ZAKON O EKSPROPRIJACIJI

Da ne bude javni interes - interes stranih investitora

Cilj predloženog zakona je da se povjeriocima izmire obaveze, ali i da potrošač dobije mogućnost za novi početak bez nagomilanih finansijskih obaveza
3 komentar(a)
Buljarica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Buljarica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 30.07.2015. 13:22h

Poslanici su danas završili raspravu o izmjenama Zakona o eksproprijaciji, koje je predložila Pozitivna Crna Gora u cilju uspostavljanja balansa i zaštite privatne svojine, kao i javnog interesa.

Poslanik Pozitivne, Azra Jasavić, kazala je da se predloženim rješenjem pokušava uspostaviti balans i zaštititi pravo građanina na dobijanje pravične naknade.

„Ne možemo zaustaviti ekonomski razvoj tako što ćemo tražiti nerealno visoke i naknade preko tržište mjere. Sa druge strane, mora se znati šta je javni interes i da on ne može biti privatni“, navela je Jasavić tokom rasprave.

Predlogom izmjena, koji su pored Jasavić podnijeli poslanici Pozitivne, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović, predviđeno je da se u slučajevima eksproprijacije postupa po hitnom postupku, a rokovi u parničnom i vanparničnom postupku se maksimalno skraćuju, kako bi sudovi mogli brzo donijeti odluku o pravednoj naknadi za oduzeto zemljište, koja bi bila isplaćena ranijem vlasniku prije nego što pređe u državno vlasništvo.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Milan Knežević, smatra da je ključno utvrditi šta je javni interes i na koji način ga definisati.

„U Crnoj Gori je u posljednje vrijeme javni, interes stranih investitora. Ne bih volio da Predlog zakona o eksproprijaciji, koji je ranije predložila Vlada, bude posljedica pritiska stranih investitora“, naveo je Knežević.

Poslanik DF-a, Emilo Labudović, smatra da predložena rješenja predstavljaju korak dalje, ali neće imati smisla sve dok se jasno ne definiše javni interes.

I Jelisava Kalezić iz DF-a smatra da bi oblast eksproprijacije trebalo najhitnije riješiti posebnim zakonom.

„Crnoj Gori je neophodan zakon o javnom interesu“, poručila je Kalezić.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Radovan Obradović, smatra da je važno riješiti pitanje eksproprijacije, ali i naći odgovarajući balans.

On je podsjetio da je Vlada ranije predložila zakon o eksproprijaciji, koji je povučen na doradu.

Skupština je raspravljala i o predlozima izmjena zakona o vanparničnom i parničnom postupku.

Predloženim izmjenama Zakona o vanparničnom postupku, koje je dostavila Pozitivna, ubrzava se postupak za određivanje naknade za eksproprijaciju i izbjegava uočeni problem eventualne zloupotrebe procesnih ovlašćenja kroz izbjegavanje dostave.

Prema tom predlogu, u vanparničnom postupku u vezi naknade za eksproprijaciju, sud treba da angažuje stranci advokata po službenoj dužnosti, sa liste koju dostavi Advokatska komora.

Izmjenama Zakona o parničnom postupku predviđa se da se u predmetima za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost ročišta zakazuju za onoliko dana, koliko je dovoljno da se rasprava održi u kontinuitetu.

Raspravljano je i o Predlogu zakona o ličnom stečaju potrošača kojim se, prema riječima predlagača, poslanika Liberalne partije, Andrije Popovića, definišu opšta pravila o ličnom stečaju potrošača polazeći od razloga koji su osnov za taj postupak, preko uslova za njegovo ostvarivanje, do mogućnosti oslobađanja potrošača od preostalih obaveza nakon isteka perioda provjere njihovog ponašanja.

Cilj predloženog zakona je da se povjeriocima izmire obaveze, ali i da potrošač dobije mogućnost za novi početak bez nagomilanih finansijskih obaveza.

Da bi se pokrenuo postupak stečaja potrošača, on mora biti insolventan. U skladu sa zakonom, za potrošača se kaže da je insolventan ukoliko više od šest mjeseci ne može da izmiri prispjele obaveze, koje prelaze sedmostruki iznos njegove plate ili neke druge nadoknade koju prima.

Ukoliko je potrošač koji je insolventan nezapsolen, smatraće se da je insolventan ukoliko je njegova obaveza veća od 2,5 hiljade eura.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, smatra da predloženi zakon predstavlja pokušaj da se pomogne građanima i da se taj problem počne rješavati.

Poslanik Pozitivne, Goran Tuponja, kazao je da bi se usvajanjem predloženog zakona popunila praznina u oblasti koja do sada nije regulisana u Crnoj Gori.

„Usvajanjem Predloga zakona o ličnom stečaju zaustavio bi se negativan trend rasta duga po stanovniku“, rekao je Tuponja i najavio da će ga Pozitivna podržati.

Nezavisni poslanik, Mladen Bojanić, saopštio je da ne očekuje da će predloženi zakon biti usvojen, jer ni Vlada, ni Centralna banka (CBCG) nijesu dostavile mišljenje.

„Čim Vlada ne dostavi mišljenje, znači da ga ne podržava i da on neće biti usvojen“, naveo je Bojanić.