MILIONSKI IZDACI

Poslanici CG: Nedopustiva visoka izdvajanja za sudska izvršenja

“Milionski izdaci za sudska izvršenja su za državu prevelika. Vidjeli smo iz revizije DRI da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima 534 neraspoređena radnika koji primaju platu. To je neracionalnost kojom se država mora baviti ”
0 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 12.02.2019. 05:40h

Visoka izdvajanja  za sudska izvršenja koja država plaća svake godine iz budžeta su nedopustiva, a oni koji koji krše propise u javnim finasijama morali bi da odgovaraju.

To su ocijenili poslanici danas u Skupštini tokom rasprave o predlogu zakona o  završnom računu budžeta za 2014. godinu  i Godišnjem izvještaju o radu Državne revizorske institucije (DRI).

Ocijenjeno je da je loše što je iz sistemskom zakona o budžetu izbrisano rešenje koje je predviđalo pojedinačnu odgovornost javnih funkcionera, te da se treba pronaći rješenje za dugoročan i stabilan ekonomski razvoj.

Za sudska izvršenja prošle godine je potrošeno 15 miliona eura. DRI je u izvještaju o reviziji završnog računa ukazala da su nedozvoljenja prekoračenja bila 60 miliona eura. Vrhovna revizija je dala uslovno mišljenje jer je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje.

“Milionski izdaci za sudska izvršenja su za državu prevelika. Vidjeli smo iz revizije DRI da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima 534 neraspoređena radnika koji primaju platu. To je neracionalnost kojom se država mora baviti ” istakao je nezavisni poslanik Damir Šehović.

Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da izvještaji pokazuju da postoji problem u nepoštovanje propisa javnih finansija, te da je loše što sistemskim zakonom o budžetu nema pojedinačnih odgvornosti javnih funkcionera na kojima je insistirao. On je ukazao da su odavno prekoračeni zakonski limit za javni dug i deficit, a li da su “naštelovani” zahvaljujući Monstatu. 

“Slika prošlogodišnjih javnih finansija su  kamate veće od kapitalnog budžeta i 500 miliona novih zaduženja “ istakao je Damjanović.

Rifat Rastoder (SDP) ukazao je da se iz godine u godinu ponavljaju slični trendovi u budžetu, a to je povećanje javnog duga, socijalnih davanja, kamata i da je pitanje  kako obezbijediti uslove za dugoročno stabilan i uravnotežen razvoj .

“Za nezakonito trošen novac neko treba da odgovara. Koncesije, Poreska uprava i javne nabavke tri su važna izvora izvora prihodne strane. Ako i njima nema  rada, onda nije čudo što se sa svakim budžetom povećava dug”  kazao je Goran Tuponja (Pozitvna).

Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović istakao je da država 10 godine ne ispunajva obevezu da uvede on -line nadzor nad igrama na sreću što bi doprinijelo povećanju prihoda.  

Odlažeći pomoćnik ministra finasija Miodrag Radonjić kazao je da su podaci za deficit i javni dug urađeni na osnovu podataka Monstata čije izvještaje Eurostat ocjenjuje pozitivnim.

“Što se tiče nedozvoljenih prekoračenja bila su sve 15 miliona za sudska izvršenja, a dozvoljena prekoračenja koriste sve zemlje kada žele da dugovanja vraćaju po jeftinijim uslovima” objasnio je Radonjić.

Predsjednik Senata DRI Milan Dabović kazao je da su uzeli gotove podatke Monstata za deficit i javni dug koje nijesu ocjenjivali. Dodao je da u reviziji nijesu mogli da utvrđe tačan iznos poreskog duga, te da je potrebno da Poreska uprava sravni naplative poreske kartice, očisti poresku bazi kao bi smanjila nivo poreskog duga.