PRIMJEDBE NA NACRTE KONCESIONOG UGOVORA I AKTA

MANS: Uraditi novu analizu za aerodrome

“Nema bitnih parametara koji bi pokazali da li je planirani koncesioni aranžman u državnom interesu”
1 komentar(a)
aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković
aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 15.09.2018. 17:23h

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva treba da uradi novu nezavisnu analizu ekonomske opravdanosti valorizacije Aerodroma Crne Gore (ACG), koja bi obuhvatila i scenario u kojem bi preduzeće samo investiralo u dalji razvoj, smatraju u MANS-u.

U primjedbama na nacrte koncesionog ugovora i akta za ACG, MANS je naveo da nije obezbijeđena potpuna transparentnost postupka, jer su na javnu raspravu stavljeni nepotpuni dokumenti, u kojima nijesu navedeni bitni ekonomski parametri, koji bi jasno pokazali da li je planirani koncesioni aranžman u državnom interesu ili nije.

“Ministarstvo je javnu raspravu o koncesionom aranžmanu za ACG pokrenulo u vrijeme godišnjih odmora i organizovalo samo jedan okrugli sto, iako se radi o pitanju od izuzetnog ekonomskog značaja za zemlju, čime je dodatno narušilo princip transparentnosti i pravo javnosti da blagovremeno i potpuno bude upoznata sa najavljenim koncesionim aranžmanom”, kazali su iz MANS-a.

Potrebno je definisati minimalni iznos planiranih investicija, a takođe definisati da li bi investicije, osim nepokretne, obuhvatile i pokretnu imovinu, te da pokretna imovina nakon isteka koncesionog aranžmana ostane u vlasništvu koncedenta, odnosno države.

Smatraju i da je potrebno definisati minimalni iznos fiksne naknade koja se plaća unaprijed, kao i minimalne iznose godišnjih koncesionih naknada i isključiti mogućnost da potencijalni koncesionar u prvih pet godina bude oslobođen plaćanja godišnje koncesione naknade.

“Prilikom definisanja minimalnih tehničkih i finansijskih kriterijuma za kvalifikaciju na potencijalnom tenderu, koje koncesionar mora da ispuni, potrebno je primijeniti najbolja iskustva iz regiona i Evrope. Takođe je potrebno isključiti mogućnost da, ukoliko se na tenderu pojavi samo jedan ponuđač, sa njim budu nastavljeni pregovori, već je neophodno ponovo sprovesti tender”, navodi MANS.

Smatraju i da je koncesionim ugovorom potrebno jasno predvidjeti iznose garancija za zatvaranje transakcije i dobro izvršenje posla, regulisati cjenovnu politiku ACG, uključiti Skupštinu Crne Gore, kao i uspostaviti odgovarajući sistem kontrole koji bi omogućio transparentnost javnog nadmetanja i kontrolu sprovođenja kompletnog poslovnog aranžmana.

Treba se zaštititi od izvlačenja novca

Iz MANS-a navode da Ministarstvo treba da prikaže procjenu o godišnjim iznosima obaveza Montenegro erlajnsa, koje namjerava da preuzme i jasnu podjelu rizika između Vlade i potencijalnog koncesionara.

"Potrebno je predvidjeti jasan mehanizam kontrole zaključenih podugovora (dozvoljeno podugovaranje), naročito sa povezanim poslovnim subjektima, a ovo naročito iz razloga što takvi ugovori mogu predstavljati obrazac za izvlačenje novca iz kompanije”, smatraju u MANS-u.

Preporučujemo za Vas