjekata

Kovačević je kazao da su njihovi predlozi i da se izmijeni Zakon o finansiraju političkih partija kako bi se utvrdio pravni status nevladinih organizacija i grupe birača kao političkih subjekata.

“Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza opština da transparentno objavljuju odluku ili rješenje o pripadajućim sredstvima za rad političkih subjekata na godišnjem nivou”, naveo je Kovačević.

Revizijom je utvrđeno da partije koriste značajan iznos sopstvenih sredstava za finansiranje izbornih kampanja, a koja nijesu zakonom utvrđena kao izvor finansiranja pa je, prema riječima Kovačevića, potrebno definisati da li partije sopstvena sredsta mogu koristiti u izbornoj kampanji i da li se ta sredstva tretiraju kao privatni izvori ili sredstva iz javnih izvora.

DRI traži i da se Ministarstvo finansija obaveže da donese akt kojim će se urediti poslovanje partija i vođenje računovodstvenih evidencija.

DRI dala 11 negativnih mišljenja

Pošto se izražava mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i na usklađenost poslovanja partije sa zakonom, DRI je u 2015. godini od 40 mišljenja za 20 partija dala 11 negativnih. Kovačević je kazao da ne postoji pravilo da li se radi o većoj ili manjoj partiji kada se govori o utvrđenim nepravilnostima, ali se može konstatovati da revizijom kod malih partija postoji veliki broj nepravilnosti u poslovanju.

“Negativno mišljenje se izražava i zbog kršenja zakonskih normi i drugih nepravilnosti u poslovanju partija za koje su Zakonom o finansiranju partija i izbornih kampanja predviđene novčane sankcije”, rekao je Kovačević. On je objasnio da postoji praksa da skupštinski Odbor za ekonomiju poziva na kontrolno saslušanje odgovorne osobe u onim subjekatima revizije kojima je vrhovna revizija dala negativno mišljenje, te da bi tu praksu možda trebalo uvesti za partije.

Preporučujemo za Vas