PORAVNANJE ZA IMOVINU DKP-A

Zetagradnja platila 6 miliona eura manje

Cijena za 42.656 kvadrata zemljišta i 20.295 kvadrata poslovnog prostora umanjena zbog kašnjenja iseljenja i troškova rušenja
87 pregleda 6 komentar(a)
Duvanski kombinat Podgorica, DKP, Foto: Boris Pejović
Duvanski kombinat Podgorica, DKP, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 01.10.2015. 18:54h

Kompanija Zetagradnja je umjesto 13,2 miliona eura za 42.656 kvadrata zemljišta i 20.295 kvadrata poslovnog prostora Duvanskog kombinata platila 7,3 miliona jer je oslobođena plaćanja iznosa od 5,9 miliona zbog kašnjenja preuzimanja nekretnina, kamata na ranije uplaćeni iznos i troškova rušenja.

To piše u informaciji stečajnog upravnika DKP-a Veselina Raičevića koju je prije dva dana objavio Savjet za privatizaciju, a o njoj je raspravljao na sjednici od 21. septembra. Raičević je naveo da je uplatom posljednje rate 27. aprila ove godine Zetagradnja biznismena Blagote Radovića ispunila sve obaveze prema Duvanskom kombinatu u stečaju u vezi kupovine njegove imovine, što je konstatovano potvrdom o prenosu prava svojine od 12. maja.

U listu nepokretnosti piše da je bivše zemljište na kupca upisano 10. jula. Od pet listova nepokretnosti na četiri se kao suvlasnici navode Zetagradnja i “Čelebić”, dok je na petom samo za parcelu od oko 1.800 kvadrata upisana samo Zetagradnja.

Nakon tenderske procedure kupoprodajni ugovor između stečajnog upravnika i Zetagradnje potpisan je 28. juna 2010. godine, a zbog kašnjenja iseljenja mašina i primopredaje nekretnina i dva aneksa od 20. juna 2011. i 15. maja 2012. godine.

Ukupna kupoprodajna cijena utvrđena je na 13,216 miliona eura, a Zetagradnja je do 5. avgusta 2013. uplatila 7,23 miliona eura.

Prema osnovnom ugovoru prodavac je priznao troškove Zetagradnji koji nastanu isplatom prve i ostalih rata prije primopredaje nekretnina od osam odsto godišnje na puni iznos namjenskog kredita kupca kod poslovne banke. Prema obračunu ovlašćenog revizora ta obaveza zaključno sa danom 30.04.2015. godine iznosi 2.639.683,56 eura, za koju je umanjen iznos koji Zetagradnja treba da plati.

Drugim aneksom ugovora prodavac se obavezao da je za svaki mjesec zakašnjenja sa primopredajom nepokretnosti nakon isteka roka od 1.03.2013. Zetagradnji za naknadu štete i izgubljenu dobit dužan mjesečno 98 hiljada eura. Ta šteta trajala je od 1. marta 2013. do 30. aprila 2015. i iznosila je 2.548.000 eura.

Osnovnim ugovorom Zetagradnji su troškovi rušenja postojećih objekata procijenjeni na 700.000 eura. Ukupno oslobađanje po ova tri iznosa je 5,89 miliona eura i za taj iznos je umanjena posljednja rata koja je u konačnom iznosila 98.316,5 eura.

Stečajni upravnik je iznos štete po osnovu kamata i kašnjenja u primopredaji nepokretnosti od 5,1 milion eura odbio od potraživanja Vlade iz stečajne mase jer je, kako je naveo, primopredaja nepokretnosti bila njena obaveza.

Zetagradnja je ugovorom na ime 20.295 kvadrata poslovnog prostora dobila pravo na izmirene obaveze po osnovu komunalnog opremanja, odnosno za toliko poslovnog prostora neće platiti komunalije kada izgradi nove objekte.

Preporučujemo za Vas