NEOPHODNA BOLJA MEĐUINSTITUCIONALNA POVEZANOST

Privrednici se suočavaju sa barijerama u postupcima javnih nabavki

“Kao jedno od rješenja koje će privrednicima pojednostaviti proceduru jeste uvođenje One stop shopa, jedinstvenog šaltera za sva dokumenta potrebna u tim postupcima”, navodi se u saopštenju PKCG
374 pregleda 0 komentar(a)
Vuk Maraš, Aleksandar Mitrović,  Mersad Mujević, Sandra Škatarić, Foto: Privredna komora Crne Gore
Vuk Maraš, Aleksandar Mitrović, Mersad Mujević, Sandra Škatarić, Foto: Privredna komora Crne Gore
Ažurirano: 15.11.2015. 10:20h

Privrednici u Crnoj Gori suočavaju se sa barijerama u postupcima javnih nabavki koje otežavaju njihovo učešće i poskupljuju ponude, a kao moguće rješenje naveli su bolju međuinstitucionalnu povezanost između Poreske uprave (PU), Privrednog suda i drugih institucija.

Na javnim konsultacijama o Nacrtu strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period od naredne do 2020. godine, koje su održane u Privrednoj komori (PKCG), privrednici su kao moguće rješenje naveli i uvođenje elektronskih javnih nabavki.

“Kao jedno od rješenja koje će privrednicima pojednostaviti proceduru jeste uvođenje One stop shopa, jedinstvenog šaltera za sva dokumenta potrebna u tim postupcima”, navodi se u saopštenju PKCG.

Privrednici su predložili i da se u postupcima izjednače uslovi za ponuđače i naručioce.

“Oni očekuju da će novi zakon urediti pitanje javnih nabavki, ali su pozvali i na dosljednu primjenu postojećeg”, rekli su iz PKCG.

Privrednici su pozvali naručioce u postupcima javnih nabavki da usklade tendersku dokumentaciju sa mogućnostima malih i srednjih preduzeća da bi domaće firme dobijale što više poslova.

Skup je organizovala PKCG u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Upravom za javne nabavke.

Rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove PKCG, Aleksandar Mitrović, kazao je da je događaj organizovan kako bi se predstavili elementi strategije i akcionog plana za sistem javnih nabavki i kako bi učesnici, predstavnici ponuđača i naručilaca, mogli ukazati na to šta treba modifikovati, unaprijediti i eventualno na drugačiji način riješiti u tim dokumentima kako bi se poboljšao sistem javnih nabavki u narednom periodu.

Prema njegovim riječima, evidentno je da je neophodno redukovati dokumentaciju i povećati efikasnost u tim postupcima i na taj način relaksirati privrednike od komplikovanih administrativnih procedura.

Direktor Uprave za javne nabavke, Mersad Mujević, ocijenio je da je efikasan sistem javnih nabavki neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbijeđivanje uslova tržišnog nadmetanja.

Sistem javnih nabavki, kako je rekao, počiva na načelima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji.

“Tokom prethodnih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo je ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države. Njegov značaj za društveni i ekonomski razvoj odražava se u činjenici da vrijednost javnih nabavki čini značajan udio u bruto domaćem proizvodu svake zemlje, od deset do 20 odsto”, kazao je Mujević.

Crnogorski propisi iz oblasti javnih nabavki moraju se uskladiti sa paketom novih direktiva koje je Evropska komisija (EK) objavila u maju prošle godine. Države članice su u obavezi da prenesu direktive u roku od dvije godine, do maja naredne godine.

Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period od naredne do 2020. godine nastala je kao rezultat analize o tome kako se praksa javne nabavke sprovodi u zemlji i sa relevantnim iskustvom iz drugih zemalja.

Mujević je rekao da su ključni ciljevi strategije poboljšanje sistema javne nabavke kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena, zatim ojačanje pristupa javnim finansijama, povećanje transparentnosti, efikasnosti i poboljšanje protoka informacija, praćenje aktuelnih trendova.

Iz PKCG su dodali da se od regulatornog razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za navedeni period očekuje da obezbijedi naručiocima da sprovode nabavke uz minimalne administrativne napore istovremeno obezbjeđujući najbolju vrijednost za novac i adekvatne performanse nabavljene robe, usluga i izvedenih radova.

“Cilj je i povećanje lakoće pristupa privrednih subjekata na tržištu javnih nabavki, obezbjeđujući im fer i ravnopravan tretman i promovisanje konkurencije koja se zasniva na kvalitetu i cijeni”, navodi se u saopštenju.

Rezultati koji treba da se postignu u navedenom periodu su, kako su kazali, izrada novog zakona o javnim nabavkama koji u potpunosti odgovara pravnoj tekovini EU do prvog kvartala 2017. godine.

Šef Radne grupe za izradu strategije, Sandra Škatarić, rekla je da su elektronske javne nabavke ključni izazov koji će unaprijediti transparentnost njihovih postupaka.

“Do kraja trajanja strategije u planu je da se, uz pomoć instrumenata za predpristupnu pomoć u vrijednosti od 1,6 miliona EUR, zaokruži sistem elektronskih javnih nabavki”, objasnila je Škatarić.

Prema njenim riječima, obaveza je Vlade da formira koordinaciona tijela za sprovođenje strategije koja bi polugodišnje obavještavala izvršnu vlast o realizaciji aktivnosti u oblasti javnih nabavki.

Predstavnik MANS-a, Vuk Maraš, ocijenio je da su javne nabavke jedno od najvažnijih ekonomskih pitanja jer se na njih godišnje utroši i 300 miliona eura.

“Ultimativni cilj je da obezbijedimo jednostavnije, efikasne i ekonomične javne nabavke, ali i jednake uslove za učešće privrednika u tim poslovima, naročito crnogorskih malih i srednjih preduzeća”, rekao je Maraš.

On se osvrnuo i na korupciju u javnim nabavkama, gdje, kako je naveo, završi 13 odsto sredstava EU za javne nabavke, dok je u Crnoj Gori, tvrdi, to brojka od 40 miliona eura.

Maraš smatra da je potrebna veća samostalnost službenika za javne nabavke, a da je preduslov tome njihova dodatna edukacija.

Potrebno je, kako je dodao, povećati broj inspektora za javne nabavke i jačati kapacitete te inspekcije kako bi mogla da adekvatno kontroliše te postupke.

Viši ekspert međunarodne organizacije Sigma, koja godinama učestvuje u aktivnostima Crne Gore na unapređenju sistema javnih nabavki, Daniel Iverson, kazao je da je strategija vrlo značajan dokument koji ne samo da predstavlja pregled situacije već i ukazuje na slabe i jake strane sistema, kao i na metode i resurse za postizanje ciljeva.

“Siguran sam da će konačni dokument na kvalitetan način urediti sistem javnih nabavki”, kazao je Iverson.

Privrednici do 20. novembra mogu dostavljati komentare Radnoj grupi za izradu strategije.